"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Türkiye Yaşlı Profili Araştırması Bilgilendirme Programı Gerçekleştirildi -


Türkiye Yaşlı Profili Araştırması Bilgilendirme Programı Gerçekleştirildi

Kurumumuz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında 10 Mayıs 2023 tarihinde imzalanan protokol kapsamında yürütülen Türkiye Yaşlı Profili Araştırması, 2023 sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
Kurumumuz Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Furkan METİN in katılım sağladığı programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir GÖKTAŞ Türkiye'de ilk kez böyle bir araştırma gerçekleştirildiğini ifade ederek araştırmanın, 50 yaş ve üzeri en az bir kişinin bulunduğu 22 bin 640 hanede gerçekleştiğine değindi. Sayın GÖKTAŞ konuşmalarının devamında Çalışmanın demografik bilgiler, çalışma hayatı ve ekonomik durum, sağlık, bağımsız yaşam, bakım ve sosyal yardımlar, çevre, toplumsal hayata katılım, yaşam memnuniyeti, afet ve acil durumlar, yaşlı hakları ve ayrımcılık olmak üzere 10 başlık altında toplandğını belirtti. Araştırmanın alan uygulaması, 23 Ekim-18 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen bu araştırma kapsamında, 22 bin 640 hane, örnek hane olarak belirlendi. Araştırmanın örneklem tasarımı, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre 12 bölge bazında tahmin üretecek şekilde tasarlandı. Örnek hanelerde yaşayan 50 ve üzeri yaşta 29 bin 785 kişiden (14 bin 44 erkek ve 15 bin 741 kadın olmak üzere) ile 65 ve üzeri yaştaki 11 bin 657 kişiden (5 bin 232 erkek ve 6 bin 425 kadın olmak üzere) bilgi derlendi.