"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Cari Yıl Revizyon Planı

Eşleştirme, kaynak verideki değişim, bağlı verideki değişim ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırma işlemleri nedeniyle veriler, her ayda/dönemde rutin olarak revize edilebilmekte ya da temel yıl ve referans yılı değişiklikleri, sınıflama, tanım ile kapsam değişiklikleri, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler, veri kaynağının değiştirilmesi ve yasal düzenlemelerden gibi nedenlerle ana revizyona tabi olabilmektedir. Cari dönemde uygulanacak olan rutin/ana revizyon uygulamalarına ilişkin bilgiler, verinin zaman içinde geçerliliğinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır.

Bu kapsamda TÜİK, her takvim yılının başında ilgili yılda yayımlanacak tüm istatistiki konu başlıkları için rutin ve/veya ana revizyon durumlarının kamuoyu ile paylaşılması kuralını benimsemiştir. Böylece, veri kullanıcıları, politika yapıcı ve akademisyenler, takip ettikleri verinin hangi sıklıkla ve geçmişe doğru ne kadar revize edileceğine ya da cari yılda ana revizyona uğrayıp uğramayacağına ilişkin bilgi edinmiş olacaktır.

2021 yılında TÜİK bünyesinde yayımlanacak istatistiklerin revizyon politikalarına ilişkin özet bilgiler Tablo 1'de konu başlığı ayrımında verilmiştir. Bu tabloda, her bir konu başlığında rutin/ana revizyon ayrımında uygulanacak strateji belirtilmiştir. Diğer taraftan, revizyon politikalarına ilişkin detaylı bilgiler, istatistiklerin metaveri bölümlerinde yer alan "Revizyonlar" başlığı altında "Revizyon Bilgi Formları" aracılığıyla kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılacaktır. Revizyon Bilgi Formlarının bulunduğu metaveri bölümlerine, TÜİK resmi internet sayfasındaki her bir haber bülteni başlığı altından ulaşılabileceği gibi Revizyon Bilgi Formlarına aşağıdaki tabloda verilen linkler aracılığıyla da doğrudan ulaşılabilir.

Tablo 1'e göre 2021 yılında 89 konu başlığı altında yayımlanacak istatistiklerden 34 konu başlığının aylık/çeyreklik/yıllık dönemlerde rutin olarak revize edilmesi, 3 konu başlığında ise ana revizyon yapılması planlanmaktadır.


Tablo 1. İstatistiki Konu Başlıklarının 2021 Yılındaki Revizyon Politikaları