AB Koordinasyon Çalışmaları Dış Kaynaklı Projelerin Yürütülmesi Uluslararası İşbirliği Çalışmaları  
► Bölgesel Teşkilatlarla İşbirliği  

Bölgesel Teşkilatlarla İşbirliği 

                                    Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)

EİT, Türkiye, İran ve Pakistan arasında bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş olan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) Teşkilatı'nın devamı olarak 1985 yılında kurulmuştur.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması EİT'e yeni bir boyut kazandırmıştır. 18-29 Kasım 1992 tarihlerinde İslamabat'ta yapılan EİT Bakanlar Konseyi olağanüstü toplantısında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın katılmalarıyla EİT'in üye sayısı 10'a çıkmıştır. Aynı toplantıda alınan karar uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti EİT'in ekonomik, teknik ve kültürel faaliyetlerine "Kıbrıs Türk Müslüman Toplumu" adı altında üye sıfatı olmaksızın katılmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından EİT ile işbirliği çerçevesinde yürütülen çalışmalar, kuruluş bünyesinde Ekonomik Araştırma ve İstatistik Direktörlüğü'nün 1998 yılında faaliyete başlaması ile birlikte hız kazanmış, 1998'de ilk Ulusal Odak Noktaları Toplantısı TÜİK'te düzenlenmiştir. Bu toplantıda EİT sosyo-ekonomik göstergelerinin içeriğinin ve formatının hazırlanması, EİT'e üye ülkelerin oybirliği ile TÜİK'in sorumluluğuna verilmiştir. Kurumun bölge ülkeleri istatistik teşkilatları içindeki öncü konumu nedeniyle, EİT'e üye ülkelerin sosyo-ekonomik göstergelerine ilişkin metodolojilerin uyumlaştırılması çalışmasını yürütecek üç kuruluştan birisi olarak yine TÜİK seçilmiştir. Bu kapsamda, EİT İstatistik Yıllığı için Türkiye'ye ait metaveri sayfaları hazırlanarak Sekretarya'ya gönderilmiştir. Kurumumuzun hazırlamış olduğu örnek metaveriler aynı kapsamda doldurulmak üzere EİT Sekretaryası tarafından üye ülkelere dağıtılmıştır.

EİT ile ilişkilerin gelişmesine paralel olarak, ilgili kuruluşun talebi üzerine "1993 Ulusal Hesaplar Sistemi'nin Uygulanması" konulu Altbölgesel Çalışma Grubu Toplantısı 21-25 Ekim 2002 tarihleri arasında TÜİK’in ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Afganistan dışındaki tüm ECO üyesi ülkelerden, ECO Sekretaryası, UNESCAP, UNSD ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)'nden toplam 38 kişinin katıldığı toplantıya tüm lojistik ve teknik destek TÜİK tarafından sağlanmıştır.

EİT istatistik işbirliği çalışmaları çerçevesinde düzenli olarak, EİT Yıllık Ekonomik Raporu ve EİT İstatistik Yıllığı için Sekretarya'ya veri sağlanmakta, EİT yayınlarındaki Türkiye verileri güncelleştirilmekte ve EİT ile düzenli yayın değişimi için işbirliği yapılmaktadır.

EİT 6. Ulusal Odak Noktaları Toplantısı 17-18 Kasım 2008 tarihlerinde TÜİK’in ev sahipliğinde Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

EİT 5. Üst Düzey Uzmanlar Grubu Toplantısı 4-5 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.

   
2013 ©
Türkiye İstatistik Kurumu - Uluslararası İlişkiler