"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Teşkilat Yapısı

30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı resmi gazetede yayınlanan 76 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) ilişkin bölümünde değişiklik yapılarak, Kurum kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kuruma dönüştürülmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistik Konseyi ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı olarak yapılandırılmıştır. İstatistik Konseyi, Resmi İstatistik Programı ve resmi istatistikler konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ise; Kararnamenin uygulanmasını sağlamak ve Kararname ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Merkez ve Taşra teşkilatı olarak yapılandırılmıştır.

İstatistik Konseyi

İstatistik Konseyi, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 601'inci maddesine göre Türkiye İstatistik Kurumunun bir organı olarak oluşturulmuştur.

İstatistik Konseyi, kamu kurum ve kuruluşları ile ve sivil toplum kuruluşlarının yetkili temsilcilerinden oluşmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanının başkanlığını yaptığı konseyin, yılda en az bir defa toplanması öngörülmüştür.

Konseyin başlıca görevi; Resmi İstatistik Programının hazırlanması, uygulanması, resmi istatistik ihtiyacının tespiti, değerlendirilmesi, gelişimi ve işlevleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmaktır.

TÜİK Başkanlığı

Merkez Teşkilatı: 24 daire başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı ve Teftiş Başkanlığından oluşmaktadır.

Taşra Teşkilatı: Sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarımı ile bölgesel istatistiklerin alt yapısını oluşturmak ve üretmekle görevli olup İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS) göre 26 Bölge Müdürlüğünden oluşmaktadır. 76 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değiştirilen 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 608'inci maddesinde Bölge Müdürlüklerinin merkezleri belirlenmiş ve Bölge Müdürlüklerine bağlı illeri belirlemeye ve değiştirmeye Kurum Başkanı yetkili kılınmıştır.