Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %2,24 arttı
 
Türkiye'de 2018 Mart ayında 110 905 konut satıldı
 
Tüketici güven endeksi 71,9 oldu
 
20 Nis 2018 14:03
Güncel Bülten/Veri
Bülten/Veri Arama
20 Nisan 2018'a Ait Bülten/Veriler
 
ADI DÖNEMİ TARİHİ SORUMLU KURUM
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Mart 2018 20-04-2018 10:00 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Tüketici Güven Endeksi Nisan 2018 20-04-2018 10:00 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Kurulan ve Kapanan Şirketler Mart 2018 20-04-2018 10:00 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Konut Satış İstatistikleri Mart 2018 20-04-2018 10:00 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi Nisan 2018 20-04-2018 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
TCMB Analitik Bilanço 19-04-2018 20-04-2018 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları 20-04-2018 20-04-2018 15:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Tasarım İstatistikleri Mart 2018 20-04-2018 17:00 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)
Patent İstatistikleri Mart 2018 20-04-2018 17:00 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)
Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Akım Veri %) (Haftalık) 15. Hafta 2018 20-04-2018 17:00 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Faydalı Model İstatistikleri Mart 2018 20-04-2018 17:00 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)
Marka İstatistikleri Mart 2018 20-04-2018 17:00 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)
Coğrafi İşaret İstatistikleri Mart 2018 20-04-2018 17:00 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)
Mer.Yön.Dış Borç İst.(Mer.Yön.Dış Borç Stoku, Mer.Yön.Dış Borç Stoku Tahvil Listesi, Mer.Yön.Yurt Dışı Kredi Anlaş.,Mer.Yön.Yurt Dışı Tahvil İhr.,Mer.Yön.Dış Borç Ödem.,Mer.Yön.Dış Borç Ödeme Proj.) Mart 2018 20-04-2018 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı, Nakit Dışı İç Borç Stoku) Mart 2018 20-04-2018 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (Merkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri, Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları) Mart 2018 20-04-2018 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri (Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı, Döviz-Faiz Yapısı, Vadeye Kalan Ortalama Süre) Mart 2018 20-04-2018 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Hazine Alacak İstatistikleri (İkraz.Doğan Alac.,Haz.Gar.Kred. Üstleniminden Doğan Alac.,Haz.Alac.Tah.,Haz.Alac.Stoku, Vadesi Geçmiş ve Vadesi Gelmemiş Haz.Alac.Stoku) Mart 2018 20-04-2018 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borç İstatistikleri (Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler) Mart 2018 20-04-2018 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Hazine Garantilerine İlişkin İstatistikler (Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri) Mart 2018 20-04-2018 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
2 Sonraki [1/23]
 
 
Nisan Ayına Ait Bülten/Veriler
 
ADI DÖNEMİ TARİHİ SORUMLU KURUM
Motorlu Kara Taşıtları Şubat 2018 02-04-2018 10:00 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Merkezi Yönetim;Faaliyet Tablosu, Nakit Kaynak ve Kullanımları Tablosu Şubat 2018 02-04-2018 11:00 Maliye Bakanlığı (MB)
TCMB Analitik Bilanço 30-03-2018 02-04-2018 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları 02-04-2018 02-04-2018 15:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Merkez Bankası Bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası İstatistikleri 02-04-2018 02-04-2018 18:00 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına/Emeklilik Yatırım Fonlarına/Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Günlük İstatistikler 30-03-2018 02-04-2018 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Faaliyetleri Devam Etmekte Olan Aracı Kuruluşlar / Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kuruluşlar / Aracı Kuruluşların Mevcut Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler / Aracı Kuruluşların Merkez Dışı Örgütleri Şubat 2018 02-04-2018 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına / Emeklilik Yatırım Fonlarına / Menkul Kıymet, Gayrimenkul, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ve Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Aylık İstatistikler Şubat 2018 02-04-2018 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Halka Açık Şirket İstatistikleri (Birinci el piyasa ve menkul kıymet ihraçları; menkul kıymet stokları, ikinci el piyasalar) Şubat 2018 02-04-2018 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Mart 2018 03-04-2018 10:00 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Tüketici Fiyat Endeksi Mart 2018 03-04-2018 10:00 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
TCMB Analitik Bilanço 02-04-2018 03-04-2018 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları 03-04-2018 03-04-2018 15:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Merkez Bankası Bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası İstatistikleri 03-04-2018 03-04-2018 18:00 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Halka Açık Şirket İstatistikleri (Kayda Alma Kararı Verilen İhraç Taleplerine Yönelik Adet ve Tutara İlişkin Haftalık İstatistikler) 13. Hafta 2018 03-04-2018 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının İhraç Talepleri ve Kayda Alınma Sonuçları; Tüm Yatırım Ortaklıkları Paylarının Başvuru ve Kayda Alma Sonuçları; Tüm Yatırım Ortaklıkları Kayıtlı Sermaye Tavan Artırım Başvuruları ve Sonuçları 13. Hafta 2018 03-04-2018 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Faaliyetleri Devam Etmekte Olan Aracı Kuruluşlar / Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kuruluşlar / Aracı Kuruluşların Mevcut Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler / Aracı Kuruluşların Merkez Dışı Örgütleri 13. Hafta 2018 03-04-2018 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına/Emeklilik Yatırım Fonlarına/Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Günlük İstatistikler 02-04-2018 03-04-2018 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
TCMB Analitik Bilanço 03-04-2018 04-04-2018 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Reel Efektif Döviz Kuru Mart 2018 04-04-2018 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki Son [1/219]
Ulusal Takvim
 
Tel: 0 312 417 64 45 Dahili : 150