AB Koordinasyon Çalışmaları Dış Kaynaklı Projelerin Yürütülmesi Uluslararası İşbirliği Çalışmaları  
► Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği 

kuruluslar

Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği      

Bütçesi Dünya Bankası tarafından karşılanan bir program kapsamında, 26 Mayıs-1 Haziran 2005 tarihleri arasında Tacikistan Devlet İstatistik Komitesi personelinden oluşan 10 kişilik bir gruba Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nda

TÜİK’in tanıtımı,
İstatistik Alanında Uzun Vadeli Programların Geliştirilmesi,
Milli Hesaplar Sistemi,
Sivil İşgücü,
Eğitim Sektörü Giderleri,
Sağlık Sektörü Giderleri.

konularında eğitim verilmiştir.

Bütçesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından karşılanan bir program kapsamında, Suriye İstatistik Merkez Bürosu Başkan Yardımcısı ve iki Daire Başkanı'ndan oluşan üst düzey bir heyet, Türkiye'de istatistik stratejilerinin uygulanması ve geliştirilmesini yerinde görmek amacıyla 16-17 Kasım 2006 tarihlerinde TÜİK'i ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret sırasında ayrıca, İstatistik çalışmalarının düzenlenmesi, TÜİK'in diğer kurum ve özel sektörle ilişkileri TÜİK'in yasal çerçevesi, kuruluş ve çalışma yöntemleri ve Dış Ticaret İstatistikleri konuları ele alınmıştır.

"İstatistik, Bilgi ve Politika" konulu "2. OECD Dünya Forumu", 27-30 Haziran 2007 tarihlerinde İstanbul'da, OECD, TÜİK ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

Tacikistan İstatistik Kurumu’nun yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Dünya Bankası tarafından geliştirilen bir proje kapsamında TÜİK’te 2007 yılında  “Tarım İstatistikleri”(29 Mayıs-8 Haziran), “Sanayi İstatistikleri”(3-6 Temmuz), “Sosyal İstatistikler”(25-28 Eylül), ve “Demografi İstatistikleri (11-14 Aralık)” 2009 yılında “Bilgi Teknolojileri (12-15 Mayıs)”, 2010 yılında  “Uluslararası Yayın Standartları (4-6 Mayıs)”, “Çevre İstatistikleri (1-4 Haziran)”, “Nüfus İstatistikleri (9-11 Haziran)” konulu eğitim programları düzenlenmiş, programlara toplam 70 Tacik uzman katılmıştır. Bilgi işlem  teknolojileri ve SPSS yazılımı konusunda 3-7 Mayıs 2010 tarihlerinde 2 TÜİK uzmanı tarafından Tacikistan Devlet İstatistik Komitesi’nde danışmanlık hizmeti verilmiştir. Son olarak,  “Gözlenemeyen Ekonominin Tahmini" konusunda 12-14 Mayıs 2015 tarihleri arasında TÜİK'te düzenlenen çalışma ziyaretine Tacikistan İstatistik Ajansı'ndan 10 kişilik bir heyet katılmıştır.

2012 yılı Haziran ayında ve 2013 yılı Temmuz ayında ikişer TÜİK Uzmanı tarafından Tacikistan Bölge İstatistik Ofisleri’nin güçlendirilmesi amacıyla ilgili komitede durum tespit ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 10-14 Aralık 2012 tarihlerinde TÜİK’te 10 Tacik uzman için “Tarım Sayımı” konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir.

Afganistan'ın yeniden yapılandırılması çerçevesinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yürütülmekte olan "Afganistan Nüfus ve Hane Sayımı" projesi kapsamında 19-23 Kasım 2007 tarihleri arasında TÜİK’te düzenlenen eğitim programına 4 Afgan uzman ve 2 UNFPA danışmanı katılmıştır. 7-8 Ocak 2008 tarihlerinde UNFPA tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Uluslararası Sayım Danışma Kurulu Toplantısı’na bir TÜİK uzmanı katılmıştır.

Pakistan Hükümeti’nin 2008 yılı Ekim ayında yapmayı planladığı nüfus sayımı ile ilgili çalışmalar kapsamında, nüfus sayımı yöntemleri ve yaklaşımlarını gözden geçirmek üzere Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nun talebi doğrultusunda 6 Pakistan’lı uzmana 25-28 Şubat 2008 tarihleri arasında TÜİK’te eğitim verilmiştir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenene bir proje kapsamında, 1 TÜİK uzmanı 27-29 Ocak 2009 tarihleri arasında Şam’ı ziyaret ederek Suriye Devlet Planlama Komisyonu yetkililerine Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Hesaplama Yöntemleri hakkında bilgi vermiştir.

Dünya Bankası tarafından desteklenen bir program kapsamında, Filistin Merkezi İstatistik Ofisi’nden 5 uzmana 8-12 Mart 2010 tarihleri arasında TÜİK’te veri derlemede mobil cihazların kullanımı konusunda eğitim verilmiştir.

Avrupa Birliği’nin finanse etmiş olduğu “2011 Bosna ve Hersek Nüfus ve Konut Sayımları için Avrupa Birliği Yardımı” başlıklı proje  kapsamında, Bosna ve Hersek İstatistik Ajansı, Federal İstatistik Ofisi ve Sırbistan İstatistik Enstitüsü başkanları ile AB Proje Takımından yetkilileri içeren 6 kişilik bir heyet 15-17 Aralık 2010 tarihlerinde TÜİK’e çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

Dünya Bankası tarafından desteklenen bir proje kapsamında 5 kişilik bir İran heyeti Satınalma Gücü Paritesi çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Haziran 2011’de TÜİK’i  ziyaret etmiştir.  

Dünya Bankası tarafından desteklenen bir proje kapsamında 3 kişilik bir İrak heyeti Su Hesapları ve Çevresel Harcamalar konusunda bilgi almak üzere Nisan 2011’de TÜİK’i  ziyaret etmiştir.         

Avrupa Birliği’nin finanse etmiş olduğu proje kapsamında, Bosna ve Hersek İstatistik Ajansı’ndan 6 kişilik üst düzey heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptıkları çalışma ziyaretini müteakiben, işgücü ve sosyal refah istatistikleri ile bilgi teknolojileri hakkında bilgi almak üzere 11 Ekim 2011 tarihinde TÜİK’i  ziyaret etmiştir.   

Çocuk İşçiliğinin İstatistiksel İzlenmesi konusunda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen bir proje çerçevesinde, Mısır İstatistik Ofisi’nden üst düzey bir teknik heyet tarafından 13-17 Şubat 2012 tarihleri arasında TÜİK’te bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (UNECE) 20-23 Şubat 2012 tarihlerinde TÜİK’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Mevsimsel Düzenlemeler Çalışma Grubu Toplantısı”na Doğu Avrupa ülkelerinden toplam 27 kişi katılmış, konuya ilişkin eğitim TÜİK tarafından verilmiştir.

SNA 2008’in Uygulanması ile BPM6 (Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Kılavuzu) ile GFSM 2014 (Kamu Finansmanı İstatistikleri Kılavuzu) ile Bağlantılar başlıklı çalıştay, UNECE ve EFTA tarafından, TÜİK,  Avrupa Merkez Bankası, Eurostat ve IMF ile işbirliği kapsamında 6-8 Mayıs 2015 tarihlerinde  İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Nüfus Kayıtları ve Yaşam İstatistikleri Hakkındaki Bölgesel Eylem Planının Uygulanmasına Yönelik Prensip ve Önerilerin Uygulanması konulu Asya Alt-Bölgesel Çalıştayı” UNSD, UNESCAP ve OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) tarafından TÜİK ile işbirliği dahilinde 15-18 Eylül 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

7-9 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya'da, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Eurostat, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve Norveç İstatistik Ofisi ile ortaklaşa "Mülteci İstatistikleri Konferansı" düzenlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından finanse edilen bir proje kapsamında, Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi'nde SAS programının göç verilerinin analizinde kullanımı konusunda danışmanlık hizmeti sağlamak üzere bir TÜİK Uzmanı 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında Azerbaycan'da görevlendirilmiştir.


   
2013 ©
Türkiye İstatistik Kurumu - Uluslararası İlişkiler