"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Eski Başkanlar

 • Camille JACQUART

  1867, Belçika doğumludur. Hukuk Doktoru'dur. Belçika İçişleri Bakanlığı Genel İstatistik Dairesinde geçici memurluk, memurluk, birinci sınıf redaktör memurluk (1899), Büro Şef Yardımcılığı ve Büro Şefliği (1900), Kısım Şefliği (1901), Müdürlük (1911), Umum Müdürlük (1919-1926) yapmıştır. Türkiye'de 19/9/1926-20/8/1929 tarihleri arasında Merkezi İstatistik Müdüriyet-i Umumiyesi Müdür-i Umumi görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; Fransızca, Flemenkçe, Almanca ve İngilizce'dir.

  19/09/1926-20/08/1929

 • Celal AYBAR

  1892, Tortum (Erzurum) doğumludur. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunudur. Brüksel Serbest Üniversitesi, Siyasal İlimler Fakültesi İstatistik ve Demografi İlimleri Bölümünden sertifika almıştır. 1921'den sonra Giresun asliye aza mülazımlığı, İktisat Vekaleti Ticaret Bahriye Şubesi Müdürlüğü, Başvekalet İstatistik Muamelatı Merkeziye Müdür Muavinliği, Başvekalet İstatistik Umum Müdür Muavinliği (1927-1935), Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. 24/9/1929-19/8/1947 tarihleri arasında Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; İngilizce ve Fransızca'dır.

  24/09/1929-19/08/1947

 • Şefik BİLKUR

  1901, Selanik doğumludur. Ulumi Aliye-i Ticariye Sanayi ve Muhasebe Şubesi, Paris Yüksek Ticaret Okulu ve Mali Tedrisat Yüksek Okulu mezunudur. Ticaret ve Yüksek Ticaret Okulları öğretmenliği, muhtelif bankalarda şeflik, İktisat ve Ticaret Vekaletlerinin muhtelif şubelerinde müdürlük ve müşavirlik, Ticaret Vekaleti Müşavirler Kurulu Başkanlığı, Başvekalet Umumi Murakebe Heyeti Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 22/12/1947-31/3/1954 tarihleri arasında İstatistik Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; İngilizce ve Fransızca'dır.

  22/12/1947-31/03/1954

 • Şefik İNAN

  1913, Simav (Kütahya) doğumludur. Mülkiye Mektebi mezunudur. Paris Üniversitesi İstatistik Enstitüsünü ve aynı üniversitenin Hukuk Fakültesini bitirerek doktor unvanı almıştır. Dahiliye Vekaleti Vilayet İdaresi memurluğu, Elazığ Umumi Müfettişliği, İstatistik Bürosu Şefliği, Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, Ziraat Şubesi Müdür Muavinliği ve Müdürlüğü, Umum Müdür Müşavirliği, Maliye İstatistikleri Şubesi Müdürlüğü, Hazine Umum Müdürlüğü Merkez Kambiyo Müdürlüğü, Maliye Vekaleti Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdür Muavinliği görevlerinde bulunmuştur. 31/3/1954-14/9/1959 tarihleri arasında İstatistik Umum Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; Fransızca ve İngilizce'dir.

  31/03/1954-14/09/1959

 • Mustafa FOTOZOĞLU

  1905, Sinop doğumludur. Yüksek Ticaret Mektebi ve Amerika Columbia Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Ticaret Okulu öğretmenliği, Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarife Şubesi Müdürlükleri ve Umum Müdürlük Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. 15/6/1960-20/9/1960 tarihleri arasında İstatistik Umum Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; İngilizce ve Fransızca'dır.

  15/06/1960-20/09/1960

 • M. Necati İŞCİL

  1914, Burdur doğumludur. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunu bitirdikten sonra, İtalya'da iki yıl istatistik öğrenimi ve Amerika'da iki yıl örnekleme metodu üzerine ihtisas yapmıştır. T.C. Ziraat Bankası Müfettiş Adaylığı, Burdur Belediye Başkanlığı, Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğünde memurluk, şube müdürlüğü ve müşavirlik, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İstatistik Profesörlüğü, İstatistik Enstitüsü Müdürlüğü ve Mali Gelir Öğretim Üyeliği yapmıştır. Ekim 1960 - Mayıs 1961 tarihleri arasında fahri olarak İstatistik Genel Müdürlüğü yapmıştır.

  01/10/1960-01/05/1961

 • Sabahaddin ALPAT

  1924, Ordu doğumludur. Siyasal Bilgiler Okulu Mali Şubesi mezunudur. 1957 yılında Amerika Vanderbilt Üniversitesinde ihtisas yapmıştır. 1946'da Maliye Bakanlığında hizmete başlamış, Hazine Genel Müdürlüğü Kambiyo Kontrolörlüğü (1950), Tediye Muvazenesi Şubesi Müdür Yardımcılığı ve Şube Müdürlüğü (1953) yapmıştır. İstatistik Genel Müdürlüğü Neşriyat Şubesi Müdürlüğü (1954) ve İstatistik Genel Müdürlüğü görevini tedviren (1960) yürütmüştür. Genel Müdür Yardımcılığı (1961) ve İstatistik Genel Müdürlüğü görevini tedviren yürütmüştür (1961). Daha sonra Genel Müdür Vekilliği görevlerini tedviren yürütmüştür (1962). 14/11/1963-14/6/1971 tarihleri arasında asaleten Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce'dir.

  14/11/1963-14/06/1971

 • Osman Zeki AVRALIOĞLU

  1934, Buldan (Denizli) doğumludur. Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek öğrenimine devam ederken burs kazanmış ve ABD Claremont Men's College'de öğrenimini tamamlamıştır. Claremont Men's College'den İş İdaresi dalında B.A. derecesi almıştır (1957). London School of Economics and Political Science'da İstatistik mastırı (1968) yapmıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doktor (1970), Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden Doçent (1971) ve Profesör (1978) unvanlarını almıştır. 1962 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)'de göreve başlamıştır. DİE'de İstatistik Uzman Yardımcısı (1963) ve İstatistik Uzmanı (1965), daha sonra da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde Öğretim Görevlisi (1971) olarak çalışmıştır. 6/7/1971-7/10/1972 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce'dir.

  06/07/1971-07/10/1972

 • Yaşar YAŞER

  1933, Konya doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Amerika Vanderbilt Üniversitesi'nde mastır yapmıştır (1962). 1959 yılında Devlet İstatistik Enstitüsünde Şube Müdür Yardımcılığı ve Raportörlük yapmış, İhtisas Şubesi ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Tetkik Araştırma Dairesi Başkanlığı (1970), Çalışma Bakanlığı Araştırma Kurulu Başkanlığı (Eylül-Ekim 1971) görevlerinde bulunmuştur. 9/10/1972-17/7/1975 tarihleri arasında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce'dir.

  09/10/1972-17/07/1975

 • Mehmet Yılmaz ARIYÖRÜK

  1937, Burdur doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İhtisasını yurt dışında yapmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Uzmanlık, çeşitli kuruluşlarda Genel Müdürlük, İdare Meclisi Reisliği görevlerinde bulunmuştur. 21/7/1975-25/1/1978 tarihleri arasında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce'dir.

  21/07/1975-25/01/1978

 • Oktay VARLIER

  1942, Ankara doğumludur. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Amerika Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomik Kalkınma (1967), İngiltere Manchester Üniversite'sinde Ekonometri (1970) dallarında mastır dereceleri almıştır. Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı (1979), Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Dairesi Müşavirliği Araştırma Müdürlüğü ve Müşavirlik (1967-1978) görevlerinde bulunmuştur. 25/1/1978-18/12/1979 tarihleri arasında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce'dir.

  25/01/1978-18/12/1979

 • T. Nihat GÜNER

  1929, Giresun doğumludur. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunudur. ABD'de bir yıl istatistik dalında kurs almıştır. İstatistik Umum Müdürlüğünde Daimi Ücretli Memur (26/01/1956-26/12/1962) olarak çalışmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsünde İhtisas Şube Müdürlüğü, Daire Başkan Yardımcılığı, Daire Başkanlığı (27/12/1962-8/12/1972), Enstitü Başkan Yardımcılığı (23/3/1973-24/12/1979) görevlerinde bulunmuştur. 24/12/1979-21/11/1985 tarihleri arasında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce'dir.

  24/12/1979-21/11/1985

 • Şefik YILDIZELİ

  1940, Kandıra (Kocaeli) doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Devlet İstatistik Enstitüsünde Memur, Şef, Müdür Yardımcısı, İstatistik Uzman Yardımcısı olarak çalışmıştır. (1965-1975) Şube Müdürlüğü, Daire Başkan Yardımcılığı, Daire Başkanlığı (24/6/1975-14/9/1984), Enstitü Başkan Yardımcılığı (14/9/1984-21/11/1985) görevlerinde bulunmuştur. 21/11/1985-4/8/1988 tarihleri arasında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce'dir.

  21/11/1985-04/08/1988

 • Orhan GÜVENEN

  1939, Bayburt (Gümüşhane) doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Paris Üniversitesi'nde ekonometri dalında mastır ve doktora yapmıştır. OECD İstatistik Danışmanı (1973), OECD Tarım İstatistikleri Bölümünde (1974-1978) ve Bilgisayar Dairesinde (1979-1988) Yönetici Uzmanlık, Paris Sorbonne Üniversitesi Öğretim Üyeliği (1976), Paris Üniversitesi Ekonometri Profesörü ve Araştırma Direktörü (1979-1988), OECD Temsilciler Meclisi Başkanlığı (1987-1988) görevlerinde bulunmuştur. 4/8/1988-21/12/1994 tarihleri arasında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; Fransızca, İngilizce ve İtalyanca'dır.

  04/08/1988-21/12/1994

 • Mehmet KAYTAZ

  1950, Vezirköprü (Samsun) doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. Manchester Üniversitesi Ekonometri Bölümünde yüksek lisans (1974), Nottingham Üniversitesi İktisat Bölümünde doktora (1978) yapmıştır. 1984 yılında doçent, 1990'da profesör olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyeliği (1982-1983), İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretim üyeliği (1987-1988), Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyeliği (1988-1992), Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında Daire Başkanlığı, Danışmanlık ve Enstitü Başkan Yardımcılığı (1992-1994) görevlerinde bulunmuştur. 1994-1996 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; İngilizce ve Fransızca'dır.

  22/12/1994-26/04/1996

 • Mehmet Sıddık ENSARİ

  1951, Mardin doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümü mezunudur. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Uzman Yardımcısı, Uzman ve Daire Başkanlığı (1976-1992), Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği (1992-1996) görevlerinde bulunmuştur. 1996-1998 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce'dir.

  25/06/1996-24/03/1998

 • Ömer L. GEBİZLİOĞLU

  1952, Ankara doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunudur. ABD New York Union Üniversitesi'nde istatistik mastırı (1978) ve doktora (1981) yapmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyeliği (1982) ve bölüm başkanlığı görevlerini yapmıştır. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde 1992 yılında profesör olmuştur. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyeliği ve Bölüm Başkanlığı (1992-1993), Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında Daire Başkanlığı ve Danışmanlık, Enstitü Başkan Yardımcılığı (1993-1998) görevlerinde bulunmuştur. 24/3/1998-4/9/1999 tarihleri arasında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı diller; İngilizce ve Almanca'dır.

  24/03/1998-04/09/1999

 • Şefik YILDIZELİ

  1940, Kandıra (Kocaeli) doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Devlet İstatistik Enstitüsünde Memur, Şef, Müdür Yardımcısı, İstatistik Uzman Yardımcısı olarak çalışmıştır. Şube Müdürlüğü (1965-1975), Daire Başkan Yardımcılığı, Daire Başkanlığı (1975-1984), Enstitü Başkan Yardımcılığı (14/9/1984-21/11/1985) görevlerinde bulunmuştur. 1985-1988 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür. Başbakanlık Müşavirliği (4/8/1988-8/9/1999) Petlas Yönetim Kurulu Üyeliği (Hazine Temsilciliği), TÜGSAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği (Hazine Temsilciliği) (1988-1991), Türk Standartları Enstitüsü Teknik Kurul Üyeliği ve Denetleme Kurulu Başkanlığı (1991-1998) görevlerinde bulunmuştur. 1999-2002 yılları arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce'dir.

  08/09/1999-11/07/2002

 • Mehmet Akif BAKIR

  1962, Develi (Kayseri) doğumludur. Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunudur. İnönü Üniversitesinde master (1987), Nottingham Üniversitesinde doktora (1996) yapmıştır. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma Görevlisi (1984-1988), Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi (1988-1997) ve Yardımcı Doçent (2002) olarak görev yapmıştır. DİE'de İstatistikçi ve Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 25/7/2002-27/1/2003 tarihleri arasında DİE Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce'dir.

  25/07/2002-27/01/2003

 • Ömer DEMİR

  1963, Of (Trabzon) doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Kamu Yönetimi mastırı (1990), Anadolu Üniversitesinde İktisat doktorası (1993) yapmış, Kırıkkale Üniversitesinde İktisat Tarihi dalında Doçent (1996) unvanını almıştır. Anadolu Üniversitesinde Araştırma Görevlisi (1991-1994), Kırıkkale Üniversitesinde Öğretim Üyeliği (1994-2003) yapmıştır. 2003-2008 yılları arasında Kurum Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce'dir.

  07/02/2003-24/03/2008

 • A. Ömer TOPRAK

  1968, Silvan (Diyarbakır) doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İstatistik dalında mastır (1996) yapmıştır. Kurumda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı (17/3/2003-16/7/2003) ve Başkan Yardımcısı (2003-2011) olarak çalışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Kurum Başkanlığı görevini vekaleten yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce'dir.

  24/03/2008-12/09/2011

 • Birol AYDEMİR

  1966, Erzincan doğumludur. Ankara Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur (1987). ABD, University of Delaware'de Ekonomi yüksek lisansını (1994) tamamlamıştır. Türkiye Kalkınma Bankasında Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış (1987), Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük Müfettişi Yardımcılığı (1988), Devlet Planlama Teşkilatında; Planlama Uzmanı, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcılığı (1989-2006), Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı (2006-2008), T.C. Washington Büyükelçiliği nezdinde Planlama Müşaviri (2008-2009) görevlerinde bulunmuş, 2009 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmıştır. 12/9/2011-15/2/2016 tarihleri arasında Kurum Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bildiği yabancı dil; İngilizce dir.

  12/09/2011-15/02/2016

 • Mehmet AKTAŞ

  1970, Kadınhanı doğumludur. 1994 yılında Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 1998 yılında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1994-1999 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak Kırıkkale Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde görev yapmıştır. 1999 yılından itibaren Savunma Sanayi Müsteşarlığında Sözleşmeli Personel olarak çalışmıştır. 2004 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Daire Başkanlığında bulunmuştur. 2005 yılından itibaren Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 16/08/2010 tarihinde Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 2016-2019 yılları arasında Kurum Başkanlığı görevini vekaleten yürütmüştür.

  16/02/2016-18/04/2019

 • Yinal YAĞAN

  1968 yılında Kayseri'de doğan Yinal YAĞAN, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. Ocak 1991'de Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında Uzman Yardımcısı olarak memuriyete başladı. 1994'te Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı unvanını aldı. Ekim 2000'e kadar Dış Ticaret Müsteşarlığının çeşitli birimlerinde Dış Ticaret Uzmanı ve Uzman Şube Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2000-Ekim 2003 döneminde Tunus'ta Ticaret Müşaviri olarak diplomatik görevde bulundu. Ekim 2003-Haziran 2011 döneminde Dış Ticaret Müsteşarlığının çeşitli birimlerinde Uzman Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak çalıştı. 2011 yılında Ekonomi Bakanlığının bünyesinde yeni oluşturulan Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırımlar ve Hizmet Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüttü. Tunus'a Ticaret Başmüşaviri olarak atandı ve Mayıs 2012- Mayıs 2016 döneminde bu diplomatik görevine devam etti. 2016 yılında Ekonomi Bakanlığından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına geçerek Maden İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Ağustos-Eylül 2018 döneminde Maden İşleri Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü. 4 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine vekaleten atandı. Nisan 2019 tarihinde vekaleten atandığı Kurum Başkanlığı görevine Mayıs 2020 tarihine kadar devam etmiştir.

  18/04/2019-22/05/2020

 • Muhammed Cahit ŞİRİN

  1984 yılında İstanbul'da doğan Muhammed Cahit ŞİRİN, ilk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı.

  Şirin, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Ford, BP, Abbott gibi uluslararası firmalarda uzman ve yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı. 2018 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nda göreve başlayan Muhammed Cahit ŞİRİN, 22 Mayıs 2020 tarihine kadar başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2020 tarihinde vekaleten atandığı Kurum Başkanlığı görevine 15 Şubat 2021 tarihine kadar devam etmiştir.

  22/05/2020-15/02/2021

 • Sait Erdal DİNÇER

  Sayın Dinçer 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümünde ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yöneylem Araştırması üzerine Doktorasını almıştır.

  Sayın Dinçer 1992 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2019 yılından beri Profesör olarak devam etmektedir. Kendisinin uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 26 adet bilimsel makalesi, uluslararası yayınevleri tarafından basılmış 12 adet kitap ve kitap bölümü ile uluslararası sempozyumda sunularak basılmış 7 adet bildirisi bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük görevlerini yürütmüştür. Sayın Dinçer Doktora ve Yüksek Lisans düzeyinde pek çok bilimsel tezin yönetimini gerçekleştirmiştir.

  Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer 2 Mart 2021 tarihinde atandığı Kurum Başkanlığı görevine 28 Ocak 2022 tarihine kadar devam etmiştir.

  02/03/2021-28/01/2022