AB Koordinasyon Çalışmaları Dış Kaynaklı Projelerin Yürütülmesi Uluslararası İşbirliği Çalışmaları  
► Uluslararası Programlar/Projeler  

 

Kurumumuz tarafından yürütülen veya uygulamasına destek verilen projeler şunlardır:

Devam Eden Projeler


IPA 2014 Çok Yararlananlı İstatistik İşbirliği Programı,Ekim 2015- Ağustos 2017

TUİK'’in Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alt Yapısının Güçlendirilmesi Projesi, 2014-2017

DG ECFIN - İşyeri ve Tüketici Araştırmaları Projesi, 2015-2021

MEDSTAT IV (Avrupa-Akdeniz Ülkeleri İstatistik İşbirliği Programı), 2016-2019

Tamamlanan Projeler

IPA 2012 Çok Yararlananlı İstatistik İşbirliği Programı, Ocak 2014-Kasım 2015

IPA 2011 Çok Yararlananlı İstatistik İşbirliği Programı
, Eylül 2012-Ağustos 2014

IPA MBP 2009 Çok Yararlananlı İstatistik İşbirliği Programı, Aralık 2010-Kasım 2012

2006 Yılı Çok Yararlananlı İstatistik İşbirliği Programı (MBP 2006) 2008-2010

Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Programı
İkinci Aşaması (TİSG II) Ocak 2007- Kasım 2009

Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Programı
Birinci Aşaması (TİSG I) Ocak 2003- Mart 2007

Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Programı
Üçüncü Aşaması (TİSG III), Temmuz 2011-Aralık 2014

PHARE 2005 Çok Yararlananlı İstatistik İşbirliği Programı
(PHARE 2005) 2007-2008

Akdeniz Ülkeleri İstatistik İşbirliği Programı
(MEDSTAT II) 2003-2009

Akdeniz Ülkeleri İstatistik İşbirliği Programları
(MEDSTAT I) 1996-2002

Bulgaristan Bölgesel Sınır Ötesi İşbirliği Veri Merkezi Projesi, 2013-2016

Kazakistan İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, 2012-2017


İlgili bağlantılar:

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi

   
2013 ©
Türkiye İstatistik Kurumu - Uluslararası İlişkiler