GEÇMİŞ YIL REVİZYONLARI

TÜİK tarafından üretilen istatistikler, günün ekonomik, sosyal ve kültürel koşullara uyum sağlaması amacıyla kavram, kapsam ve yöntem olarak değişikliğe uğrayabilmektedir. Bu değişiklikler, bazı istatistikler için zaman boyutunda kırılmalara, bazıları için ise yöntemsel imkanlar el verdiği ölçüde kırılmaları gidermek için geriye dönük hesaplamalara (ana revizyonlara) sebep olabilmektedir. Veri kullanıcıları, akademisyenler ve politika yapıcıları tarafından takip edilen istatistiklerin zaman içindeki eğilimlerinin doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için meydana gelen bu ana revizyonların dikkate alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda, TÜİK tarafından üretilen istatistiklerde son 29 yılda meydana gelen kavram, kapsam ve yöntem değişikliklerinin neden olduğu kırılmalar ve uygulanan ana revizyonlara ilişkin bilgilerin derlenmesi için Kurum çapında bir çalışma yürütülmüştür. Güncel olarak yayımlanan tüm istatistiki konu başlıklarını kapsayan bu çalışma sonucunda ortaya çıkan envanterden elde edilen bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Bu kapsamda TÜİK bünyesinde 115 ürün altında üretilen istatistiklerde 1989-2017 yılları arasında meydana gelen kırılma ve bu kırılmaları gidermek için yapılan ana revizyonlar nedenlerine ve zamanlamalarına göre incelenmiştir. 115 ürün içinden 35’inde çeşitli yıllarda yöntem değişimi, temel yıl değişimi, sınıflama değişimi gibi sebeplerden ötürü kırılma oluşmuş ve bu kırılmaları gidermek için değişiklik sonrası verilerle uyum sağlamak adına ana revizyonlar yapılmıştır. Diğer taraftan; 21 üründe çeşitli yıllarda yöntem değişimi, temel yıl değişimi, sınıflama değişimi gibi sebeplerden ötürü kırılmalar oluşmuş ancak bu kırılmaları gidermek metodolojik açıdan mümkün olamamıştır. 115 ürünün 59'unda hiçbir kırılma olmamıştır ve bu istatistikler zaman içinde karşılaştırılabilir olarak kullanılabilmektedir.

Kırılmaların ağırlıklı olarak 2005 yılı ve sonrasında meydana geldiği gözlemlenmektedir. Avrupa Birliği İstatistik Sistemi’ne uyum kapsamında yapılan geliştirmelerin 2005 yılında hızlanmasının ve özellikle 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 2005 yılında yürürlüğe girmesinin bunun en önemli nedenleri olduğu söylenebilir.


Tablo 1. Ana revizyon ile kırılmaların giderildiği istatistikler


Ürünler Son 28 Yıldaki Kırılmalar Kırılmayı Gidermek İçin Yapılan Ana Revizyonlar
Kırılma
yılları
Kırılma nedenleri Ana revizyon
yapıldı mı?
Ana revizyon dönemleri
Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri
Çevre Koruma Harcama İstatistikleri
2013 Kapsam değişimi Evet 2015 yılında 2012 yılı revize edildi.
Nüfus Projeksiyonları ve ilgili demografik göstergeler 1994 Yöntem değişimi Evet 1994'te 1990-2005 dönemi için revize edildi.
2000 Projeksiyon varsayımlarının değişimi Evet 2001'de 1990-2030 dönemi için revize edildi.
2003 Projeksiyon varsayımlarının değişimi Evet 2005'te 1990-2020 dönemi için revize edildi.
2008 Temel yıl ve projeksiyon varsayımlarının değişimi Evet 2009'da 1985-2025 dönemi için revize edildi.
2010 Projeksiyon varsayımlarının değişimi Evet 2011'de 2000-2025 dönemi için revize edildi.
2012 Temel yıl ve projeksiyon varsayımlarının değişimi Evet 2013'te 2000-2075 dönemi için revize edildi.
Boşanma İstatistikleri 2003 Kaynak veri değişimi Evet 2006 yılında 2001-2002 yılları revize edildi.
Not: 2006'da 2003 yılı ve sonrasına ait evlenme ve boşanma olaylarına ilişkin
bilgiler MERNİS veri tabanından elde edilerek yayımlanmaya başlanmıştır.
Evlenme İstatistikleri 2003 Kaynak veri değişimi Evet 2006 yılında 2001-2002 yılları revize edildi.
Not: 2006'da 2003 yılı ve sonrasına ait evlenme ve boşanma olaylarına ilişkin
bilgiler MERNİS veri tabanından elde edilerek yayımlanmaya başlanmıştır.
Hayat Tabloları 2015 Yöntem değişimi Evet 2015 yılında 2013 yılı revize edildi.
Dış Ticaret Endeksleri 2005 Temel yıl değişimi Evet 2005 yılında 2003=100 temel yıllı endekse geçilirken 2003-2004 yılları yeni baz yıla göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2010=100 temel yıllı endekse geçilirken 1982'ye kadar ana kalemler düzeyinde revize edildi.
(Yapılan revizyonlar endekslerde meydana gelen bir değişim olmayıp, değişik temel yıllı endekslerin link edilerek daha uzun süreli bir seri elde edilmek istenmesinden kaynaklanmaktadır.)
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 2015 Kaynak veri değişimi Evet 2005 yılının Ocak ayından başlayarak 2015 yılı Haziran ayına kadar revize edildi.
Konut Satış İstatistikleri 2013 Kapsam değişimi Evet 2013 yılında 2008-2012 dönemi verisi revize edildi.
Tüketici Eğilim İstatistikleri ve Tüketici Güven Endeksi 2013 Soru kağıdı, ana endeksi oluşturan alt endeksler ve uygulama dönemi değişikliği Evet 2013 yılında 2004-2012 dönemi verisi revize edildi.
Not:2012 yılında çift uygulama yapılmış olup yeni uygulama sonuçları 2013'ten itibaren yayımlanmaya başlanmıştır. Bu nedenle 2012 yılı için yeni serinin anket verisi mevcuttur.
Ekonomik Güven Endeksi 2017 Kaynak verideki değişim Evet 2007-2016 dönemi verisi revize edildi.
Not: 2017 Ocak ayında endeksin veri kaynaklarından olan tüketici güven alt endeksleri çok değişkenli modele dayalı yaklaşımla 2004-2011 dönemi için geriye çekildiğinden analiz dönemi uzatılmış ve güncelleme yapılmıştır.
2017 Kaynak verideki değişim Evet 2007-2017 dönemi verisi revize edildi.
Not: 2017 yılı Nisan ayında endeksin veri kaynaklarından reel kesim güven endeksinin ağırlık yöntemindeki değişiklik nedeniyle Ocak 2007- Mart 2017 dönemi revize edilmiştir.
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 1992 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Evet 1988-1992 yılları revize edildi.
1997 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Evet 1988-1997 yılları revize edildi.
2000 Kapsam, uygulama dönemi ve sınıflama değişimi Hayır  -
2001 Sınıflama değişimi Hayır  -
2002 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Evet 1988-2002 yılları revize edildi.
2004 Tahmin düzeyinin değişimi Hayır  -
2005 Yayım periyodunun değişmesi Hayır  -
2008 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Evet 2006-2007 yılları revize edildi.
2009 Sınıflama ve nüfus projeksiyonlarının değişimi Evet 2004-2008 yılları revize edildi.
2012 Sınıflama değişimi Hayır ISCO-88 - ISCO 08 geçiş tablosu verildi
2014 Yöntem değişimi, nüfus projeksiyonları ve yeni idari bölünüş Evet 2005-2014 (Ocak) yılları revize edildi.
İşgücü Maliyeti Endeksi 2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2007-2012 yılları yeni baz yılına göre revize edildi. 
2014 Yöntem değişimi Evet 2014 yılının 1. Çeyreğinde ve 3. Çeyreğinde yöntem değişimi nedeniyle 2010-2013 yılları iki kez revize edildi.
2015 Yöntem değişimi   2015 yılının 3. çeyreğinde, 2007 yılının ilk çeyreğinden başlayarak 2014 yılı 2. çeyreğine kadar revize edildi
2015 Yöntem değişimi Evet 2015 yılının 1. çeyreğinde, yöntem değişimi nedeniyle 2007 yılının ilk çeyreğinden başlayarak 2014 yılı 3. çeyreğine kadar revize edildi.
Sanayi Üretim Endeksi 1994 Temel yıl değişimi Evet 1994 yılında 1992=100 temel yıllı endekse geçilince 1992-1993 yılları revize edildi.  
1999 Temel yıl ve sınıflama değişimi Evet 1999 yılında 1997=100'e temel yıl değişiminde 1977-1996 yılları revize edildi.  
2008 Temel yıl ve sınıflama değişimi Evet 2008 yılında 2005=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2008 yılları revize edildi.  
2010 Sınıflama değişimi Evet 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. 
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi 2007 Temel yıl değişimi Evet 2007 yılında 2005=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2006 yılları yeni baz yılına göre revize edildi.
İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri 2010 Sınıflama değişimi Evet 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. 
İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri 2010 Sınıflama değişimi Evet 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. 
Sanayi Ciro Endeksi 2010 Sınıflama değişimi Evet 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. 
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri 2010 Sınıflama değişimi Evet 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. 
Ticaret ve Hizmet Endeksleri 2010 Sınıflama değişimi Evet 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. 
Yapı İzin İstatistikleri 2004 Kapsam değişimi Evet 2004 yılında 2002-2003 yılları revize edildi.
2011 Kapsam değişimi Evet 2011 yılında 2009-2010 yılları revize edildi.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 1996 Kapsam, sınıflama ve temel yıl değişikliği Hayır -
2005 Kavram, kapsam, sınıflama ve yöntem değişikliği Evet 2005 yılında 2003=100 temel yıllı endekse geçilince 2003-2004 yılları yeni baz yılı ve sınıflamaya göre revize edildi.
2014 Kapsam ve sınıflama değişikliği Evet 2014 yılında NACE Rev 2’ye göre Yurt İçi ÜFE’ye geçilince 2003-2013 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri 2012 Kapsam ve yöntem değişikliği Evet 2012 yılında 2001-2011 yılları tüm dönemleri için veriler revize edildi.
2012-2013 Kapsam değişimi Evet 2013 yılında 2012 yılı 3. ve 4., 2013 yılı 1. ve 2. dönem verileri revize edildi.
Vatandaş Giriş İstatistikleri 2012 Kapsam ve yöntem değişikliği Evet 2012 yılında 2003-2011 yılları tüm dönemleri için veriler revize edildi.
Çiftçinin Eline Geçen Fiyat İstatistikleri (ÇEF/ENDEKS)
Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
2003 Temel yıl ve sınıflama değişimi Hayır -
2006 Yöntem değişimi Hayır -
2014 Temel yıl ve yöntem değişimi Evet 2014 yılında 2010 baz yıllı endekse geçildiğinde 2003=100 ve 1983 TEFE'ye kadar bağlandı. 1994 ÇEF endeksiyle değil TEFE ile bağlantı kuruldu.
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Üretim Yöntemiyle
2008 Temel yıl ve yöntem değişimi Evet 2008 yılında 1998 temel yıllı GSYH’ye geçildiğinde 1998-2007 yılları revize edildi.
2014 Sınıflama değişimi Evet 2014 yılında NACE Rev 2’ye geçilince 1998-2013 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
2016 Temel yıl ve yöntem değişimi Evet 2016 yılında ESA-95’den ESA-2010’a geçilmesi, 2012 Arz/Kullanım ve Girdi/Çıktı Tablolarına dayanan yeni hesap setlerinin kullanılmaya başlanması, yeni idari kayıtlar ve araştırma sonuçlarının hesaplama sistemine entegre edilmesi nedenleriyle 2009 bazlı zincirlenmiş GSYH hacim endeksleri üretilmeye başlandı ve 1998-2016 yılları revize edildi.
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
Harcama Yöntemiyle
2008 Temel yıl ve yöntem değişimi Evet 2008 yılında 1998 temel yıllı GSYH’ye geçildiğinde 1998-2007 yılları revize edildi.
2016 Temel yıl ve yöntem değişimi Evet 2016 yılında ESA-95’den ESA-2010’a geçilmesi, 2012 Arz/Kullanım ve Girdi/Çıktı Tablolarına dayanan yeni hesap setlerinin kullanılmaya başlanması, yeni idari kayıtlar ve araştırma sonuçlarının hesaplama sistemine entegre edilmesi nedenleriyle 2009 bazlı zincirlenmiş GSYH hacim endeksleri üretilmeye başlandı ve 1998-2016 yılları revize edildi.
Bölgesel Gayrisafi Katma Değer 2012 Yöntem değişimi Evet 2016 yılında GİB ve SGK verileri mevcut veri setlerine eklenerek hesaplamalar güncellenmiş ve il bazında GSYH 2004-2014 yılları için hesaplanmıştır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2’de GSKD ise 2004-2011 yılları için revize edilmiştir.
Gelir Yöntemiyle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla  2007 Yöntem değişimi Evet 2016 yılında SGK ve GİB İdari kayıtlarının kullanımıyla birlikte dönemlik olarak hesaplamalar güncellenmiş ve gelir yöntemiyle GSYH 1998-2006 yılları için revize edilmiştir.
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2009 Nüfus verilerindeki değişim Evet 2009 yılında 2007-2008 yılları revize edildi.
Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri 2002 Yöntem ve sınıflama değişimi Hayır  -
2009 Sınıflama değişimi Evet 2009 yılında NACE Rev 2’ye geçilince 2002-2008 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Eğitim Harcamaları İstatistikleri 2015 Kapsam ve kaynak veri değişimi Evet 2016 yılında 2011-2014 yılları revize edildi.
Radyo Televizyon İstatistikleri 2002 Yöntem ve sınıflama değişimi Hayır -
2009 Sınıflama değişimi Evet 2009 yılında NACE Rev 2’ye geçilince 2002-2008 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Yıllık Sanayi Ürün (Prodcom) İstatistikleri 2010 Sınıflama değişimi Evet 2005-2009 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
2012 Kaynak veri değişimi Evet 2010-2011 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2003 Yöntem ve sınıflama değişimi Hayır -
2009 Sınıflama değişimi Evet 2009 yılında NACE Rev 2’ye geçilince 2003-2008 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Sosyal Koruma İstatistikleri 2015 Veri kaynağındaki veri değişimi Evet 2016 yılında 2003-2014 yılı revize edildi.


Tablo 2. Kırılma Olan/Ana Revizyon Olmayan İstatistikler

Ürünler Son 28 Yıldaki Kırılmalar
Kırılma yılları Kırılma nedenleri
İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri 2004 Kapsam değişimi
2008 Kapsam değişimi
Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri 2010 Kapsam değişimi
2012 Kapsam değişimi
Motorlu Kara Taşıtları 2004 Yöntem değişimi
Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri 2015 Kapsam Değişimi
İntihar İstatistikleri 2012 Kapsam ve kaynak değişimi
Ölüm İstatistikleri 2009 Kapsam ve kaynak değişimi
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 2002 Para birimi değişimi
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (Bölgesel)
2010 Sınıflama değişimi
2012 Sınıflama değişimi
Hanehalkı Tüketim Harcaması
Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel)
2002 Sınıflama değişimi
2007 Nüfus projeksiyonlarının değişimi
Yoksulluk Çalışması 2010 Yöntem değişimi
Güvenlik Birimine Gelen Getirilen Çocuklar 2007 Kapsam değişimi
Bölgesel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla/Katma Değer
İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
2002-2003 dönemi için veri mevcut değildir Veri devamlılığının olmaması
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım İstatistikleri 2010 Sınıflama değişimi
Sanayi ve Hizmet Kuruluşları AR-GE 2001 Sınıflama değişimi
2009 Sınıflama değişimi
Türkiye İmalat Sanayiinde Yoğunlaşma
Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yoğunlaşma
1997 Sınıflama değişimi
2006 Sınıflama değişimi
2009 Sınıflama değişimi
Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri 2009 Sınıflama değişimi
Yenilik Araştırması 2011 Sınıflama değişimi
Yüksek Öğretim Kesimi Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2008 Yöntem değişimi
Kamu Kuruluşları Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2008 Sınıflama değişimi
Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı 2007 Yöntem değişimi
Girişimcilik 2009 Sınıflama değişimi


Tablo 3. Kırılma ve/veya Ana Revizyon Olmayan İstatistikler

Ürünler Ürünler
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları Girişimlerde Mesleki Eğitim
Katı Yakıtlar Yazılı Medya İstatistikleri
Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri Yetişkin Eğitimi İstatistikleri
Seragazı Emisyon İstatistikleri Sinema ve Tiyatro İstatistikleri
Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri Kültür Ekonomisi
Belediye Atık İstatistikleri Kültürel İstihdam
Belediye Atıksu İstatistikleri Kültürel Miras
Belediye Su İstatistikleri Kütüphane İstatistikleri
Organize Sanayi Bölgeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluklar
Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri/Tıbbi Atık İstatistikleri Hanehalkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri
Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri Türkiye Sağlık Araştırması
Termik Santral Su, Atıksu ve Atık  İstatistikleri Sağlık Harcamaları İstatistikleri
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları Ölüm Nedeni İstatistikleri
Doğum İstatistikleri Bitkisel Üretim 1.Tahmini, 2. Tahmini ve İstatistikler
Yaşam Memnuniyeti Araştırması Bitkisel Ürün Denge Tabloları
Aile Yapısı Araştırması Hayvansal Üretim İstatistikleri
Sektörel Güven Endeksleri Kırmızı Et Üretim İstatistikleri
Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi Kümes Hayvancılığı Üretimi
Tüketici Fiyat Endeksi Su Ürünleri İstatistikleri
Dış Ticaret İstatistikleri Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri Tarımsal  İşletme Yapı Araştırması
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Dış alem hesapları
Perakende Satış Endeksleri Kurumsal Sektör Hesapları
Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri Girdi çıktı tabloları-arz kullanım
Seçim İstatistikleri Devlet Hesapları
Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar
Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri
İş ve Aile Yaşamının Uyumu İşgücü Maliyeti Araştırması
İnşaat Maliyet Endeksi Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması