AB Koordinasyon Çalışmaları Dış Kaynaklı Projelerin Yürütülmesi Uluslararası İşbirliği Çalışmaları  
► Dış Kaynaklı Projeler   

pcm

Uluslararası İstatistik Projelerinin yürütülmesi kapsamında; istatistik alanında Kurumumuzun Topluluk Müktesebatına uyumu çerçevesinde, AB tarafından finanse edilen programlara başvuru yapılarak finansman sağlanması, programların mali yönetimi, koordinasyonu, izlenmesi ve raporlanması çalışmaları yürütülmektedir. Programlar kapsamında ihale süreçlerinin yürütülmesi, danışmanlık ve veri toplama aktivitelerinin koordinasyonu ile uluslararası ve yerel eğitim faaliyetlerinin organizasyonu temel faaliyetlerden bazılarıdır.

AB Programlarının uygulanmasının yanında uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilerek üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen projelere danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

 

 

   
2013 ©
Türkiye İstatistik Kurumu - Uluslararası İlişkiler