AB Koordinasyon Çalışmaları Dış Kaynaklı Projelerin Yürütülmesi Uluslararası İşbirliği Çalışmaları  
► Uluslararası İşbirliği Çalışmaları 

isbirligi

Uluslararası İşbirliği Çalışmaları kapsamında; Ülke politikasına uygun olarak, çeşitli ülke/ülke gruplarına yönelik ikili/çok taraflı istatistik işbirliği projeleri, teknik yardım proje, program ve protokollerinin hazırlanması ve uluslararası anlaşmalara uygun şekilde yürütülmesi, uluslararası kuruluşlar, ulusal istatistik ofisleri ve bölgesel teşkilatlar ile istatistik alanındaki işbirliği çalışmalarını yürütülmesi, uluslararası istatistik standartlarıyla ilgili çalışmaların takibi ve söz konusu standartlara uyum çalışmaları yapılmaktadır.

 

 

 

   
2013 ©
Türkiye İstatistik Kurumu - Uluslararası İlişkiler