"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Personel İstatistikleri

TÜİK'te, 05 Aralık 2023 itibariyle merkez ve taşra teşkilatındaki personel sayısı toplam 3 856 kişidir. Bu personelin %32,5' i merkez (1 254 kişi) , %67,5'i ise veri toplamakla görevli taşra teşkilatında (2 602 kişi) istihdam edilmektedir.

TÜİK merkez ve taşra teşkilatında 05 Aralık 2023 tarihi itibariyle kadrolu olarak çalışan 3 545 personelin 66'sı doktora dereceli, 425'i yüksek lisans, 2 140'ı lisans, 619'u yüksekokul, 295'i ise lise ve altı okul mezunudur. Üniversite mezunu lisans, yüksek lisans ve doktora dereceli personel; 413 TÜİK Uzmanı, 48 TÜİK Uzman Yardımcısı, 470 İstatistikçi, 37 Matematikçi, 61 Mühendis, 14 Ekonomist, 16 Sosyolog, 8 Programcı, 5 Mali Hizmetler Uzmanı, 4 İç Denetçi ve 1 555 adet diğer kadrolarda istihdam edilmektedir. (Anketör kadrosunda Üniversite mezunu ve üstü 1 178 personel bulunmaktadır.)

Ayrıca 18 Sözleşmeli Bilişim Personeli de merkez teşkilatında istihdam edilmektedir.
%47.8

%52.2