Başkan'ın Mesajı
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, yaşamın her alanını etkileyen büyük bir değişim yaşanmaktadır. Küreselleşme adı verilen bu değişim süreci, ülkelerin ve toplumların sürekli yenilenmesini ve yaşanan köklü dönüşümlere ayak uydurabilmesini zorunlu kılmıştır. Bu süreçte, hiç kuşkusuz, bilgi, bilim ve teknoloji en önemli güç haline gelmiştir.
BM Genel Sekreteri'nin Mesajı
19 Ağustos 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon, Devlet Başkanlarına gönderdiği yazısında; Dünya çapındaki hükümetleri, 2015 Dünya İstatistik Günü’nü başarılı kılmak için tüm zamanlarını ve desteklerini sunmaya davet etti ve onları bu kutlamalarla ilgili planlarını global toplum ile paylaşmaları konusunda teşvik etti.
BM Genel Sekreteri'nin Mesajı

19 Ağustos 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon, Devlet Başkanlarına gönderdiği yazısında; Dünya çapındaki hükümetleri, 2015 Dünya İstatistik Günü’nü başarılı kılmak için tüm zamanlarını ve desteklerini sunmaya davet etti ve onları bu kutlamalarla ilgili planlarını global toplum ile paylaşmaları konusunda teşvik etti.

Genel Sekreter mektubunda “ülkelerin tüm kültürel ve tarihi geçmişlerinde, gelişme seviyelerine bağlı olmaksızın, istatistiğin kanıta dayalı karar vermede kritik öneme sahip” olduğunu vurguladı. Ayrıca 20 Ekim 2015 tarihinin “daha iyi veri, daha iyi yaşam” genel teması altında Dünya İstatistik Günü olarak belirlenmesi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun güvenilir ve zamanlı istatistik ve göstergelerin üretilmesi için sürdürülebilir ulusal istatistik kapasitelerine sahip olmanın öneminin teyit edildiğini de belirtmiştir.

Genel Kurul Birleşmiş Milletler’in ana karar verme, politika belirleme ve temsil organıdır.

Tüm devlet başkanlarına gönderdiği mesajında Genel Sekreter, sağlam verilerin bilgiye dayalı politika üretmek ve ulusal, bölgesel ve uluslararası seviyede 2015 sonrası gündemin izlenmesi için vazgeçilmez temeller olduğunu vurgulamıştır.

Gelecek ay yapılacak olan Birleşmiş Milletler zirvesinde, ülkeler, 2015 sonrası kalkınma gündeminin kabul edilmesi ile iki yıldan uzun süren hazırlık çalışmalarını sonuçlandırmış olacaklardır. Böylece, ilerlemenin ölçülmesi ve hiç kimsenin arkada kalmaması için kaliteli, erişilebilir, zamanlı ve güvenilir veriler için yapılan bu açık çağrının önemi bugün daha da fazla anlaşılmıştır.

 

Ban Ki-moon

BM Genel Sekreteri

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon’un Dünya İstatistik Günü vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a ilettiği mesaj.