"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

17. İSTATİSTİK KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ -
17. İSTATİSTİK KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

17. İstatistik Konseyi toplantısı, 15 Kasım 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya'nın başkanlığında konsey üyelerinin katılımıyla, Türkiye İstatistik Kurumu merkez binasında gerçekleştirildi.

Konsey Başkanı Sayın Çetinkaya, toplantının amacının 2022-2026 yıllarını kapsayan IV. dönemine ait Resmi İstatistik Programının değerlendirilmesi olduğunu ifade etti. Dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak, kaliteli ve güvenilir verilerin öneminden bahseden Sayın Çetinkaya, doğru ve zamanında karar almada gerekli olan bilgiyi toplamanın ve değerlendirmenin, bilgi çağının gereği olan gelişmeye açık olmanın, güçlü bir istatistik ve bilgi sistemi altyapısı oluşturmanın, ülkemiz için önemine değindi.

Sayın Çetinkaya, kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerinin dikkate alınarak kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmenin; bu istatistikleri kullanıma sunmanın ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümü sağlama misyonu ile faaliyet göstermekte olan TÜİK'in, uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonuna sahip olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, Kurumumuzun önceliğinin istatistik üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken, uzun vadeli, kalıcı çözümler getirme ve sonuç odaklı yönetim anlayışıyla hareket etmesi olduğunu belirtti.
Dördüncü Dönem Resmi İstatistik Programı ve getirdiği yenilikler

IV. Dönem Resmi İstatistik Programı 31 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi. 22 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen 16. İstatistik Konseyi toplantısında oluşturulması planlanan ve Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilen istatistiklerin uluslararası kuruluşlara eksiksiz ve zamanında gönderilmesini mümkün kılan Ulusal Veri Gönderim Sisteminin kullanımına başlandı. Bu sayede ülkemizden uluslararası kuruluşlara iletilen istatistikî veri ve bilgilerin gönderim süreçlerinin disiplin altına alınması ve resmi istatistiklerimizin yurt dışında eksiksiz ve zamanlı olarak ulaşılabilir olmasını mümkün kıldı.


Toplantıda 7 kurumun 9 resmi istatistiğine kalite logosu belgesi verildi

Türkiye istatistik sisteminde istatistiklerin kalitesi düzenli olarak izlenmektedir. Kalite izleme Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları'nın 16 ilkesi ve Birleşmiş Milletler kalite standartları çerçevesinde yürütülmektedir. 2015 yılından bu yana Resmi İstatistik Programı kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ürettiği istatistiklere kalite değerlendirmesi yapılarak, kalite kriterlerini sağlayan istatistiklere kalite logosu belgesi verilmektedir. 15 Kasım 2023 tarihli 17. İstatistik Konseyi Toplantısı'nda resmi istatistik üreten 7 kurumun 9 istatistiğine TÜİK tarafından kalite logosu belgesi takdim edildi.
Kalite Logosu Belgesi Verilen Kurum ve İstatistikler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü "Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Yatırım Eğilimi İstatistikleri ve İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi"
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü "Su Kaynakları İstatistikleri"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı "Enerji Yoğunlukları ve Endeksi İstatistikleri"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü "Çalışma Hayatı İstatistikleri" ve "İş Uyuşmazlığı İstatistikleri"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü "Çalışma İzin İstatistikleri"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İstatistikler"