Başkan'ın Mesajı
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, yaşamın her alanını etkileyen büyük bir değişim yaşanmaktadır. Küreselleşme adı verilen bu değişim süreci, ülkelerin ve toplumların sürekli yenilenmesini ve yaşanan köklü dönüşümlere ayak uydurabilmesini zorunlu kılmıştır. Bu süreçte, hiç kuşkusuz, bilgi, bilim ve teknoloji en önemli güç haline gelmiştir.
BM Genel Sekreteri'nin Mesajı
19 Ağustos 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon, Devlet Başkanlarına gönderdiği yazısında; Dünya çapındaki hükümetleri, 2015 Dünya İstatistik Günü’nü başarılı kılmak için tüm zamanlarını ve desteklerini sunmaya davet etti ve onları bu kutlamalarla ilgili planlarını global toplum ile paylaşmaları konusunda teşvik etti.
İstatistik Sistemimiz

18 Kasım 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile Türk İstatistik Sistemi Avrupa İstatistik Sistemi ile uyumlu hale getirilmiştir. Kanunun amacı; resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin; temel ilkeleri ve standartları belirlemek, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını, dağıtımını, Resmi İstatistik Programında istatistik sürecine dâhil kurum ve kuruluşlar arasında, koordinasyonu sağlamak üzere, Türkiye İstatistik Kurumunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kanunun Getirdiği Yenilikler

Türkiye İstatistik Kanunu bir çerçeve kanunu olup, fonksiyonel ve yapısal yenilikler getirmiştir. Kanun ile getirilen yenilikler şunlardır:

 • Programlı istatistik dönemine geçildi
 • Resmi istatistiğe tanım ve ilkeler geldi
 • Kurumun yetkileri güçlendirildi
 • Bilgilerin toplanması, kontrolü, saklanması ve dağıtımı
 • Cevap verme yükümlülüğü
 • İdari kayıtlara erişim hakkı
 • Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulması
 • Sınıflamaların belirlenmesi
 • Bilimsel ve teknik özerklik kanunla teminat altına alındı
 • Gizli verilere ilişkin hususlar belirlendi
 • Veri kalitesine ilişkin hususlara yer verildi
 • İstatistiki birimlerin hakkları teminat altına alındı
 • Kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu
 • İstatistiki sonuçlarına eşit erişimin sağlanması
 • Uluslararası düzeyde istatistik
 • İstatistik Konseyi oluşturuldu
 • Başkanlığa atanma şartları ve süresi belirlendi
 • TÜİK organizasyon yapısı değiştirildi

Kanun ile tasarlanan Türk İstatistik Sistemi aşağıda verilen yapıda ifade edilebilir:

Türk İstatistik Sistemi ve Aktörleri

Yazının devamı için tıklayınız.