ANKARA

Toplam Nüfus: 4 466 756
Kadın: 2 241 723
Erkek: 2 225 033