"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi Kurumumuzu Ziyaret Etti -


Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi Kurumumuzu Ziyaret Etti

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi 3 Daire Başkanından oluşan bir heyet ile 18-22 Aralık 2023 tarihinde Kurumumuza bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.Azerbaycan Heyeti ziyareti toplantıları Kurumumuz Başkan Yardımcıları Dr. Aydın Keskin KADIOĞLU ve Dr. Furkan METİN tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarında dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesinin değerli temsilcilerini, ülkemizde ve TÜİK'te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Sayın KADIOĞLU ve Sayın METİN iki ülke arasında stratejik işbirliği ve ortak çıkarlara dayanan köklü ilişkiler olduğunu, "Tek millet, iki devlet" kavramının Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkileri de anlatan en güzel kavram olduğunu belirttiler. Ayrıca bu çalışma ziyareti vesilesiyle ve yapıcı diyalog anlayışı ile Türkiye-Azerbaycan arasında istatistik teknik işbirliğinin kurumsal çerçevesinin belirlenmesine önem verildiğini de ifade ettiler.Ziyaret kapsamında TÜİK ve Azerbaycan İstatistik Kurumu arasında imzalanması planlanan "istatistik alanında işbirliği mutabakat zaptı" ayrıca müzakere edildi. Mutabakat zaptı müzakerelerine Türk İşbirliği ile Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı Eğitim Projeleri Koordinasyon Birimi de davet edildi. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde Türkiye adına Azerbaycan Bakü'de istatistik alanında sağlanacak teknik destek faaliyetlerinin yürütülme yöntemleri görüşüldü.
Türkiye'deki paydaş kurumların katkısı olacak şekilde hazırlanan teknik programda; Kurumumuz tarafından Türkiye'de Nüfus Kayıt Sistemi, Demografik İstatistikler, İnşaat İstatistikleri gibi konular alanında deneyimler aktarıldı. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından da Türkiye'de Sağlık İstatistikleri konularındaki deneyimler Azerbaycan heyeti ile paylaşıldı. Toplantıların sonucunda, TÜİK ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi arasında karşılıklı uzman ziyaretleri ile daha teknik detayda bilgi paylaşımı yapılmasına; TİKA Başkanlığı Eğitim Projeleri Koordinasyon biriminin de tam desteğiyle istatistik alanında kapasite geliştirme faaliyetlerinin 2024 yılında daha da arttırılarak devam ettirilmesine karar verildi.