"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Cari Yıl Revizyon Planı

Veriler; eşleştirme, kaynak verideki değişim, bağlı verideki değişim, mevsim ve takvim etkilerinden arındırma işlemleri gibi nedenlerle, her ay/dönemde rutin olarak revize edilebilmekte ya da temel yıl/referans yılı değişiklikleri, sınıflama, tanım ile kapsam değişiklikleri, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler, veri kaynağının değiştirilmesi ve yasal düzenlemeler gibi nedenlerle ana revizyona tabi olabilmektedir. Cari dönemde uygulanacak olan rutin/ana revizyon uygulamalarına ilişkin bilgiler, verinin zaman içinde geçerliliğinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır.

Bu kapsamda; TÜİK, her takvim yılının başında ilgili yılda yayımlanacak tüm istatistiki ürünler için rutin ve/veya ana revizyon durumlarının kamuoyu ile paylaşılması kuralını benimsemiştir. Böylece, veri kullanıcıları, politika yapıcılar ve akademisyenler, takip ettikleri verinin hangi sıklıkla ve geçmişe doğru ne kadar revize edileceğine ya da cari yılda ana revizyona uğrayıp uğramayacağına ilişkin bilgi edinmiş olacaktır.

Cari istatistik üretim yılında TÜİK bünyesinde yayımlanacak istatistiklerin revizyon politikalarına ilişkin özet bilgiler Tablo 1'de konu başlığı ayrımında verilmiştir. Bu tabloda, her bir konu başlığında rutin/ana revizyon ayrımında uygulanacak strateji belirtilmiştir. Diğer taraftan, revizyon politikalarına ilişkin detaylı bilgiler, istatistiklerin metaveri bölümlerinde yer alan "Revizyonlar" başlığı altında "Revizyon Bilgi Formları" aracılığıyla kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılacaktır. Revizyon Bilgi Formlarının bulunduğu metaveri bölümlerine, TÜİK resmi internet sayfasındaki her bir haber bülteni başlığı altından ulaşılabileceği gibi Revizyon Bilgi Formlarına aşağıdaki tabloda verilen linkler aracılığıyla da doğrudan ulaşılabilir.


Tablo 1. İstatistiki Konu Başlıklarının 2024 Yılındaki Revizyon Politikaları