"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Geçmiş Yıl Revizyonları

TÜİK tarafından üretilen istatistikler, günün ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarına uyum sağlayabilmek amacıyla kavram, kapsam ve yöntemsel olarak değişikliğe uğrayabilmektedir. Bu değişiklikler, bazı istatistikler için zaman boyutunda kırılmalara yol açmaktadır. Ürün bazındaki bu kırılmalar geri çekme (backcasting), bağlama (linking) vb. yöntemler kullanılarak yapılan ana revizyon yolu ile giderilebilmektedir. Veri kullanıcıları, akademisyenler ve politika yapıcıları tarafından takip edilen istatistiklerin zaman içindeki eğilimlerinin doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için meydana gelen bu ana revizyonların dikkate alınması gerekmektedir.


Bu kapsamda, TÜİK bünyesinde üretilen istatistiklerde 1982 yılından itibaren meydana gelen seri kırılımları ve bu kırılımların revizyon durumları aşağıda belirtilen tabloda incelenebilir.


İstatistiki Verilerde Son 40 yılda Oluşan Seri Kırılımları ve Revizyon Durumları

Ürünler Son 40 Yıldaki Kırılmalar Kırılmalara İlişkin Ana Revizyon Durumu ve Dönemleri
Kırılma
Yılları
Kırılma Nedenleri Ana Revizyon Durumu Ana Revizyon Dönemi
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi 2007 Temel yıl değişimi Ana Revizyon yapıldı. 2007 yılında 2005=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2006 yılları yeni baz yılına göre revize edildi.
Boşanma İstatistikleri 2003 Kaynak veri değişimi Ana revizyon yapıldı. 2006 yılında 2001-2002 yılları revize edildi.
Not: 2006'da 2003 yılı ve sonrasına ait evlenme ve boşanma olaylarına ilişkin
bilgiler MERNİS veri tabanından elde edilerek yayımlanmaya başlanmıştır.
Bölgesel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla/Katma Değer,İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2002-2003 dönemi için veri mevcut değildir Veri devamlılığının olmaması Ana revizyon yapılmadı. -
Ciro Endeksleri 2018 Temel yıl, sınıflama, tanım, kapsam, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler ile kaynak verideki değişim Ana revizyon yapıldı. 2018 yılında Sanayi sektörü 2005-2017; İnşaat, Ticaret ve Hizmet sektörleri 2009-2017 yılları yeni baz yılına göre revize edildi.
Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri,Çevre Koruma Harcama İstatistikleri 2013 Kapsam değişimi Ana revizyon yapıldı. 2015 yılında 2012 yılı revize edildi.
Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri 2012 Kapsam ve yöntem değişikliği Ana revizyon yapıldı. 2013 yılında 2001-2012 yılları tüm dönemleri için veriler revize edildi. Çapraz tabloar ve milliyet ayrıntıları için kırılım yılı 2012 yılıdır.
2012 Kapsam değişimi Ana revizyon yapıldı. 2013 yılında 2012 yılı 3. ve 4., 2013 yılı 1. ve 2. dönem verileri revize edildi. Çapraz tabloar ve milliyet ayrıntıları için kırılım yılı 2013 yılıdır.
2022 Kapsam ve yöntem değişikliği, Veri kaynağının değiştirilmesi Ana revizyon yapıldı. 2022 yılında 2012-2022 yılları paket tura konu geceleme sayısı ve dayanıklı tüketim malları harcaması revize edildi. 2019-2022 yılları Bankalararası Kart Merkezi verileri, Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi verileri ve Sağlık Turizmi araştırma verileri ile birlikte kullanılarak ilgili yıllar revize edildi.

Tarım Ürünleri Fiyat İstatistikleri
2003 Temel yıl ve sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
2006 Yöntem değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
2014 Temel yıl ve yöntem değişimi Ana revizyon yapıldı. 2014 yılında 2010 baz yıllı endekse geçildiğinde 2003=100 ve 1983 TEFE'ye kadar bağlandı. 1994 ÇEF endeksiyle değil TEFE ile bağlantı kuruldu.
2018 Temel yıl ve referans yıl değişiklikleri Ana revizyon yapıldı. 2018 yılında 2015=100 temel yıllı endekse geçildiğinde 2010-2017 yılları revize edildi.
Dış Ticaret Endeksleri 2005 Temel yıl değişimi Ana revizyon yapıldı. 2005 yılında 2003=100 temel yıllı endekse geçilirken 2003-2004 yılları yeni baz yıla göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Ana revizyon yapıldı. 2010=100 temel yıllı endekse geçilirken 1982'ye kadar ana kalemler düzeyinde revize edildi.
(Yapılan revizyonlar endekslerde meydana gelen bir değişim olmayıp, değişik temel yıllı endekslerin link edilerek daha uzun süreli bir seri elde edilmek istenmesinden kaynaklanmaktadır.)
2013 Temel yıl ve kaynak verideki değişim Ana revizyon yapıldı. Dış ticaret endekslerinin hesaplanmasında kullanılan uluslararası mal ticareti istatistikleri, 2020'den itibaren genel ticaret sistemine göre yayımlanmaktadır.Bu nedenle, endeks hesaplamalarında kapsam değişikliği ve temel yıl güncellemesi yapılmıştır. 2021 Ocak ayından itibaren, 2015=100 temel yıllı endeks kullanılmaya başlanmıştır. Revizyon işlemi, 2013 yılı Ocak ayından başlayarak, 2020 yılı Aralık ayına kadar yapılmıştır. Geriye dönük tahmin yöntemi (backcasting) ile seriler 1997 yılına kadar geriye götürülmüştür.
Dış Ticaret İstatistikleri 2013 Kapsam değişimi Ana revizyon yapıldı. Uluslararası mal ticareti istatistikleri "genel ticaret sistemi"ne göre yayımlanmaya başlandı. Bu sisteme göre toplulaştırılarak yayımlanmış 2013-2019 dönemine ilişkin veriler revize edildi.
Eğitim Harcamaları İstatistikleri 2015 Kapsam ve kaynak veri değişimi Ana revizyon yapıldı. 2016 yılında 2011-2014 yılları revize edildi.
2017 Kapsam ve kaynak verideki değişim Ana revizyon yapıldı. 2018 yılında 2011-2016 yılları revize edildi.
Ekonomik Güven Endeksi 2017 Kaynak verideki değişim Ana revizyon yapıldı. 2007-2016 dönemi verisi revize edildi.
2017 Ocak ayında endeksin veri kaynaklarından olan tüketici güven alt endeksleri çok değişkenli modele dayalı yaklaşımla 2004-2011 dönemi için geriye çekildiğinden analiz dönemi uzatılmış ve güncelleme yapılmıştır.
2017 Kaynak verideki değişim Ana revizyon yapıldı. 2007-2017 dönemi verisi revize edildi.
2017 yılı Nisan ayında endeksin veri kaynaklarından reel kesim güven endeksinin ağırlık yöntemindeki değişiklik nedeniyle Ocak 2007- Mart 2017 dönemi revize edilmiştir.
2021 Kaynak verideki değişim Ana revizyon yapıldı. 2007 yılı Ocak – 2020 yılı Aralık ayları arası (toplam 168 ay)2021 yılı Ocak ayında endeksin veri kaynaklarından olan hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerinde gerçekleştirilen ana revizyon nedeniyle Ocak 2007- Aralık 2020 dönemi revize edilmiştir.
Evlenme İstatistikleri 2003 Kaynak veri değişimi Ana revizyon yapıldı. 2006 yılında 2001-2002 yılları revize edildi.
Not: 2006'da 2003 yılı ve sonrasına ait evlenme ve boşanma olaylarına ilişkin
bilgiler MERNİS veri tabanından elde edilerek yayımlanmaya başlanmıştır.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 2002 Para birimi değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
2015 Kaynak veri değişimi Ana revizyon yapıldı. 2005 yılının Ocak ayından başlayarak 2015 yılı Haziran ayına kadar revize edildi.
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (Bölgesel)
2009 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
2012 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Girişimcilik İstatistikleri 2009 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım İstatistikleri 2010 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2009 Nüfus verilerindeki değişim Ana revizyon yapıldı. 2009 yılında 2007-2008 yılları revize edildi.
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 1992 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Ana revizyon yapıldı. 1988-1992 yılları revize edildi.
1997 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Ana revizyon yapıldı. 1988-1997 yılları revize edildi.
2000 Kapsam, uygulama dönemi ve sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı.  -
2001 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı.  -
2002 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Ana revizyon yapıldı. 1988-2002 yılları revize edildi.
2004 Tahmin düzeyinin değişimi Ana revizyon yapılmadı.  -
2005 Yayım periyodunun değişmesi Ana revizyon yapılmadı.  -
2008 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Ana revizyon yapıldı. 2006-2007 yılları revize edildi.
2009 Sınıflama ve nüfus projeksiyonlarının değişimi Ana revizyon yapıldı. 2004-2008 yılları revize edildi.
2012 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. ISCO-88 - ISCO 08 geçiş tablosu verildi
2014 Yöntem değişimi, nüfus projeksiyonları ve yeni idari bölünüş Ana revizyon yapıldı. 2005-2014 (Ocak) yılları revize edildi.
2021 Tanım, yöntem ve soru yapısındaki değişiklikler Ana revizyon yapıldı. 2014-2020 yılları revize edildi.
Hanehalkı Tüketim Harcaması
Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel)
2009 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
2015 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Hayat Tabloları 2015 Yöntem değişimi Ana revizyon yapıldı. 2015 yılında 2013 yılı revize edildi.
Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri 2021 Örnekleme için kullanılan yöntem ve ağırlıklandırma uygulamasındaki değişiklikler Ana revizyon yapıldı. 2011 yılı Ocak – 2020 yılı Aralık ayları arası (toplam 120 ay)
Ocak 2021'deki ana revizyon kapsamında seriler revize edilmiştir.
İl Bazında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2009 Yöntem ve veri kaynağı değişimi Ana revizyon yapıldı. 2004-2014 yıllarını kapsayan İl Bazında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ilk kez 2016 yılında yayımlandı. 2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde yapılan revizyonların Ulusal Hesaplar sistemine entegre edilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile kullanılan veri kaynaklarındaki gelişmelere bağlı olarak 2009-2019 il bazında GSYH serileri revize edildi. Ayrıca, serideki kırılmayı önlemek için, 2004 yılına kadar, cari fiyatlarla geri çekildi. 2009=100 bazlı zincirlenmiş hacim endeksine göre il bazında GSYH serisi ilk kez hesaplanmaya başlandı (2004-2019).
İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri 2004 Kapsam değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
2008 Kapsam değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri 2010 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Ana revizyon yapıldı. 2013 yılında 2010 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi.
İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri 2010 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Ana revizyon yapıldı. 2013 yılında 2010 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi.
İntihar İstatistikleri 2012 Veri kapsamı değişimi Ana revizyon yapılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kayıtlarından elde edilen intihar verilerinin, 2012 yılından itibaren TÜİK ölüm nedeni verisinden elde edilen kayıtlar, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kayıtları ve Genelkurmay Başkanlığı kayıtları da eklenerek kapsamı genişletilmiştir.
2018 Veri kapsamı değişimi Ana revizyon yapılmadı. 2018 yılından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtları da eklenerek intihar verilerinin kapsamı genişletilmiştir.
İşgücü Maliyeti Endeksi 2013 Temel yıl değişimi Ana revizyon yapıldı. 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2007-2012 yılları yeni baz yılına göre revize edildi.
2014 Yöntem değişimi Ana revizyon yapıldı. 2014 yılının 1. Çeyreğinde ve 3. Çeyreğinde yöntem değişimi nedeniyle 2010-2013 yılları iki kez revize edildi.
2015 Yöntem değişimi Ana revizyon yapıldı. 2015 yılının 3. çeyreğinde, 2007 yılının ilk çeyreğinden başlayarak 2014 yılı 2. çeyreğine kadar revize edildi
2015 Yöntem değişimi Ana revizyon yapıldı. 2015 yılının 1. çeyreğinde, yöntem değişimi nedeniyle 2007 yılının ilk çeyreğinden başlayarak 2014 yılı 3. çeyreğine kadar revize edildi.
Kamu Kuruluşları Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2008 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri 2015 Kapsam Değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Konut Satış İstatistikleri 2013 Kapsam değişimi Ana revizyon yapıldı. 2013 yılında 2008-2012 dönemi verisi revize edildi.
Kurumsal Sektör Hesapları 2013 Kapsam, yöntem ve sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. İlk yayın 2016 yılında 2009 yılından başlayarak oluşturuldu. 2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde yapılan revizyonların Ulusal Hesaplar sistemine etkileri 2013-2019 yıllık Kurumsal Sektör Hesaplarına yansıtılmıştır. Ayrıca kırılmayı önlemek için, 2009 yılına kadar, Kurumsal sektör hesaplarına ait ilgili seriler geri çekilmiştir.
Kültür Ekonomisi 2019 Yöntem ve kapsam değişimi Ana revizyon yapıldı. 2014-2018 yılları için kültürel sektörler kapsamı Eurostat metodolojisi çerçevesinde revize edildi.
Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri 2010 Kapsam değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
2012 Kapsam değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri 2002 Yöntem ve sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı.  -
2009 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 2009 yılında NACE Rev 2’ye geçilince 2002-2008 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar 2004 Yöntem değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Motorlu Kara Taşıtları 2017 Kaynak verideki değişim Ana revizyon yapıldı. 2018 yılında 2008-2016 yılları revize edildi.
Nüfus Projeksiyonları ve ilgili demografik göstergeler 1994 Yöntem değişimi Ana revizyon yapıldı. 1994'te 1990-2005 dönemi için revize edildi.
2000 Projeksiyon varsayımlarının değişimi Ana revizyon yapıldı. 2001'de 1990-2030 dönemi için revize edildi.
2003 Projeksiyon varsayımlarının değişimi Ana revizyon yapıldı. 2005'te 1990-2020 dönemi için revize edildi.
2008 Temel yıl ve projeksiyon varsayımlarının değişimi Ana revizyon yapıldı. 2009'da 1985-2025 dönemi için revize edildi.
2010 Projeksiyon varsayımlarının değişimi Ana revizyon yapıldı. 2011'de 2000-2025 dönemi için revize edildi.
2012 Temel yıl ve projeksiyon varsayımlarının değişimi Ana revizyon yapıldı. 2013'te 2000-2075 dönemi için revize edildi.
Ölüm İstatistikleri 2009 Kapsam ve kaynak değişimi Ana revizyon yapılmadı. 2009 yılına kadar formlar aracılığıyla sadece il ve ilçe merkezleri için derlenen ölüm verileri, bu yıldan sonra MERNİS veri tabanından Türkiye geneli için elde edilerek yayımlanmaya başlanmıştır.
Perakende Satış Endeksleri 2018 Temel yıl, sınıflama, tanım, kapsam, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler ile kaynak verideki değişim Ana revizyon yapıldı. 2018 yılında 2015=100 temel yıllı endekse geçildiğinde 2010-2017 yılları revize edildi.
Radyo Televizyon İstatistikleri 2002 Yöntem ve sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
2009 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 2009 yılında NACE Rev 2’ye geçilince 2002-2008 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Sanayi Ciro Endeksi 2010 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Ana revizyon yapıldı. 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi.
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri 2010 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Ana revizyon yapıldı. 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi.
Sanayi Üretim Endeksi 1994 Temel yıl değişimi Ana revizyon yapıldı. 1994 yılında 1992=100 temel yıllı endekse geçilince 1992-1993 yılları revize edildi.
1999 Temel yıl ve sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 1999 yılında 1997=100'e temel yıl değişiminde 1977-1996 yılları revize edildi.
2008 Temel yıl ve sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 2008 yılında 2005=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2008 yılları revize edildi.
2010 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Ana revizyon yapıldı. 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi.
2018 Temel yıl, sınıflama, tanım, kapsam, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler ile kaynak verideki değişim Ana revizyon yapıldı. 2018 yılında 2015=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2017 arası yapılan değişikliklere göre revize edildi.
Sanayi ve Hizmet Kuruluşları AR-GE 2001 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
2009 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Sosyal Koruma İstatistikleri 2015 Veri kaynağındaki veri değişimi Ana revizyon yapıldı. 2016 yılında 2003-2014 yılı revize edildi.
Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı 2007 Yöntem değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim İstatistikleri 2001 Yöntem ve veri kaynağı değişikliği Ana revizyon yapıldı. 2022 yılında, 2001-2019 dönemi için kesilen sığır, manda, koyun ve keçi sayıları ile kırmızı et üretim tahminleri revize edildi.
Ticaret ve Hizmet Endeksleri 2010 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Ana revizyon yapıldı. 2013 yılında 2010 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi.
Tüketici Eğilim İstatistikleri ve Tüketici Güven Endeksi 2013 Soru kağıdı, ana endeksi oluşturan alt endeksler ve uygulama dönemi değişikliği Ana revizyon yapıldı. 2013 yılında 2004-2012 dönemi verisi revize edildi.
Not:2012 yılında çift uygulama yapılmış olup yeni uygulama sonuçları 2013'ten itibaren yayımlanmaya başlanmıştır. Bu nedenle 2012 yılı için yeni serinin anket verisi mevcuttur.
2020 Tüketici güven endeksinin
hesaplamasında kullanılan dört alt endeksten ikisinin değiştirilmesi
Ana revizyon yapıldı. 2020 yılı Eylül ayında 2004 Ocak -2020 Ağustos dönemi verisi revize edildi.
Türkiye İmalat Sanayiinde Yoğunlaşma,Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yoğunlaşma 1997 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
2006 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
2009 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Vatandaş Giriş İstatistikleri 2012 Kapsam ve yöntem değişikliği Ana revizyon yapıldı. 2012 yılında 2003-2012 yılları tüm dönemleri için veriler revize edildi. Çapraz tabloar ve milliyet ayrıntıları için kırılım yılı 2012 yılıdır.
Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri 2009 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Yapı İzin İstatistikleri 2004 Kapsam değişimi Ana revizyon yapıldı. 2004 yılında 2002-2003 yılları revize edildi.
2011 Kapsam değişimi Ana revizyon yapıldı. 2011 yılında 2009-2010 yılları revize edildi.
Yenilik Araştırması 2011 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Yetişkin Eğitimi Araştırması 2017 Sınıflama, tanım, kapsam, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler Ana revizyon yapıldı. 2017 yılında 2012 yılı revize edildi.
Yıllık Sanayi Ürün (Prodcom) İstatistikleri 2010 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 2005-2009 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
2012 Kaynak veri değişimi Ana revizyon yapıldı. 2010-2011 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
2019 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 2005-2018 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2003 Yöntem ve sınıflama değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
2009 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 2009 yılında NACE Rev 2’ye geçilince 2003-2008 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
2009 Veri kaynağının değiştirilmesi Ana revizyon yapıldı. 2013 yılında idari kayıtlara geçildiği için 2009 yılından itibaren revize edildi.
Yıllık ve Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 1990 Temel yıl değişimi Ana revizyon yapıldı. 1987 yılından itibaren ilk kez çeyreklik GSYH tahminleri yayımlanmaya başladı. 1993 yılında, 1987 bazlı seriye geçildi.
1998 Yöntem ve sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. SNA 68'den ESA-95 metodolojisine geçildi ve sınıflama sistemi değişikliği yapıldı. 2008 yılında 1998 bazlı seriye geçildi ve 1998-2006 yılları revize edildi.
1998 Sınıflama değişimi Ana revizyon yapıldı. 2014 yılında NACE Rev 2’ye geçilmiş 1998-2013 yılları için seri revize edilmiştir
2012 Yöntem ve veri kaynağı değişimi Ana revizyon yapıldı. ESA-2010 metodolojisine uyum sağlandı ve veri kaynağı değiştirildi (idari kayıtlara geçiş). 2016 yılında 2009 bazlı seriye geçildi ve 1998-2016 yılları revize edildi.
2013 Yöntem ve veri kaynağı değişimi Ana revizyon yapıldı. 2016 yılında ilk defa yayımlanan ve dört dönem tahmin toplamından "bağımsız" olarak hesaplanan "Yıllık" Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Hesapları ile dönemsel ve bölgesel eşitleme yapılmış ve seriler 1998 yılına kadar geri çekilmiştir.
2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde yapılan revizyonların Ulusal Hesaplar sistemine etkileri 2013-2019 "yıllık" ve "dönemsel" GSYH verilerine 2020 yılında yansıtılmıştır. Ayrıca, tüm GSYH serileri kırılmayı önlemek için, 1998 yılına kadar, cari fiyatlarla ve zincirlenmiş hacim değeriyle geri çekilmiştir.
Yoksulluk Çalışması 2009 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Ana revizyon yapılmadı. -
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 1996 Kapsam, sınıflama ve temel yıl değişikliği Ana revizyon yapılmadı. -
2005 Kavram, kapsam, sınıflama ve yöntem değişikliği Ana revizyon yapıldı. 2005 yılında 2003=100 temel yıllı endekse geçilince 2003-2004 yılları yeni baz yılı ve sınıflamaya göre revize edildi.
2014 Kapsam ve sınıflama değişikliği Ana revizyon yapıldı. 2014 yılında NACE Rev 2’ye göre Yurt İçi ÜFE’ye geçilince 2003-2013 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Yüksek Öğretim Kesimi Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2008 Yöntem değişimi Ana revizyon yapılmadı. -