"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

5. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi Gerçekleştirildi -


5. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi Gerçekleştirildi

5. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi 21-23 Mayıs 2024 tarihlerinde hibrit (çevrimiçi ve yüz yüze) olarak Marmara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi iş birliği ile İstanbul da gerçekleştirildi. Genç Akademisyenlere Destek ve Bilime Emeği Geçen Hocalarımıza Vefa sloganı ile yola çıkılan, uygulamalı istatistiğin çeşitli bilim dallarında, doğru anlaşılması ve kullanılmasına katkı sağlamayı amaçlayan Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi; yazar, ekonomist ve akademisyen "Alev Alatlı" anısına düzenlendi. Kongreye, Kurum Başkanımız Dr. Erhan Çetinkaya, Başkan Yardımcıları Doç. Dr. İbrahim Demir ve Dr. Furkan Metin ile birlikte Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç katılım sağladı.

Kurum Başkanımız Dr. Erhan Çetinkaya açılış konuşmasında; Kurumumuzun ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmeyi ve kullanıma sunmayı misyon edindiğini ifade etti. Ayrıca Sayın Çetinkaya, kalite politikamız ve son dönem yürütülen çalışmalarımızla ilgili bilgi verdikten sonra TÜİK ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin de önemine vurgu yaptı.

Programın davetli konuşmacılar kısmında ise Kurumumuz Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir ve Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç tarafından İstatistiklerle Kadın temalı bir sunum gerçekleştirildi. Sunum başlangıcında Doç. Dr. İbrahim Demir tarafından Kurumumuz hakkında temel bilgiler verilip, son dönem yürütülmüş ve yürütülmesi planlanan çalışmalarımız hakkında da paylaşımda bulunuldu.