"
Resmi istatistikler devletlerin ekonomiyi değerlendirmeleri açısından temel oluşturan kılavuz ve araçlardır. Resmi istatistikler, gelişme ve kalkınma hakkındaki bilgilerin halk tarafından erişilmesini sağlar ve böylece kamu karar alma sürecinin izlenilebilirliğine yardımcı olur. Resmi istatistiklerin bir kullanım alanı da, kamu politikalarının etkisini ölçmek ve gelişim için duyulan ihtiyacın vurgulanmasıdır. Bu istatistikler ekonomik ve sosyal kalkınma, yaşam koşulları, sağlık, eğitim ve çevre gibi vatandaşların temel yaşam alanlarını oluşturan tüm önemli konularda nicel ya da nitel bilgiler sağlayarak, ekonomik gelişmeleri ve sosyal görünümün analizi için bir çerçeve sunmaktadır. Yıllar içinde, yavaş olmakla beraber, küresel ekonominin yapısındaki büyüme ve gelişmeler ile paralel olarak, resmi istatistiklerin öneminin vurgulanmasında gerçek bir değişiklik yaşanmıştır. Bunun yanı sıra, resmi istatistiklerin uluslararası düzeyde koordinasyonu da son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle, Dünya İstatistik Günü kutlaması resmi istatistiklerin hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki rolünün ve ulusal istatistik sistemlerindeki birçok başarının vurgulanması açısından önemli bir platform olarak hizmet verecektir.  Ayrıca, Dünya İstatistik Günü tüm dünya istatistikçileri arasında ortak bilinç ve coşkuyu artırmayı sağlayacaktır. Bu nedenlerle, Birleşmiş Milletler İstatistik Ailesinin bir parçası olarak, Türkiye İstatistik Kurumu, üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarının katılımı ile bu önemli günü gururla kutlayacaktır.
"

A. Ömer TOPRAK

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Vekili

Dünya İstatistik Günü Mesajı, 20-10-2010

 

DÜNYA İSTATİSTİK GÜNÜ


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 64/267 sayılı kararnamesi ile, 20 Ekim 2010 tarihinin “Resmi İstatistiklerdeki Başarıların Kutlanması” ana teması altında ve hizmet, doğruluk ve profesyonellik ana ilkeleri göz önüne alınarak “Dünya İstatistik Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Üye ülkelerin yanı sıra, Birleşmiş Milletlere bağlı alt kuruluşlar, diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin de söz konusu kutlamaya katılımı teşvik edilmektedir. Devamı >>>

 

 

 

KUTLAMA PROGRAMI

20 Ekim 2010 - Ankara

 

Yer: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

 

09:30-12:00 Açık Kapı Saatleri

 

14:00-14:15 Açılış Konuşması

A.Ömer TOPRAK

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Vekili

 

14:15-18:00 Konferans

 

 • Prof. Dr. Halil İNALCIK

  Ortadoğu ve Türk Tarihinde İstatistik Defterleri ve Bu Kaynakların Değerlendirilmesi

 •  

 • Yrd. Doç. Dr. Selçuk Akşin SOMEL

  1885 Tarihli İstanbul İstatistikleri ve Abdülhamid Döneminde İstanbul'un Demografik Yapısı

 •  

 • Ara
 •  

 • Prof. Dr. Orhan GÜVENEN

  Dünya Dinamikleri, İstatistik ve Karar Sistemleri

 

18:00-19:30 Kapanış - Resepsiyon

 • Kokteyl ve Müzik Dinletisi

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ'NDE KUTLAMA PROGRAMI

KAYNAK DOSYALAR

Kaynak dosyaları farenize sağ tıklayarak farklı kaydet ile indirebilirsiniz:
Banner
Poster
Font dosyaları
Logo ve banner zip paket
(Siteden link vermek isterseniz)