Aylık en yüksek reel getiri Amerikan Doları'nda oldu
 
09 Ara 2016 16:33
Güncel Bülten/Veri
Bülten/Veri Arama
09 Aralık 2016'a Ait Bülten/Veriler
 
ADI DÖNEMİ TARİHİ SORUMLU KURUM
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Kasım 2016 09-12-2016 10:00 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları İstatistikleri Kasım 2016 09-12-2016 10:00 Maliye Bakanlığı (MB)
Para Politikası İstatistikleri (Bankalararası Para Piyasası İşlemleri) 08-12-2016 09-12-2016 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Para Politikası İstatistikleri (TCMB Analitik Bilanço) 08-12-2016 09-12-2016 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Kurlar ve Seçilmiş Faiz İstatistikleri - Kurlar 09-12-2016 09-12-2016 15:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının İhraç Talepleri ve Kayda Alınma Sonuçları; Tüm Yatırım Ortaklıkları Paylarının Başvuru ve Kayda Alma Sonuçları; Tüm Yatırım Ortaklıkları Kayıtlı Sermaye Tavan Artırım Başvuruları ve Sonuçları 49. Hafta 2016 09-12-2016 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Faaliyetleri Devam Etmekte Olan Aracı Kuruluşlar / Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kuruluşlar / Aracı Kuruluşların Mevcut Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler / Aracı Kuruluşların Merkez Dışı Örgütleri 49. Hafta 2016 09-12-2016 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Halka Açık Şirket İstatistikleri (Kayda Alma Kararı Verilen İhraç Taleplerine Yönelik Adet ve Tutara İlişkin Haftalık İstatistikler) 49. Hafta 2016 09-12-2016 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına/Emeklilik Yatırım Fonlarına/Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Günlük İstatistikler 08-12-2016 09-12-2016 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
 
 
Aralık Ayına Ait Bülten/Veriler
 
ADI DÖNEMİ TARİHİ SORUMLU KURUM
Radyo ve Televizyon Kurum İstatistikleri 2015 01-12-2016 10:00 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler 48. Hafta 2016 01-12-2016 14:00 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler 48. Hafta 2016 01-12-2016 14:00 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Para Politikası İstatistikleri (Bankalararası Para Piyasası İşlemleri) 30-11-2016 01-12-2016 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Haftalık Para ve Banka İstatistikleri 47. Hafta 2016 01-12-2016 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri 47. Hafta 2016 01-12-2016 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Para Politikası İstatistikleri (Bankaların Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesapları) 47. Hafta 2016 01-12-2016 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Para Politikası İstatistikleri (TCMB Analitik Bilanço) 30-11-2016 01-12-2016 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Para Politikası İstatistikleri (Katılım Bankalarındaki Katılım Fonları) 47. Hafta 2016 01-12-2016 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Kurlar ve Seçilmiş Faiz İstatistikleri - Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları (Stok Veri %) (Aylık) Ekim 2016 01-12-2016 15:00 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Kurlar ve Seçilmiş Faiz İstatistikleri - Kamu Bankalarınca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları (Stok Veri %) (Aylık) Ekim 2016 01-12-2016 15:00 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Kurlar ve Seçilmiş Faiz İstatistikleri - Kurlar 01-12-2016 01-12-2016 15:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına/Emeklilik Yatırım Fonlarına/Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Günlük İstatistikler 30-11-2016 01-12-2016 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri 2015 02-12-2016 10:00 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Para Politikası İstatistikleri (Bankalararası Para Piyasası İşlemleri) 01-12-2016 02-12-2016 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Para Politikası İstatistikleri (TCMB Analitik Bilanço) 01-12-2016 02-12-2016 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları 2016 02-12-2016 15:00 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Kurlar ve Seçilmiş Faiz İstatistikleri - Kurlar 02-12-2016 02-12-2016 15:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının İhraç Talepleri ve Kayda Alınma Sonuçları; Tüm Yatırım Ortaklıkları Paylarının Başvuru ve Kayda Alma Sonuçları; Tüm Yatırım Ortaklıkları Kayıtlı Sermaye Tavan Artırım Başvuruları ve Sonuçları 48. Hafta 2016 02-12-2016 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Faaliyetleri Devam Etmekte Olan Aracı Kuruluşlar / Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kuruluşlar / Aracı Kuruluşların Mevcut Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler / Aracı Kuruluşların Merkez Dışı Örgütleri 48. Hafta 2016 02-12-2016 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki Son [1/254]
Ulusal Takvim
 
Tel: 0 312 417 64 45 Dahili : 150