Önemli Uyarı

Resmi İstatistik Programı İzleme / Raporlama bölümüne yalnızca yetkisi olanlar girebilmektedir. Yetkisi olan kullanıcılar Kullanıcı Giriş bölümünden siteye giriş yaparak, "Uygulamalarım" menüsünde yer alan İzleme / Raporlama linki aracılığı ile içeriklere erişebilirler.

Ana Sayfa
Eğitim

1. Kapsam

Eğitim İstatistikleri, örgün eğitim, yaygın eğitim ve yükseköğretim istatistikleri ile eğitim harcamaları ve yaşam boyu öğrenme istatistiklerinden oluşmaktadır.

Örgün eğitim istatistikleri, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimlere ilişkin verileri kapsar.

Yaygın eğitim istatistikleri, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerinden çıkmış bireylere yönelik, örgün eğitimin yanında veya dışında çeşitli süre ve kademelerde yapılan yaşam boyu eğitim-öğretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerine ilişkin verileri kapsar.

Yükseköğretim istatistikleri, ortaöğretime dayalı, en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının faaliyetlerine ilişkin verileri kapsar.

Eğitim harcamaları istatistikleri, toplam eğitim harcamalarının hizmet sunucuları ve finansman kaynaklarına göre dağılımını kapsar.

2. Mevcut Durum

Örgün ve yaygın eğitim istatistikleri, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) idari kayıtlarından elde edilmektedir. 2002/03 eğitim öğretim yılından itibaren MEB, Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi’ni (İLSİS) kurarak, her eğitim seviyesinde on-line veri toplamaya başlamıştır.

Örgün eğitim istatistikleri, MEB tarafından 2005-2006 öğretim yılı itibari ile basılı yayın ve CD olarak yayımlanmaktadır.

MEB idari kayıtları ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Kur’an kurslarına ilişkin bilgileri  içeren yaygın eğitim istatistikleri, TÜİK Başkanlığı tarafından kitap ve CD ortamında yayımlanmaktadır.

Yükseköğretim istatistikleri ÖSYM tarafından her öğretim yılı itibari ile yıllık olarak kitap ve CD  ortamında yayımlanmaktadır.

Türkiye eğitim istatistikleri, uluslararası alanda eğitim konusundaki okullaşma oranı, ISCED-97 sınıflaması kapsamında cinsiyet ve yaşa göre öğrenci sayısı gibi temel göstergeler düzeyinde tam uyumludur.

3. Yapılacak Yeni Çalışmalar

Yaygın eğitim istatistiklerinde, şimdiye kadar kapsama alınamayan vakıf, sivil toplum örgütleri, belediyeler, bakanlık kurum ve kuruluşlar ve üniversitelerin yaygın eğitim faaliyetlerini derlemek için TÜİK Başkanlığı tarafından 2009 yılında çalışma yapılacaktır.

TÜİK Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan il özel idareleri, belediyeler ile yüksek öğretim kurumlarının eğitim harcamaları verileri, 2008 yılından itibaren Maliye Bakanlığı analitik bütçe veritabanından derlenecektir.

2008 yılı sonunda MEB tarafından eğitim harcamaları konusunda UOE (UNESCO, OECD, EUROSTAT) veritabanında eksik kalan verilerin tamamlanması sağlanacaktır.

Yaşamboyu öğrenim istatistikleri kapsamında, 2007 yılında Yetişkin Eğitimi Araştırması ve 2008 yılında Sürekli Mesleki Eğitim Araştırması alan uygulaması TÜİK Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.