Elektronik Veri Transferi (e-VT) nedir?

TÜİK, 2014 yılından itibaren işyerleriyle yapmakta olduğu anket çalışmalarında derlediği bilgilerin tamamını elektronik ortamda derleme kararı almıştır. Bu sebeple alternatif veri derleme yöntemleri geliştirmeye yönelik projelere başlanmıştır. e-VT de bu projelerden biridir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) gerçekleştirilen Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması (YSHİ) kapsamında elektronik ortamda derlenen verilerin, farklı muhasebe yazılımlarından XML şema doğrulaması ve güvenli SOAP servisleri vasıtasıyla TÜİK anket otomasyonuna doğrudan aktarılmasını sağlayacak ilk örnek uygulamadır.

Tekdüzen Muhasebe Hesap Planına ve güncel mevzuatlara uygun bir şekilde hazırlanmış olan YSHİ değişkenlerinin, tüm muhasebe yazılım ve bilişim programlarından XML standartlarında derlenebilmesi hedeflenmektedir. Bu derlemenin ayrıntılarını gösterecek Kılavuz, içinde XML standartları belirli olacak şekilde hazırlanmış ve web ortamında sunulmuştur.

e-VT uygulaması sayesinde, cevaplayıcılar üzerindeki cevaplama yükünün hafifletilmesi, veri giriş süresinin ve hatalarının en aza indirilmesi hedeflenmiştir.

TÜİK tarafından tüm anket katılımcılarına sistemi kullanabilmeleri amacıyla birer kullanıcı adı ve şifre dağıtılacaktır. Katılımcılara anketlerini 3 farklı senaryo ile cevaplama imkanı sağlanmıştır. Bunlar;

1. www.tuik.gov.tr adresinden web uygulaması (Harzemli Web) ile anketin cevaplanması.

2. e-VT web servisini kullanabilen bir muhasebe ya da ERP uygulaması ile anket cevaplarının TÜİK'e gönderilmesi.

3. Bilgisayara kaydedilmiş olan XML dosyasını www.tuik.gov.tr adresinden oturum açarak karşıya yüklemek suretiyle anket cevaplarının TÜİK'e aktarılması. (TÜİK e-VT Web Servisini kullanamayan fakat anket XML'ini üretebilen uygulamalar için)

Web servis ve XML dosya yüklemesi yöntemleri için kullanılacak XML yapıları her çalışma için ayrıca düzenlenecektir. Bu XML tanımları, XSD ve şematron (SCH) tanımları ile birlikte duyurulmuştur.


Uygulama Geliştiriciler için e-VT Web Servis Entegrasyon Süreci
Uygulama Geliştirici, evt@tuik.gov.tr e-posta adresinden başvuruda bulunur
e-VT Test sisteminde Uygulama Geliştirici için kullanıcı bilgileri oluşturulurak kendisine bildirilir
Uygulamada yer alan değişkenler ile Teknik Kılavuzda istenilen değişkenler eşleştirilir
Uygulama Geliştirici, TÜİK danışmanlığında e-VT Test Sistemi ile entegre olacak program modülünü geliştirir
Uygulama ile e-VT Test Sistemi arasında entegrasyon testi yapılır. Tespit edilen eksiklikler giderilir
Test Sistemi ile başarılı bir şekilde entegre olan uygulamalar gerçek kullanıcıların çalıştığı canlı e-VT Sistemine entegre edilir

Internet Explorer 10 ve üzeri tarayıcılarda sorunsuz görüntülenmektedir