"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığı Arasında Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol İmzalandı -



TÜİK İLE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ARASINDA GENEL TARIM SAYIMI YAPILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her on yılda bir yapılması öngörülen "Tarım Sayımı"nın, 2024-2025 yıllarını kapsayan dönem içerisinde yürütülmesine yönelik protokol Türkiye İstatistik Kurumu adına Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim DEMİR ve Tarım ve Orman Bakanlığı adına Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman YILDIZ arasında imzalandı.

"Tarım Sayımı"nın iki aşamada yürütülmesi planlanmakta olup birinci aşamada sayımda kapsanacak kitlenin tespitine yönelik altlık çalışmaları tamamlanacak, ikinci aşamada ise sayıma ilişkin değişkenler için veri derlenecektir.

Tarımsal işletmelere ilişkin arazi ve hayvan varlığı gibi temel konularda tam sayımla; işgücü, sulama, tarımsal alet ve makine gibi diğer konularda ise örnekleme yoluyla veri derlenmesi planlanmaktadır.

Tarım Sayımı ile alt idari birim düzeyinde detaylı veri derlenmesi, cari tarım istatistikleri için karşılaştırma imkânı sunulması ve ara yıllarda yapılacak tarımsal araştırmalar için çerçeve oluşturulması hedeflenmektedir.