Önemli Uyarı

Resmi İstatistik Programı İzleme / Raporlama bölümüne yalnızca yetkisi olanlar girebilmektedir. Yetkisi olan kullanıcılar Kullanıcı Giriş bölümünden siteye giriş yaparak, "Uygulamalarım" menüsünde yer alan İzleme / Raporlama linki aracılığı ile içeriklere erişebilirler.

Ana Sayfa
Uluslararası Göç

1. Kapsam

Uluslararası göç istatistiklerinin kapsamını, yurt dışından gelenler, yurt dışına gidenler, oturma ve çalışma izni alan yabancılar, sığınmacı ve mülteciler, yasa dışı göç edenler, vatandaşlığa girenler, vatandaşlıktan çıkanlar, yabancı nüfus ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin bilgiler oluşturmaktadır. 

2. Mevcut Durum

Türkiye’de uluslararası göç istatistikleri konusunda veri kaynakları, nüfus sayımları, sınır istatistikleri, idari kayıtlar ve araştırmalardır. İdari kayıt olarak, oturma izinleri, sığınmacı ve mülteci kayıtları ile pasaport ve yasa dışı göç bilgileri EGM tarafından, çalışma izinleri ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ait bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, vatandaşlık bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından derlenmektedir. TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan nüfus sayımlarıyla yurt dışından Türkiye’ye göç eden nüfusun büyüklüğü ve niteliği ile ilgili bilgiler derlenmektedir.

Uluslararası göç verilerinin derlenmesine ilişkin düzenli bir kayıt sistemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ilgili kurumlar idari çalışmaları doğrultusunda bazı verileri derlemektedirler. Bu veriler, göç istatistiklerinin karşılaştırılabilirliği ve ölçülebilirliği açısından uluslararası tanımlamalara ve sınıflamalara uygun değildir.

3. Yapılacak Yeni Çalışmalar

TÜİK Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, EGM, ÇSGB ve NVİGM işbirliği içerisinde uluslararası göç konusundaki veri kaynaklarını geliştireceklerdir. Bu kapsamda, EGM’nin 2000 yılında başlatmış olduğu POLNET Projesi kapsamında oluşturulan yolcu ve yabancılar veritabanından istatistik üretimine ilişkin çalışmalara 2007 yılında başlanacaktır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği ülkemizde ikamet eden T.C. vatandaşları ve yabancı uyruklular ile yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarının ikamet ettikleri yerleşim yeri tespit edilecek ve NVİGM tarafından bu bilgiler sürekli güncelleştirilecektir. Bu veritabanından 2008 yılından itibaren ülkemizde yaşayan yabancılar ile ilgili bilgiler üretilecektir. Ayrıca, yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşları ile ilgili bilgiler 2011 yılına kadar üretilecektir.

TÜİK Başkanlığı, yabancı nüfus ve vatandaşlık verilerini, oturma ve çalışma izinlerini, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ilişkin bilgileri, sığınmacı, mülteci ve yasa dışı göç kayıtlarını 2009 yılına kadar üretecek ve yayınlayacaktır.