Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi - TÜİK
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nedir ?
Kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, MERNİS kayıtlarındaki TC Kimlik Numarasına göre kişiler ile ikamet adreslerinin eşleştirildiği bir kayıt sistemidir.
Bu Sistemin Eski Nüfus Sayımlarından Farkı Nedir ?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nüfus sayımı değil, devamlı yapılacak güncellemeler ile yaşatılan modern bir veritabanıdır. Daha önce 10 yılda bir sokağa çıkma yasağı ile uygulanan nüfus sayımları artık yapılmayacaktır. Ayrıca bu sistemde TC Kimlik Numaralarına göre kayıt yapılacağından mükerrer kayıt ya da kayıt olamama gibi riskler yoktur.

Yeni Sistem neler getiriyor ?
29.04.2006 - NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

05.10.2006 - ADNKS Kuruluş ve Hazırlık Çalışmalarında Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

17.10.2006 - Nüfus Hizmetleri Kanunun Geçici 2 nci Maddesi kapsamında yapılacak mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

25.08.2006 - Binaların numaralandırılması ve adreslerin Ulusal Adres Veritabanına işlenmesine ilişkin usül ve esasları belirten yönetmelik.

15.12.2006-Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
18.08.2006 - Sn.Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Bilgilendirme Toplantısında Yaptığı Konuşma Metni

18.08.2006 - Sn.İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Bilgilendirme Toplantısında yaptığı Konuşma Metni

18.08.2006 - Adres Bilgilerinin Tutulmasına İlişkin Düzenlemeler-Mustafa DÖNER/NVİ-Gen.Müd.V.

18.08.2006 - Adres ve Numaralama Sistemi-Ercan TOPACA/Mahalli İdareler-Gen.Müd.

18.08.2006 - Adres ve Numaralama Sistemi-Ömer DEMİR /TÜİK-Başkan

14.09.2006 - UAVT-Yapı Belgeleri Sunumu -TÜİK
12.10.2006 - ADNKS İkamet Adreslerinin Belirlenmesine Yönelik Alan Uygulması Eğitim Sunumu -TÜİK
19.04.2007 - ADNKS Muhtarlik Aski Sureci, Alan Uygulamasi Egitim Sunumu

19.04.2007 - ADNKS Muhtarlik Aski Sureci, Alan Uygulamasi Hakkinda Muhtarlari Bilgilendirme Sunumu

04.09.2006 - Adres ve Numaralama Çalışmaları Genelgesi-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

06.09.2006 - Ulusal Adres Veritabanının Oluşturulması-BAŞBAKANLIK

08.09.2006 - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Oluşturulması Çalışması(Genelge No:1)-TÜİK

20.10.2006 - ADNK Sistemi Çalışmasında Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesi ile Bu Personele ve Kurum Dışından bu İşlerde Çalıştırılacak olan Kamu Personeline Ödenecek Ücretlere Dair Karar (Genelge No:2)-TÜİK

15.12.2006 - ADNK Sistemi Çalışması Bilgi Formlarının Uygulanması ve Veri Giriş Merkezlerinin Oluşturulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar (Genelge No:3)-TÜİK

15.01.2007 - ADNK Sisteminde Numaralama Çalışmasının Son Durumu ile İlgili Değerlendirme -İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

30.01.2007 - Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi kullanılmasına ilişkin mecburi standart tebliğ -İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

20.02.2007 - ADNKS Çalışması “Adres Bildirimi Kontrol Çalışması” na İlişkin Usul ve Esaslar (Genelge No:4)

12.04.2007 - ADNKS Çalışması “Muhtarlık Askı Süreci” ne İlişkin Usul ve Esaslar (Genelge No:5)

02.05.2007 - Askı Süreci ile İlgili Genelge - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

07.05.2007 - ADNKS Çalışmaları ile İlgili Genelge - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

08.05.2007 - ADNKS Askı Süreci ile İlgili Genelge (Genelge No:6)

23.07.2007 - ADNKS Askı Sürecinden Sonra Yapılacaklar (Genelge No:7)

20.11.2008 - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Formlarının İmhasına İlişkin Genelge (Genelge No : 8)

01.09.2006 - Alanda Kullanılacak Belediye Adres Formu
01.09.2006 - Alanda Kullanılacak Köy Adres Formu
11.09.2006 - Numaralama Çalışması Eğitim Sunumu-TÜİK
11.09.2006 - UAVT Değişiklik İşlemleri Sunumu-TÜİK
11.09.2006 - UAVT Kayıt Ekleme İşlemleri Sunumu-TÜİK
11.09.2006 - UAVT Veri Giriş Eğitim Dökümanı Değişenler
14.09.2006 - Yapı Belgeleri Eğitim Dökümanı-TÜİK
11.10.2006 - Numarataj 1.Kontrol Formu-TÜİK
11.10.2006 - Numarataj 2.Kontrol Formu-TÜİK
11.10.2006 - Numarataj 3.Kontrol Formu-TÜİK
11.10.2006 - Numarataj Çalışmasında Danışmanlar Tarafından Yapılacak Olan İşlemler-TÜİK
12.10.2006 - ADNKS İkamet Adreslerinin Belirlenmesine Yönelik Alan Uygulaması Dökümanı-TÜİK
24.08.2006 - Numaralama çalışması Eğitim Dökümanı
31.08.2006 - UAVT Veri Giriş Eğitim Dökümanı
19.04.2007 - ADNKS Muhtarlik Aski Sureci, Uygulama El Kitabi
19.04.2007 - ADNKS Muhtarlik Aski Sureci, Muhtarlari Bilgilendirme Notu
15.05.2007 - ADNKS Muhtarlik Aski Sureci, Adres Beyan Formunun Veri Girisinde Yapilacak Kontroller
- 01.09.2006 - İl İlçe Bazında UAVT Kayıt Özetleri
09.01.2007 - ADNKS Kontrolör İş Takip Forumu (Form D)
08.12.2006 - ADNKS Kurulum Çalışmalarında Milli Eğitim Bakanlığı İle İşbirliği Hakkında Kamuoyuna Duyuru
13.02.2007 - ADNKS Çalışmaları Devam Ediyor...
17.05.2007 - ADNKS muhtarlıklarda adres bilgilerinin kontrol edilmesine ilişkin duyuru
17.05.2007 - ADNKS Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarına ilişkin duyuru
17.05.2007 - ADNKS sisteme kaydolma hakkında kamuoyuna duyuru
- 24.08.2006 - TÜİK Merkez Teşkilatı
24.08.2006 - TÜİK Bölge Teşkilatı
27.11.2006 - Randevulu Nüfus Sayımı Geliyor
28.11.2006 - Nüfus Sayımı Başladı
28.11.2006 - Sayım Günü Eve Kapanma Dönemi Tarihe Karışacak
28.11.2006 - Ev Hapsine Son
28.11.2006 - Ev Hapsi olmadan Nüfus Sayımı Başladı
28.11.2006 - Eve Hapsetmeyen Sayım Haziran 2007'de Biter
28.11.2006 - Evde Sayılmamaya Nihayet Başladık
28.11.2006 - Yeni Sistemle Nüfus Sayımı Başladı, Ev Hapsi Tarihe Karıştı
03.12.2006 - Kayıt Yolculuğu
12.12.2006 - Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Konuşması (VİDEO)

13.02.2007 - ADNKS Çalışmaları Hakkına Kanal D Haberi (VİDEO) --> İndir
13.02.2007 - ADNKS Çalışmaları Hakkına TV8 Haberi (VİDEO) --> İndir
Bazı dökümanlar PDF formatındadır. Bu dökümanları okuyabilmek için gereken programı bilgisayarınıza buradan yükleyebilirsiniz