"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...
124_cagri_merkezi

TÜİK TARAFINDAN YAPILAN ARAŞTIRMALAR

arastirma.jpg

TÜİK Tarafından yapılan araştırmalar iki başlık altında toplanmıştır. Hanehalkı veya fert ile yapılan araştırmalar, işyeri veya tüzel kişilik ile yapılan araştırmalar.


Hanehalkı veya fert ile yapılan araştırmalar:

Bavul Ticareti Araştırması
Çıkış Yapan Ziyaretçiler Araştırması
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
Hanehalkı Bütçe Araştırması
Hanehalkı İşgücü Araştırması
Hanehalkı Yurtiçi ve Yurtdışı Turizm Araştırması
Tüketici Eğilim Anketi
Tüketici Fiyat Endeksi (Kira)
Vatandaş Giriş Araştırması
Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Yükseköğretim Kesiminde Araştırmacıların Ar-Ge Faaliyetleri Zaman Kullanımı Araştırması

 

İşyeri veya tüzel kişilik ile yapılan araştırmalar:


Aylık Büyük Balıkçı Deniz Ürünleri Araştırması
Aylık Katı Yakıt İstatistikleri
Aylık Kırmızı Et Üretim İstatistikleri Anketi
Aylık Kümes Hayvancılığı ve Yumurta Üretim İstatistikleri Anketi
Aylık Sanayi Üretim Anketi
Aylık Süt ve Süt Ürünleri İstatistikleri Anketi
Aylık Tabakhanelerce Satın Alınan Ham Deri Miktarının Tespiti Çalışması
Balık Unu ve Yağ Fabrikalarına Gönderilen Hamsi Miktarı Araştırması
Biyoteknoloji İstatistikleri
Elektrik Üretici Fiyatları Anketi
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyat İstatistikleri
Genel Devlet ve Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması
Hizmet Sektörü Aylık İşyeri Eğilim Anketi
Hizmet Üretici Fiyatları Anketi
İnşaat Sektörü Aylık İşyeri Eğilim Anketi
İş Kayıtları Ana Faaliyet Belirleme Çalışması
İş Kayıtları Girişim Grubu Çalışması
İş Sektörü Çevresel İstihdam Gelir ve Harcama İstatistikleri
Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri Finans ve Sigorta Faaliyetleri Araştırması
Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri Mali Yardımcı Kuruluşlar Araştırması
Mali Ve Mali Olmayan Şirketler Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
Marina Hizmet Gelirleri Araştırması
Perakende Ticaret Sektörü Aylık İşyeri Eğilim Anketi
Satınalma Gücü Paritesi (Gıda, İçki ve Tütün Anketi Piyasa Araştırması)
Satınalma Gücü Paritesi (Hizmetler Anketi)
Satınalma Gücü Paritesi (Mobilya ve Sağlık Anketi)
Satınalma Gücü Paritesi (Mobilya ve Sağlık Anketi Piyasa Araştırması)
Sezonluk Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Araştırması
Sinema Araştırması
Tarımsal Alet ve Makina Fiyat İstatistikleri
Tarımsal Fiyatlar (İbs)
Tarımsal Fiyatlar Süs Bitkileri
Tarımsal Fiyatlar (Ticaret Borsaları, Üretici Birlikleri, Balık Hal ve Tesisleri, Yaş Meyve ve Sebze Hal Bilgileri)
Tarımsal Girdi İstatistikleri Araştırması
Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı
Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması
Tarla Ürünleri Nem İçeriği Araştırması
Tiyatro Araştırması
Tüketici Fiyat Endeksi (2 Dönem)
Tüketici Fiyat Endeksi (4 Dönem)
Uluslararası Hizmet Ticareti Araştırması
Üç Aylık Uluslararası Hizmet Ticareti Araştırması
Üniversite Kütüphanesi Araştırması
Yazılı Medya Araştırması
Yıllık Deniz Ürünleri Araştırması
Yıllık Kümes Hayvancılığı Entegrasyon Merkezi Anketi
Yıllık Sanayi Ürün (Prodcom) İstatistikleri
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları
Yıllık Süt ve Süt Ürünleri İstatistikleri Anketi
Yıllık Ürün Detayında Ciro Anketi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
Yurt Dışında Sahip Olunan Girişim İstatistikleri Araştırması
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
Yükseköğretim Kesimi Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması