Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %0,87 arttı
 
20 Eyl 2017 14:07
Güncel Bülten/Veri
Bülten/Veri Arama
20 Eylül 2017'a Ait Bülten/Veriler
 
ADI DÖNEMİ TARİHİ SORUMLU KURUM
Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Temmuz 2017 20-09-2017 10:00 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Ağustos 2017 20-09-2017 10:00 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
TCMB Analitik Bilanço 19-09-2017 20-09-2017 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları 20-09-2017 20-09-2017 15:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Trademark Statistics Ağustos 2017 20-09-2017 17:00 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)
Utility Model Statistics Ağustos 2017 20-09-2017 17:00 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)
Industrial Design Statistics Ağustos 2017 20-09-2017 17:00 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)
Patent Statistics Ağustos 2017 20-09-2017 17:00 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)
Geographical Signs Statistics Ağustos 2017 20-09-2017 17:00 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)
Bütçe Finansmanı İstatistikleri (Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı, Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı) Temmuz 2017 20-09-2017 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Bütçe Finansmanı İstatistikleri (Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı, Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı) Ağustos 2017 20-09-2017 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borç İstatistikleri (Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler) Ağustos 2017 20-09-2017 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Hazine Alacak İstatistikleri (İkrazlardan Doğan Alacaklar, Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar, Hazine Alacaklarından Tahsilat, Hazine Alacak Stoku, Vadesi Geçmiş ve Vadesi Gelmemiş Hazine Alacak Stoku) Ağustos 2017 20-09-2017 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Hazine Garantilerine İlişkin İstatistikler (Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri) Ağustos 2017 20-09-2017 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri (Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi) Temmuz 2017 20-09-2017 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri (Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi) Ağustos 2017 20-09-2017 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri (Dış Borç Stoku, Dış Borç Stoku Tahvil Listesi, Yurt Dışı Kredi Anlaşmaları, Yurt Dışı Tahvil İhraçları, Dış Borç Ödemeleri, Dış Borç Ödeme Projeksiyonları) Ağustos 2017 20-09-2017 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı, Nakit Dışı İç Borç Stoku) Ağustos 2017 20-09-2017 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (Merkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri, Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları) Ağustos 2017 20-09-2017 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri (Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı, Döviz-Faiz Yapısı, Vadeye Kalan Ortalama Süre) Ağustos 2017 20-09-2017 17:30 Hazine Müsteşarlığı (HM)
2 Sonraki [1/22]
 
 
Eylül Ayına Ait Bülten/Veriler
 
ADI DÖNEMİ TARİHİ SORUMLU KURUM
Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Akım Veri %) (Haftalık) 34. Hafta 2017 01-09-2017 17:00 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Ağustos 2017 05-09-2017 10:00 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos 2017 05-09-2017 10:00 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Merkezi Yönetim; Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu, Nakit Akış Tablosu Temmuz 2017 05-09-2017 11:00 Maliye Bakanlığı (MB)
Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler 35. Hafta 2017 05-09-2017 14:00 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler 35. Hafta 2017 05-09-2017 14:00 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
TCMB Analitik Bilanço 31-08-2017 05-09-2017 14:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları 05-09-2017 05-09-2017 15:30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Trafik İstatistik Bülteni Temmuz 2017 05-09-2017 17:00 İçişleri Bakanlığı (İB)
Boru Hatları ile Petrol Taşıma İstatistikleri Temmuz 2017 05-09-2017 17:00 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)
Boru Hatları ile Doğal Gaz Taşıma İstatistikleri Temmuz 2017 05-09-2017 17:00 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)
SGK Aylık İstatistik Bülteni Haziran 2017 05-09-2017 17:30 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)
Merkez Bankası Bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası İstatistikleri 05-09-2017 05-09-2017 18:00 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Kalkınma Yardımları İstatistikleri 2016 05-09-2017 18:00 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının İhraç Talepleri ve Kayda Alınma Sonuçları; Tüm Yatırım Ortaklıkları Paylarının Başvuru ve Kayda Alma Sonuçları; Tüm Yatırım Ortaklıkları Kayıtlı Sermaye Tavan Artırım Başvuruları ve Sonuçları 35. Hafta 2017 05-09-2017 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Halka Açık Şirket İstatistikleri (Kayda Alma Kararı Verilen İhraç Taleplerine Yönelik Adet ve Tutara İlişkin Haftalık İstatistikler) 35. Hafta 2017 05-09-2017 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Faaliyetleri Devam Etmekte Olan Aracı Kuruluşlar / Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kuruluşlar / Aracı Kuruluşların Mevcut Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler / Aracı Kuruluşların Merkez Dışı Örgütleri 35. Hafta 2017 05-09-2017 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına/Emeklilik Yatırım Fonlarına/Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Günlük İstatistikler 31-08-2017 05-09-2017 19:00 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Bankacılık Sektörü Toplulaştırılmış ve Grup Bazında Bilanço Bilgileri Temmuz 2017 06-09-2017 14:00 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Bankacılık Sektörü Toplulaştırılmış ve Grup Bazında Kar-Zarar Tablosu Bilgileri Temmuz 2017 06-09-2017 14:00 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki Son [1/243]
Ulusal Takvim
 
Tel: 0 312 417 64 45 Dahili : 150