"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...
124_cagri_merkezi

İSTATİSTİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

 

 

Enstitümüz, bu çalışmayı Uluslararası Đstatistik Enstitüsü (ISI - International Statistical Institute) tarafından 7 dilde hazırlanan Çok Dilli Đstatistik Terimleri Sözlüğü’nde Türkçe terimlerinde yer alması amacıyla gerçekleştirmiştir. Đstatistiksel anlamda terim birlikteliğinin oluşturulması,ülkemiz için çok önemli olduğundan üniversitelerimizin de katkısıyla oluşturulan Đstatistik Terimleri Sözlüğü’nün kullanıcıların hizmetine sunulmasında yarar görülmüştür.

Đstatistik Terimleri Sözlüğü’nde Đngilizce’deki bir terime karşılık Türkçe’de birden fazla karşılık bulunmaktadır. Karşılık gösterilenler içinde ilk terimlerin kullanılması önerilmekle birlikte, isteğe göre bu karşılıklardan herhangi biri kullanılabilir. Karşılığı bulunmayanlar, “ - ” işaretiylegösterilmiştir.

Yayının karar alıcılar, araştırmacılar ve diğer tüm kullanıcılara yararlı olacağı inancıyla, çalışmanın ortaya çıkarılmasında, fiili olarak çalışmaya katılan Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Đstatistik Bölümlerinin değerli öğretim üyeleri ile yorum ve düşüncelerini bize gönderen üniversitelerimizin diğer istatistik bölüm başkanlıklarına ve çalışmayı koordine eden Araştırma, Tetkik ve Đstatistik Teknikler Daire Başkanına ve Đstatistik Standartlar ve Koordinasyon Şubesi Müdürü ve elemanlarına teşekkürlerimi sunarım.

 

 

Prof. Dr. Ömer L. GEBĐZLĐOĞLU
Başkan
Devlet Đstatistik Enstitüsü

 

 

A

Abbe-Helmert criterion                                     Abbe-Helmert ölçütü
Abelson-Tukey score test                                Abelson-Tukey puan sınaması; Abelson-Tukey puan testi
abnormal curve                                                 normal olmayan eğri
...

 

 

Icon ISTATISTIK-SOZLUGU.pdf (file missing!)