Önemli Uyarı

Resmi İstatistik Programı İzleme / Raporlama bölümüne yalnızca yetkisi olanlar girebilmektedir. Yetkisi olan kullanıcılar Kullanıcı Giriş bölümünden siteye giriş yaparak, "Uygulamalarım" menüsünde yer alan İzleme / Raporlama linki aracılığı ile içeriklere erişebilirler.

Ana Sayfa
Nüfus ve Demografi

1. Kapsam

Nüfus ve demografi istatistikleri TÜİK Başkanlığı tarafından üretilen hayati istatistikler, idari kayıtlara dayalı nüfus istatistikleri, nüfus ve konut sayımı, nüfus projeksiyonları ile Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’ndan (TNSA) oluşmaktadır.

Hayati istatistikler, belli bir yılda meydana gelen doğum, evlenme, boşanma, ölüm ve intihar olaylarına ilişkin sosyal ve demografik bilgileri kapsamaktadır.

İdari kayıtlara dayalı nüfus istatistikleri, ülkemizde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı uyruklu tüm kişilere ilişkin nüfus büyüklüğü, yaş, cinsiyet ve iç göçe ilişkin bilgileri içermektedir.

Nüfus ve konut sayımlarında, ülke sınırları içerisinde yaşayan nüfusun idari bölünüşe göre demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerine ilişkin bilgiler derlenmektedir. 

Nüfus projeksiyonları, idari ve planlama çalışmalarındaki ihtiyaçlar doğrultusunda kısa ve uzun dönemli olarak üretilmekte, nüfusun büyüklüğü ve demografik göstergelere ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

Türkiye nüfus ve sağlık araştırmaları ile nüfus kayıtları ve nüfus sayımları ile elde edilemeyen demografik ve sağlık bilgileri derlenmektedir.

2. Mevcut Durum

Doğum, evlenme ve boşanma istatistiklerine ilişkin veriler, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) bünyesinde oluşturulan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) elde edilmektedir.

İl ve ilçe merkezlerini içeren ölüm olaylarına ilişkin bilgiler Sağlık Bakanlığı (SB) aracılığıyla derlenmektedir.

İntihar olaylarına ilişkin bilgiler ise, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın (JGnK) idari kayıtlarından elde edilmektedir.

Nüfus projeksiyonları, nüfus sayımları ve Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarına dayalı olarak hesaplanmaktadır.

Nüfus ve demografi istatistiklerinde, eğitim düzeyi için ISCED-97, meslekler için ISCO-68 ve ekonomik faaliyet için ISIC Rev.2 ve ISIC Rev.3, ölüm nedenleri sınıflaması olarak uluslararası hastalık sınıflaması (ICD-8) kullanılmaktadır. Bu bilgiler İBBS Düzey 3’ e göre sunulmaktadır.
Hayati istatistikler altında yer alan evlenme ve boşanma istatistikleri uluslararası standartlara uyumlu,  doğum, ölüm, yasal düşük ve geç cenin ölümü istatistikleri ise kısmen uyumludur.

Nüfus ve demografi istatistiklerine ilişkin sonuçlar kitap, CD ve web ortamında kullanıcıya sunulmaktadır.

3. Yapılacak Yeni Çalışmalar

5490 Sayılı Kanun gereği ülkemizde ikamet eden tüm fertlerin ikamet adresleri ile T.C. kimlik numaraları eşleştirilerek adrese dayalı nüfus kayıt sistemi TÜİK Başkanlığı tarafından kurulacaktır. Bu sistem kapsamında NVİGM tarafından yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının da yaşadıkları ülkeler tespit edilecek ve bu bilgiler sürekli güncelleştirilecektir.

2008 yılından itibaren adrese dayalı nüfus kayıt sistemi kullanılarak, yerleşim yeri ayrımında nüfus büyüklüğü, cinsiyet, yaş, iç göç, doğum, evlenme ve boşanmaya ilişkin temel istatistikler idari kayıtlardan güncel olarak üretilecektir.

Ölüm istatistiklerinde kapsam eksikliğini gidermek için 2007 yılından itibaren TÜİK Başkanlığı, NVİGM ve SB işbirliği yapacaklardır. Özellikle yasal düşük ve geç cenin ölümü istatistiklerine ilişkin metodolojik çalışmalar 2009 yılında tamamlanacaktır.

Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri ile BM Milenyum Kalkınma Göstergeleri, TÜİK Başkanlığı tarafından bölgesel düzeyde aşamalı olarak üretilerek, web üzerinden 2007 yılında kullanıcıya sunulacaktır.

Nüfus sayımları ve idari kayıtlardan elde edilemeyen temel demografik ve sağlık göstergelerinin üretilmesi amacıyla 2008 yılında TNSA yapılacaktır.

Ülkemizde 10 yılda bir yapılan nüfus sayımları, 2007 yılında adrese dayalı nüfus kayıt sistemi kurulduktan sonra 2010 yılında bu sistem kullanılarak gerçekleştirilecektir.