2020 YILI CARİ REVİZYON PLANI

Geç gelen veri, eşleştirme ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırma işlemleri nedeniyle veriler, her ayda/dönemde rutin olarak revize edilebilmekte ya da temel ve referans yıl, sınıflama, tanım, kapsam, yöntem, uygulama, soru yapısı ve kaynak veri değişiklikleri ile yasal düzenlemeler gibi nedenlerle ana revizyona tabi olabilmektedir. Cari dönemde uygulanacak olan rutin/ana revizyon uygulamalarına ilişkin bilgiler, verinin zaman içinde geçerliliğinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır.

Bu kapsamda TÜİK, her takvim yılının başında ilgili yılda yayımlanacak tüm istatistiki konu başlıkları için rutin ve/veya ana revizyon durumlarının kamuoyu ile paylaşılması kuralını benimsemiştir. Böylece, veri kullanıcıları, politika yapıcı ve akademisyenler, takip ettikleri verinin hangi sıklıkla ve geçmişe doğru ne kadar revize edileceğine ya da cari yılda ana revizyona uğrayıp uğramayacağına ilişkin bilgi edinmiş olacaktır.

2020 yılında TÜİK bünyesinde yayımlanacak istatistiklerin revizyon politikalarına ilişkin özet bilgiler Tablo 1’de konu başlığı ayrımında verilmiştir. Bu tabloda, her bir konu başlığında rutin/ana revizyon ayrımında uygulanacak strateji belirtilmiştir. Diğer taraftan, revizyon politikalarına ilişkin detaylı bilgiler, istatistiklerin metaveri bölümlerinde yer alan “Revizyonlar” başlığı altında “Revizyon Bilgi Formları” aracılığıyla kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılacaktır. Revizyon Bilgi Formlarının bulunduğu metaveri bölümlerine, TÜİK resmi internet sayfasındaki her bir haber bülteni başlığı altından ulaşılabileceği gibi Revizyon Bilgi Formlarına aşağıdaki tabloda verilen linkler aracılığıyla da doğrudan ulaşılabilir.

Tablo 1’e göre 2020 yılında 93 konu başlığı altında yayımlanacak istatistiklerden 30 konu başlığının aylık/çeyreklik/yıllık dönemlerde rutin olarak revize edilmesi, 1 konu başlığında ise ana revizyon yapılması planlanmaktadır.


Tablo 1. İstatistiki Konu Başlıklarının 2020 Yılındaki Revizyon Politikaları

Haber Bülteni

Rutin Revizyon

Planı

Ana Revizyon

Planı 
Var / Yok Planlanıyor / Planlanmıyor
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları Yok Planlanmıyor
Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması Yok Planlanmıyor
Bitkisel Üretim 1.Tahmini Yok Planlanmıyor
Bitkisel Üretim 2.Tahmini Yok Planlanmıyor
Bitkisel Üretim İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Bitkisel Ürün Denge Tabloları Yok Planlanmıyor
Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri Var Planlanmıyor
Biyoteknoloji İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri Yok Planlanmıyor
Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Ciro Endeksleri Var Planlanmıyor
Çevre Koruma Harcama İstatistikleri Var Planlanmıyor
Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları Yok Planlanmıyor
Devlet Destekli Tarım Sigortaları Yok Planlanmıyor
Devlet Hesapları Var Planlanmıyor
Dış Ticaret Endeksleri Var Planlanmıyor
Dış Ticaret İstatistikleri Var Planlanmıyor
Doğum İstatistikleri Var Planlanmıyor
Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Var Planlanmıyor
Dünya Nüfus Günü Yok Planlanmıyor
Eğitim Harcamaları İstatistikleri Var Planlanmıyor
Ekonomik Güven Endeksi Var Planlanmıyor
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları Yok Planlanmıyor
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri Var Planlanmıyor
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Yok Planlanmıyor
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Yok Planlanmıyor
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları Yok Planlanmıyor
Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Girişimcilik Yok Planlanmıyor
Girişimcilik ve İş Demografisi  Yok Planlanmıyor
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Yok Planlanmıyor
Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar Yok Planlanmıyor
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Yok Planlanmıyor
Hanehalkı Tüketim Harcaması Yok Planlanmıyor
Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) Yok Planlanmıyor
Hanehalkı Yurt İçi Turizm Yok Planlanmıyor
Hayat Tabloları Yok Planlanmıyor
Hayvansal Üretim İstatistikleri Yok Planlanmıyor
İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Var Planlanmıyor
İnşaat Maliyet Endeksi Yok Planlanmıyor
İstatistiklerle Aile Yok Planlanmıyor
İstatistiklerle Çevre Yok Planlanmıyor
İstatistiklerle Çocuk Yok Planlanmıyor
İstatistiklerle Gençlik Yok Planlanmıyor
İstatistiklerle Kadın Yok Planlanmıyor
İstatistiklerle Yaşlılar Yok Planlanmıyor
İşgücü Girdi Endeksleri Var Planlanmıyor
İşgücü İstatistikleri Var Planlanmıyor
Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Katı Yakıtlar Var Planlanmıyor
Kazanç Yapısı Araştırması Var Planlanmıyor
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri Var Planlanmıyor
Konut Satış İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Kurumsal Sektör Hesapları Var Planlanmıyor
Kültür Ekonomisi Var Planlanıyor
Kültürel İstihdam Yok Planlanmıyor
Kültürel Miras Yok Planlanmıyor
Kümes Hayvancılığı Üretimi Var Planlanmıyor
Kütüphane İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri Var Planlanmıyor
Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar Var Planlanmıyor
Motorlu Kara Taşıtları Yok Planlanmıyor
Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluklar Yok Planlanmıyor
Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri Var Planlanmıyor
Perakende Satış Endeksleri Var Planlanmıyor
Sağlık Harcamaları İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Sanayi Üretim Endeksi Var Planlanmıyor
Sektör Bilançoları Yok Planlanmıyor
Sektörel Güven Endeksleri Yok Planlanmıyor
Sera Gazı Emisyon İstatistikleri Var Planlanmıyor
Sinema ve Tiyatro İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Sosyal Koruma İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Su Ürünleri Yok Planlanmıyor
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Yok Planlanmıyor
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Var Planlanmıyor
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yok Planlanmıyor
Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı Yok Planlanmıyor
Taşıt-kilometre İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Tıbbi Atık İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Turizm İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Tüketici Fiyat Endeksi Yok Planlanmıyor
Tüketici Güven Endeksi Yok Planlanmıyor
Türkiye Sağlık Araştırması Yok Planlanmıyor
Uluslararası Göç İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Yapı İzin İstatistikleri Var Planlanmıyor
Yaşam Memnuniyeti Araştırması Yok Planlanmıyor
Yazılı Medya  İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Var Planlanmıyor
Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri Var Planlanmıyor
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yok Planlanmıyor
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yok Planlanmıyor