"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Personel İstatistikleri

TÜİK'te, 07 Ekim  2020 itibariyle merkez ve taşra teşkilatındaki personel sayısı toplam 3 851 kişidir. Bu personelin %32,7'si merkez, %67,3'ü ise veri toplamakla görevli taşra teşkilatında istihdam edilmektedir. Kurumda veri toplamakla görevli sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel sayısı 1 964 olup, bu personelin %91,5'i taşra teşkilatında görev yapmaktadır. 

TÜİK merkez ve taşra teşkilatında 07 Ekim 2020 tarihi itibariyle kadrolu olarak çalışan 1 612 personelin 43'ü doktora dereceli, 323'ü yüksek lisans, 1 080'i lisans, 83'ü yüksekokul, 83'ü ise lise ve altı okul mezunudur. Üniversite mezunu lisans, yüksek lisans ve doktora dereceli personel; 516 TÜİK Uzmanı, 12 TÜİK Uzman Yardımcısı, 501 İstatistikçi, 44 Matematikçi, 61 Mühendis, 19 Ekonomist, 15 Sosyolog, 8 Programcı, 4 Mali Hizmetler Uzmanı, 2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 3 İç Denetçi ve 261 adet diğer kadrolarda istihdam edilmektedir. Ayrıca 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edilmektedir.

Ayrıca Kurumumuz personeli tarafından 604 adet uzmanlık tezi, 44 adet yüksek lisans tezi ve 53 adet doktora tezi hazırlanmıştır.

 
%47

%53