Başkan'ın Mesajı
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, yaşamın her alanını etkileyen büyük bir değişim yaşanmaktadır. Küreselleşme adı verilen bu değişim süreci, ülkelerin ve toplumların sürekli yenilenmesini ve yaşanan köklü dönüşümlere ayak uydurabilmesini zorunlu kılmıştır. Bu süreçte, hiç kuşkusuz, bilgi, bilim ve teknoloji en önemli güç haline gelmiştir.
BM Genel Sekreteri'nin Mesajı
19 Ağustos 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon, Devlet Başkanlarına gönderdiği yazısında; Dünya çapındaki hükümetleri, 2015 Dünya İstatistik Günü’nü başarılı kılmak için tüm zamanlarını ve desteklerini sunmaya davet etti ve onları bu kutlamalarla ilgili planlarını global toplum ile paylaşmaları konusunda teşvik etti.
Dünya İstatistik Günü
Dünya İstatistik Günü, ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 64/267 sayılı kararnamesi ile “Resmi İstatistiklerdeki Başarıların Kutlanması” ana teması altında ve “hizmet, doğruluk ve profesyonellik” ana ilkeleri göz önüne alınarak 20 Ekim 2010 tarihinde kutlanmıştır. Söz konusu kutlama, üye ülkelerin yanı sıra, Birleşmiş Milletlere bağlı alt kuruluşlar, diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin de etkin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 3 Haziran 2015 tarihli ve 69/282 sayılı karar ile 20 Ekim 2015 tarihi, ikinci Dünya İstatistik Günü olarak ilan edilmiş ve her beş yılda bir “20 Ekim” tarihinin Dünya İstatistik Günü olarak kutlanması karara bağlanmıştır. Bu yıl kutlanacak Dünya İstatistik Günü’nün teması ise “Daha İyi Veri, Daha İyi Yaşam” olarak belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu, istatistik alanında çalışanları, akademik dünyayı, öğrencileri ve toplumun her kesiminden insanı buluşturmak ve istatistiğin önemi konusunda kamuoyu farkındalığını artırmak için önemli bir vesile olacağını düşündüğü Dünya İstatistik Günü’nü, Merkez Teşkilatı ve 26 Bölge Müdürlüğü aracılığıyla tüm Türkiye’de gerçekleştireceği etkinliklerle kutlamayı planlamaktadır.