"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Türkiye Yaşlı Profili Araştırması İş Birliği Protokolü İmzalandı -
TÜRKİYE YAŞLI PROFİLİ ARAŞTIRMASI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Kurumumuz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arasında 10.05.2023 tarihinde Türkiye Yaşlı Profili Araştırması İş Birliği Protokolü İmzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2023 yılı yatırım programı kapsamında; ülkemizde yaşlı bireylere yönelik hizmetleri ve yaşlıların ihtiyaçlarını bütünsel olarak ele alan sosyal göstergelerin oluşturulması, kanıta dayalı verilerin elde edilmesi, elde edilen veriler doğrultusunda koruyucu ve önleyici faaliyetlerin planlanması amacıyla ülkemizde ilk kez Türkiye Yaşlı Profili Araştırması yapılacaktır.

Bu kapsamda Kurumumuz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında Türkiye Yaşlı Profili Araştırması İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Türkiye Yaşlı Profili Araştırması soru kâğıdının hazırlanması, alan çalışmasının gerçekleştirilmesi, İBBS-1 seviyesinde sonuçların haber bülteni ile duyurulması, temel tablolardan oluşan e-yayının hazırlanması ile mikroveri setinin oluşturulması, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecektir.

İmzalanan protokol ile Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planında yer alan, yaşlılık alanında ülke geneli ve bölgesel politikalar oluşturulması ve uygulamanın izlenmesine yönelik istatistiklerin üretilmesi için önemli bir adım atılmış olup, çalışma sonuçlarının 2024 yılı Mart ayında haber bülteni ile kamuoyuna duyurulması planlanmaktadır.