AB Koordinasyon Çalışmaları Dış Kaynaklı Projelerin Yürütülmesi Uluslararası İşbirliği Çalışmaları  
► TİSG Programı Birinci Aşaması 

Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Programı Birinci Aşaması

Upgrading the Statistical System of Turkey Phase I


Bütçesi

15.3 M Avro

TR BayrakAB Bayrak

Uygulama Süresi

01/01/2003 - 31/03/2007

Kontrat Makamı

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

Yararlanıcı

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uluslararası kurumlar, özellikle de Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) ile koordinasyon içinde çalışmaktadır. Ülkemizin AB üyelik sürecinde gerçekleştirmeyi planladığı Ulusal Plan kapsamında, TÜİK'in kurumsal kapasitesinin arttırılması Kurumumuzun AB İstatistik Sistemine uyumu için büyük önem arz etmektedir. 

Bununla beraber, Türkiye'nin AB adaylığı ile birlikte başlamış bulunan süreçler için, Türk İstatistik Sisteminin AB normlarına uyumunun öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir; zira istatistik, pek çok müzakere başlığına gerekli bilgilerin sağlanması için temel teşkil eder.

Türkiye'nin AB'ye uyum çalışmaları kapsamında, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) için bir istatistik uyum programı öngörülmüştür.

İstatistik uyumu sadece Avrupa istatistik metodolojileri ve standartlarının hayata geçirilmesi ile sınırlı olmayıp; istatistiki metodoloji ve çerçevenin oluşturulması yeni süreçleri gerektirmektedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği üye ülkelerine kıyasla, sahip olduğu büyük nüfus ve yüzölçümü nedeniyle, verinin alandan derlenmesi ve işlenmesi konularında farklı ve geniş çaplı tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. İşyeri ve hane halkı sayısının büyüklüğü, tarım alanların genişliği, bölgelerarası farklılıklar ve ciddi çevresel problemlerin istatistik üretimine çıkardığı zorluklar uyum sürecindeki problemlerden sadece bazılarıdır. Bütün bu konular, Türk İstatistik Sistemi’nin Geliştirilmesi (TİSG) Programı oluşturulurken ihtiyaçların ve faaliyet alanlarının belirlenmesine kaynak teşkil etmişlerdir.  

Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi (TİSG) adlı istatistik işbirliği programı altı adet öncelikli alan ve 14 alt projeden oluşmaktadır.

Programın uygulanmasına 01.01.2003 tarihinde başlanmıştır. Finansal sözleşmede yapılan değişiklik sonucu bir yıl uzatmaya gidilmiş ve programın bitiş tarihi 31.12.2006 olarak belirlenmiştir. Ancak AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu, hizmet alımı, veri derleme ve eğitim gibi bazı sözleşmelerden kaynaklanan gecikmelerden dolayı, TİSG Programı I. Aşamasının uygulama süresini 31.03.2007 tarihine kadar uzatmıştır.

 

   
2013 ©
Türkiye İstatistik Kurumu - Uluslararası İlişkiler