Başkan'ın Mesajı
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, yaşamın her alanını etkileyen büyük bir değişim yaşanmaktadır. Küreselleşme adı verilen bu değişim süreci, ülkelerin ve toplumların sürekli yenilenmesini ve yaşanan köklü dönüşümlere ayak uydurabilmesini zorunlu kılmıştır. Bu süreçte, hiç kuşkusuz, bilgi, bilim ve teknoloji en önemli güç haline gelmiştir.
BM Genel Sekreteri'nin Mesajı
19 Ağustos 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon, Devlet Başkanlarına gönderdiği yazısında; Dünya çapındaki hükümetleri, 2015 Dünya İstatistik Günü’nü başarılı kılmak için tüm zamanlarını ve desteklerini sunmaya davet etti ve onları bu kutlamalarla ilgili planlarını global toplum ile paylaşmaları konusunda teşvik etti.
TÜİK ve Türk İstatistik Sisteminin Dünü, Bugünü ve Yarını

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, yaşamın her alanını etkileyen büyük bir değişim yaşanmaktadır. Küreselleşme adı verilen bu değişim süreci, ülkelerin ve toplumların sürekli yenilenmesini ve yaşanan köklü dönüşümlere ayak uydurabilmesini zorunlu kılmıştır. Bu süreçte, hiç kuşkusuz, bilgi, bilim ve teknoloji en önemli güç haline gelmiştir.

Bilgiye ulaşma ve onu en doğru ve etkili şekilde kullanma çabalarının en üst noktaya ulaştığı günümüz dünyasında, doğru, zamanlı ve güvenilir bilgiye olan ihtiyaç artmış ve bu doğrultuda istatistikler büyük önem kazanmıştır.

Geçmişte de ülkeler çeşitli kararları almak için bilgiye ihtiyaç duymuş fakat teknolojik imkansızlıklar ve çeşitli zorluklardan dolayı ihtiyaç duyulan bilginin istenilen zamanda ve nitelikte elde edilmesi hayli zor olmuştur. Tarih boyunca ülkeleri iktisadi ve sosyal alanda başarılara veya başarısızlıklara taşıyan kararlar o zamanki mevcut bilgiler ışığında alınmıştır. Bilginin güç olduğuna inanan devletler istatistiği ülke yönetiminin vazgeçilmez bir unsuru olarak bilmiş, veri toplamaya ve kayıt tutmaya özen göstermişlerdir.

Yazının devamı için tıklayınız.