AB Koordinasyon Çalışmaları Dış Kaynaklı Projelerin Yürütülmesi Uluslararası İşbirliği Çalışmaları  
► İkili İşbirliği 

İkili İşbirliği
      
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uluslararası kuruluşlar ve bölgesel teşkilatların yanı sıra, çeşitli ülkelerle ikili işbirliği çalışmaları da yürütmektedir.

                                                  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İşbirliği

TÜİK Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan çeşitli kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen projelere teknik destek sağlanmıştır;

Genel Tarım Sayımı (1995-1996)

Nüfus Sayımı (1996-1999)

Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketi ve Gelir Dağılımı Anketinin Uygulanması, Tüketici Fiyat

Endeksinin Geliştirilmesi (1998-1999)


KKTC'nde "Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı"nın yapılması, Input-Output tablosunun hazırlanması ve yeni Milli Gelir serisinin kurulması ve geliştirilmesi (1997-2002)

Çiftçi Kayıt Sistemi Çalışmaları (Mayıs - Kasım 2002)

Hanehalkı İşgücü Anketi (Mart 2004-halen devam etmekte)
 
Üretici Fiyat, İthalat-İhracat Birim Fiyat ve İnşaat Maliyet İndekslerinin kurulması (2004-halen devam etmekte) 

KKTC'de 2005 yılı numaralama çalışması ve 2006 yılı Nüfus ve Konut Sayımı (Aralık 2005-halen devam etmekte)

Hanehalkı Bütçe Anketi (2007-halen devam etmekte)
 
KKTC Devlet Planlama Örgütü ile Kurumumuz arasında Mayıs 2011’de,  Müsteşarlığın Kurumumuzda uygulanan Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarından faydalanmasına yönelik olarak işbirliği protokolü imzalanmıştır.

e-öğrenme: KKTC DPÖ uzmanlarının TÜİK’te uygulanan e-öğrenme hizmetlerinden faydalanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

İstatistik alanında işbirliğini geliştirmek ve farklı konularda KKTC'ye teknik destek sağlamak amacıyla 5 Ağustos 2016 tarihinde KKTC DPÖ ile TÜİK arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

 

                         Güney Kore ile İşbirliği

Resmi İstatistik Programı, bölgesel istatistikler, istatistik üretimine ilişkin idari süreçlerde veri derleme ve kullanımı, merkez ve taşra teşkilatı arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Nisan  2007, TÜİK

                         Kosova ile İşbirliği

Türkiye’de gerçekleştirilen nüfus sayımı çalışmaları Mayıs 2009,  TÜİK.

                         Ürdün ile İşbirliği

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışmaları Ağustos 2009, TÜİK

                         Endonezya ile İşbirliği:

TÜİK ve Türk İstatistik Sisteminin tanıtımı, Mart 2010, TÜİK

İstatistiki  İş süreçleri, Bilgi Teknolojileri, Veri Toplama Koordinasyonu ve Kalite Kontrol, Eylül 2015, TÜİK                         Norveç ile İşbirliği

Türkiye İstatistik Kurumu ile Norveç İstatistik Ofisi arasında, seçilen üçüncü ülkelere kurumsal kapasite geliştirilmesi kapsamında teknik destek sağlamak üzere olası işbirliğinin tasarlanması, istatistik metodolojilerinin ve araştırmaların geliştirilmesi konusunda deneyim ve bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesi  amacıyla 9 Ocak 2012 tarihinde, Ankara’da Başbakanlıkta bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.

                         Pakistan ile İşbirliği

Pakistan’da Eğitim Merkezi’nin kurulması konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı, Kasım 2012, TÜİK

                         Kazakistan ile İşbirliği

Ulaştırma İstatistikleri ve Bilim ve Teknoloji İstatistikleri, Aralık 2012, TÜİK

                         Azerbaycan ile İşbirliği

Metaveri, Kalite, İstatistik Süreçler, Aralık 2012, TÜİK
 Dönemsel Ulusal Hesaplar, Ocak 2014, Ankara 

                         Nijer ile İşbirliği

Genel Nüfus Sayımı, Mayıs 2013, TÜİK (TİKA finansal destek sağladı)

İstatistik Mevzuatının Geliştirilmesi Kasım 2013, TÜİK (TİKA finansal destek sağladı)

                         Vietnam ile İşbirliği

Vietnam İstatistik Kurumunun uluslararası standartlara uygun veri üretmesi için teknik destek sağlamak amacıyla  ihtiyaçların belirlenmesi ve ikili işbirliği alanlarının değerlendirilmesi, 27-29 Mayıs 2015, Vietnam (TİKA finansal destek sağladı).

                         Sudan ile İşbirliği

İstatistik, Tarım ve Hayvancılık Planlaması alanlarında işbirliği, 21 Ocak 2016, TÜİK.

                    

   
2013 ©
Türkiye İstatistik Kurumu - Uluslararası İlişkiler