e-VT Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 • e-VT Elektronik Veri Transferi nedir?

  Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) gerçekleştirilen Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması (YSHİ) kapsamında elektronik ortamda derlenen verilerin, farklı muhasebe yazılımlarından XML şema doğrulaması ve güvenli SOAP servisleri vasıtasıyla TÜİK anket otomasyonuna doğrudan aktarılmasını sağlayacak ilk örnek uygulamadır.

 • e-VT'den ne amaçlanmaktadır?

  Tekdüzen Muhasebe Hesap Planına ve güncel mevzuatlara uygun bir şekilde hazırlanmış olan YSHİ değişkenlerinin, tüm muhasebe yazılım ve bilişim programlarından XML standartlarında derlenebilmesi hedeflenmektedir. Bu derlemenin ayrıntılarını gösterecek Kılavuz, içinde xml standartları belirli olacak şekilde hazırlanmış ve web ortamında sunulmuştur.

 • e-VT'ye neden ihtiyaç duyuldu?

  TÜİK, 2014 yılından itibaren işyerleriyle yapmakta olduğu anket çalışmalarında derlediği bilgilerin tamamını elektronik ortamda derleme kararı almıştır. Bu sebeple alternatif veri derleme yöntemleri geliştirmeye yönelik projelere başlanmıştır. e-VT de bu projelerden biridir.

 • e-VT ne fayda sağlayacak?

  e-VT uygulaması sayesinde, cevaplayıcılar üzerindeki cevaplama yükünün hafifletilmesi, veri giriş süresinin ve hatalarının en aza indirilmesi hedeflenmiştir.

 • Hem kağıt ortamında hem de e-VT ile bu anketi düzenlemek mümkün mü?

  TÜİK 2014 yılı çalışmalarında kağıt ortamında anketle veri toplama uygulamasına son vermiş olup, artık kağıt ortamında veri derlemek mümkün değildir.

 • YSHİ çalışmasına kimler cevap vermelidir?

  Sadece TÜİK tarafından YSHİ çalışması başlangıcında uygulama kapsamına girdiği belirlenen girişimler bu bilgileri vermekle yükümlüdür. TÜİK Bölge Müdürlükleri tarafından çalışma başlangıcında bu girişimlerle iletişime geçilecek ve kapsama girdikleri bilgisi verilecektir.

 • Kimlerle iletişim kurabilirim

  Her türlü soru ve önerinizi e-VT İletişim sayfasındaki kanallardan yetkili personellerimizle paylaşabilirsiniz.

 • YSHİ uygulamasından başka e-VT'ye eklenecek uygulamalarınız var mı?

  e-VT'ye eklenen ilk uygulama 2014 yılında yapılan ve bir önceki yılın bilgilerinin derlendiği 2013 YSHİ araştırmasıdır. YSHİ araştırması 2015 yılında da e-VT ile yapılacaktır. e-VT'nin işyerleriyle yapılan tüm çalışmalara yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

 • e-VT ile ilgili düzenlemelerin kanuni dayanakları nelerdir?

  5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 7. Maddesi' nde : "Başkanlık, Kurumun görev alanına giren konularla ilgili sayım ve araştırmalarda, istatistik üretimi için gerekli gördüğü her türlü ortamdaki veri ve bilgiyi, tüm istatistikî birimlerden, Başkanlıkça belirlenen şekil, süre ve standartlarda doğrudan isteme yetkisine sahiptir." denilerek istenen verilerin istenen ortamda alınabileceği açıkça belirtilmektedir.

 • e-VT göndermek zorunlu mu?

  YSHİ çalışması kapsamına giren girişimler dilerse e-VT ile kendi muhasebe uygulaması üzerinden, yada e-VT Web sayfasındaki Harzemli veri girişi uygulaması üzerinden formu doldurmak zorundadır.

 • Bir girişim olarak e-VT' yi tercih etmemin bana ne faydası olacak?

  Öncelikle kullandığınız muhasebe uygulamasının özelliklerine göre, doldurmak zorunda olduğunuz formun büyük bir kısmı otomatik olarak derleneceğinden büyük ölçüde zamandan tasarruf etmiş olacaksınız. Ayrıca TÜİK tarafından, hem veri transferi sonrası hem de çalışmanın tamamlanması sonrasında girişimin verilerinden hazırlanmış, girişime özel yönetici raporları da girişime ulaştırılacaktır.

 • e-VT yoluyla TÜİK'e gönderdiğim verilerin herhangi bir konu kapsamında delil olma özelliği var mı?

  TÜİK tarafından derlenen verilerin herhangi bir şekilde delil olarak kullanılamayacağı 5429 sayılı kanunun 13. Maddesinde açıkça belirtilmiştir.

 • e-VT yoluyla TÜİK' e gönderdiğim veride bir hata yaptığımı fark ettim. Bunu nasıl düzeltebilirim?

  Muhasebe yazılımınız aracılığıyla gerekli düzeltmeleri yapıp tekrar veri gönderebilirsiniz yada e-VT web sayfasındaki Harzemli veri girişi uygulaması üzerinden istediğiniz düzeltmeyi yapabilirsiniz.

 • e-VT ile derlediğim verilerimi istediğim her yerden gönderebilir miyim?

  Muhasebe yazılımınızdan elde ettiğimiz XML dosyasını internet olanağının olduğu her yerden e-VT web sayfasından Harzemli uygulamasına girip XML yükle menüsünden kolayca yükleyebilirsiniz.

 • e-VT ile verilerimi TÜİK sistemine aktarırken, bütün muhasebe kayıtlarıma ait bilgileri de transfer etmiş oluyor muyum?

  Hayır. e-VT ile sadece YSHİ soru kağıdına ait veriler transfer edilmekte olup başkaca herhangi bir veri aktarılmamaktadır.

Internet Explorer 10 ve üzeri tarayıcılarda sorunsuz görüntülenmektedir