"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Kurumumuzda Türkiye Çocuk Araştırması Bilgilendirme Programı Gerçekleştirildi -
KURUMUMUZDA TÜRKİYE ÇOCUK ARAŞTIRMASI BİLGİLENDİRME PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF Türkiye ile hazırlanan Türkiye Çocuk Araştırması Bilgilendirme Programı 22 Mart 2023 tarihinde Kurumumuzda gerçekleştirildi. Programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YANIK, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, Bakan Yardımcıları, Genel Müdürler ile Basın Mensupları ve davetliler katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya YANIK, Türk toplumunun sosyal dönüşümünün sonuçlarına ilişkin çeşitli araştırmaların sürdüğünü belirterek bugün sonuçları açıklanan çocuk araştırmasının Türkiye'de ilk kez yapılması planlanan çocuk şurasına da temel oluşturması bakımından önemli olduğunu dile getirdi. Yanık konuşmasında "Türkiye Çocuk Araştırması hakikaten çok merakla beklediğimiz ve sonuçları itibariyle ilk kez yapacağımız Çocuk Şurasına da temel oluşturması bakımından çok önemsediğimiz bir araştırma. Önümüzdeki günlerde inşallah Çocuk Şurasını yine ülkemizde ilk kez gerçekleştireceğiz. Bu araştırmanın sonuçlarını da kullanarak akademisyenlerle, bu alanda çalışan uzmanlarla Bakanlığımızın bakanlık üzerinden edindiği o geniş müktesebatı da araştırmaya ekleyerek ortaya koyacak ve hep birlikte değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum Başkanımız Sayın Dr. Erhan ÇETİNKAYA Türkiye Çocuk Araştırması konusunda bilgiler verdi. Sağlık alanında kaydedilen gelişmelerin, daha iyi yaşam koşullarının sağlanması ve refah düzeyindeki artış ile birlikte doğurganlık ve ölüm oranlarının düşmüş olduğunu ve dünyadaki pek çok gelişmiş ülkenin, küresel yaşlanma sürecine girmiş bulunduğunu belirtti. Ülkemizin ise oransal olarak hala genç bir nüfus yapısına sahip olduğunu ifade etti.


Sayın Dr. Erhan ÇETİNKAYA, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken nüfusumuzun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuk nüfus olarak kabul edilen 0-17 yaştaki nüfusun oluşturduğunu, çocuk nüfusumuzun toplam nüfusun %26,5?ini oluşturduğunu belirtti. Bu oranın Avrupa Birliğinde ise 18,2 olduğunu sözlerine ekledi.

Bu denli yüksek bir orana sahip çocuk nüfusumuzun mevcut durumu ortaya koymak, çocuğa yönelik her alanda ihtiyaçları belirlemek, üretilecek olan plan ve programlar için önemine vurgu yapan Sayın ÇETİNKAYA, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi ve ?Kimseyi Geride Bırakma? taahhüdünün sağlanabilmesi için, her yaşta nüfus için sağlıklı ve düzenli sağlanan verilere de ihtiyaç bulunmaktadır ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda; Güçlendirilmiş Eşitlik için Dönüştürücü İzleme (TransMonEE) Toplantısı Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ev sahipliğinde, UNICEF ile işbirliği halinde, Avrupa ve Orta Asya'nın dört bir yanından 120'nin üzerinde veri uzmanı ve karar alıcılarının katılımı ile 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlendiğini söyleyen Sayın ÇETİNKAYA, Bu toplantıda da dikkat çekildiği üzere, Türkiye'nin çocuklara verdiği önemden hareketle, çocuk haklarının savunulmasında kanıt niteliği taşıyan çocuk istatistiklerinin geliştirilmesi, çocuklara dair verilere erişim ve bu verilerin kullanımı noktasında büyük çaba sarf ediyoruz dedi.


Bu nedenlerle, Türkiye?de de çocuk politikalarının geliştirilmesine temel teşkil etmek üzere çocuk nüfusa ilişkin güncel verileri derlemek, ulusal veri ihtiyaçlarını gidermek ve araştırma sonuçlarından çocuk refahı ile ilgili uluslararası karşılaştırılabilir istatistikleri üretmek amacıyla Türkiye Çocuk Araştırması gerçekleştirildiğini ifade eden Sayın ÇETİNKAYA, Araştırmanın ön hazırlıkları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye ile yapıldıktan sonra alan uygulamasının TÜİK tarafından yapılmasına karar verildiğini belirtti.
UNICEF Türkiye Temsilicisi Regina De Dominicis ise; İlk kez yapılan Türkiye Çocuk Araştırmasının çocukların içinde bulundukları iyi olma halinin izlenmesine yönelik öncü bir çalışma niteliğinde olduğunu belirtti. Bu araştırmanın, çocukların sahip oldukları sosyal ve duygusal beceriler, sosyal ve kültürel hayata katılım, aile desteği de dahil olmak üzere çocuk yaşamının en temel yönleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunduğunu ifade etti. Sayın Regina De Dominicis tüm ortaklarla birlikte, bu verileri politika geliştirme ve uygulama süreçleri için bilgi sağlamak ve en kırılgan durumdaki çocuklara ulaşmak için kullanacaklarını ifade ederken, ülkede çocukların iyi olma hali konusundaki ilerlemenin izlenebilmesi için bu araştırmanın düzenli olarak tekrarlanmasının önem teşkil ettiğini belirtti.