"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

TÜİK ile İstanbul Teknik Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı -
TÜİK ile İstanbul Teknik Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kurumumuz ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında Kurum Başkanımız Sayın Dr. Erhan ÇETİNKAYA ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İsmail KOYUNCU tarafından 01 Ağustos 2023 tarihinde İş Birliği Protokolü imzalandı. İş Birliği Protokolü, belirlenen alanlarda akademik, bilimsel ve eğitim alanları ile proje çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, seminerler, konferanslar vb. konularda yapılacak iş birliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek, ayrıca tarafların insan kaynağının niteliklerinin artırılması amacıyla imzalandı. Protokol kapsamında her türlü eğitim, toplantı, seminer, panel, konferans, kongre vb. faaliyetler ile Türkiye İstatistik Kurumunda görevli personelin, Kurum tarafından belirlenen konularda İstanbul Teknik Üniversitesinde tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik yapmalarına ilişkin koşullar ile iş birliği dâhilinde yapılacak çalışmalar yer almaktadır.