"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Bilgi Edinme Başvurusu

ONLINE BAŞVURU VE BAŞVURU SORGULAMA
TÜZEL KİŞİ BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU
GERÇEK KİŞİ BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek üzere Türkiye İstatistik Kurumu bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.
Posta ya da bizzat yapılacak başvurular ile faks yoluyla yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilen İletişim bilgilerini kullanabilirsiniz. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca eksik doldurulan formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Veri taleplerinizi ty.tuik.gov.tr üzerinden yapınız.

Kanun ve Yönetmelikler
  • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu için tıklayınız
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız
  • Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği için tıklayınız
Posta yoluyla ya da bizzat yapabileceğiniz başvurularda;
Gerçek Kişi Başvuruları İçin; Başvuranın Adı Soyadı , T.C. Kimlik Numarası , Adresi , Telefon Numarası, İmzası
Tüzel Kişiler İçin; Ünvanı , Yetki Belgesi, Yetkili Adı Soyadı, Adresi, Telefon Numarası bulunması gerekmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Bilgi Edinme Birimi

İletişim
Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA
Telefon : +90 312 454 70 00 Faks : +90 312 454 83 09