"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Personel İstatistikleri

TÜİK'te, 04 Ekim 2021 itibariyle merkez ve taşra teşkilatındaki personel sayısı toplam 3 896 kişidir.Bu personelin %34' ü merkez, %66'sı ise veri toplamakla görevli taşra teşkilatında istihdam edilmektedir. Kurumda veri toplamakla görevli sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel sayısı 1 958 olup, bu personelin %91'i taşra teşkilatında görev yapmaktadır.

TÜİK merkez ve taşra teşkilatında 04 Ekim 2021 tarihi itibariyle kadrolu olarak çalışan 1 620 personelin 49'u doktora dereceli, 336'sı yüksek lisans, 1 095'i lisans, 70'i yüksekokul, 70'i ise lise ve altı okul mezunudur. Üniversite mezunu lisans, yüksek lisans ve doktora dereceli personel; 505 TÜİK Uzmanı, 54 TÜİK Uzman Yardımcısı, 486 İstatistikçi, 42 Matematikçi, 54 Mühendis, 18 Ekonomist, 15 Sosyolog, 8 Programcı, 5 Mali Hizmetler Uzmanı, 4 İç Denetçi ve 289 adet diğer kadrolarda istihdam edilmektedir. Ayrıca 16 Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edilmektedir.

Ayrıca Kurumumuz personeli tarafından 612 adet uzmanlık tezi hazırlanmıştır.
%47.22

%52.78