Önemli Uyarı

Resmi İstatistik Programı İzleme / Raporlama bölümüne yalnızca yetkisi olanlar girebilmektedir. Yetkisi olan kullanıcılar Kullanıcı Giriş bölümünden siteye giriş yaparak, "Uygulamalarım" menüsünde yer alan İzleme / Raporlama linki aracılığı ile içeriklere erişebilirler.

Ana Sayfa
İşgücü Piyasası

1. Kapsam

İşgücü piyasası istatistikleri, işgücü istatistikleri ile işgücü maliyetleri ve kazanç istatistiklerinden oluşmaktadır.  İşgücü istatistiklerinde istihdam edilenler ile işsizlerin sayısı ve çeşitli özelliklerine dair gerek araştırma sonucu elde edilen gerekse idari kayıtlardan derlenen istatistikler yer almaktadır. İşgücü maliyeti ve kazanç istatistikleri ise, istihdam edilenlerin elde ettikleri kazançlar ve işverene maliyetleri konusunda anketler yoluyla derlenen istatistikleri kapsamaktadır.

2. Mevcut Durum

İşgücü istatistikleri konusunda veri derlemek amacıyla gerçekleştirilen hanehalkı işgücü anketleri TÜİK Başkanlığı tarafından örnekleme yöntemi ile her ay uygulanmaktadır. Hanehalkı işgücü anketleri ile derlenen veriler, kapsam, değişkenler, kullanılan sınıflamalar, veri derleme sıklığı, tahmin boyutu ve verilerin yayımlanma süreci açısından uluslararası standartlara tamamen uyumludur. Hanehalkı işgücü anketi sonuçları, hareketli üçer aylık dönemler esas alınmak suretiyle aylık olarak, haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Aylık veriler Türkiye, kent ve kır ayrımında yayımlanırken, anketin yıllık sonuçları 2004 yılından itibaren İBBS Düzey 1 ve Düzey 2’ye göre de verilmektedir. İşgücü anketi verilerine, TÜİK Başkanlığı web sayfasında yer alan haber bültenleri, zaman serisi tablolar ve işgücü anketi veritabanı kullanılarak ulaşmak mümkündür.

İdari kayıtlara dayalı olarak derlenen aktif ve pasif sigortalı sayıları gerek Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sayfasında, gerekse yıllık yayınlarında yer almaktadır. Bu verilerde kapsam açısından bir sorun olmamakla beraber, kurumların kullanmakta oldukları sınıflamalar uluslararası sınıflamalardan farklıdır.

Kayıtlı işsiz sayısına ilişkin veriler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından her ay düzenli olarak Aylık İstatistik Bülteninde (http://www.iskur.gov.tr) yayımlanmaktadır.

İŞKUR açık işler konusunda bazı veriler derlemekte ve bu verileri de her ay çıkarmakta olduğu “Aylık İstatistik Bülteni”nde yayımlamaktadır. Ancak, bu veriler özel sektör için yalnızca İŞKUR’a yapılan bildirimleri kapsamaktadır.

Grev ve lokavtlara ilişkin veriler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından derlenmekte ve yayımlanmaktadır. Bu konuda kapsam açısından bir sorun olmamakla birlikte, veriler ulusal amaçlı bir sınıflama olan “işkolu sınıflaması”na göre toplanmakta, daha sonra uluslararası ekonomik faaliyet sınıflamasına dönüştürülmektedir. ÇSGB, grev ve lokavtlara ilişkin verileri her yıl Çalışma İstatistikleri Yıllığı’nda yayımlamaktadır.

3. Yapılacak Yeni Çalışmalar

2007 yılından itibaren TÜİK Başkanlığı tarafından, hanehalkı işgücü anketi ile birlikte işgücü piyasasının farklı alanlarına ilişkin ayrıntılı veri derlemeyi amaçlayan modüler anketler yapılacaktır.

TÜİK Başkanlığı, kazanç yapısı anketini 2007 ve işgücü maliyeti anketini 2009 yılında yapacaktır. Ayrıca, 2007-2008 döneminde üçer aylık işgücü maliyeti endeksi konusunda fizibilite çalışmaları başlatılacak ve 2010 yılında işgücü maliyet endeks verileri üretilecektir.

ÇSGB ve bağlı kuruluşlarının veri tabanları birbiri ile uyumlu hale getirilecektir. Ayrıca, açık işler konusundaki istatistiklerin kapsamı İŞKUR tarafından program döneminde genişletilecektir.