AB Koordinasyon Çalışmaları Dış Kaynaklı Projelerin Yürütülmesi Uluslararası İşbirliği Çalışmaları  
► TÜİK ve EUROSTAT İlişkileri 

eurostat

Türkiye İstatistik Kurumunun Avrupa Birliği İstatistik Sistemi'ne uyum çalışmalarında resmi anlamda muhatabı, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'dir. TÜİK, uyum çalışmalarını Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) ile çok yakın bir işbirliği içinde götürmektedir. TÜİK-EUROSTAT ilişkileri, 1993 yılında imzalanan "İşbirliği  Protokolü" ile başlamıştır. Aralık 1999'daki Helsinki Zirvesi'nden sonra iki kurum arasındaki ilişkiler artan bir hızla devam etmiştir.

Adaylık sürecinde, Eurostat ile üst düzeyde ilk temas, 2000 yılında Eurostat'a yapılan çalışma ziyareti ile gerçekleşmiştir. İstatistik uyum çalışmaları hakkında bilgi edinmek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve genel olarak uyum çalışmalarının stratejisini belirlemek üzere gerçekleştirilen bu ziyaret, TÜİK-Eurostat ilişkilerinde dönüm noktası olmuştur. TÜİK, 2000 yılından itibaren her yıl Eurostat tarafından, ulusal istatistik ofisleri yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen İstatistiki İşbirliği Politika Grubu, İstatistiki İşbirliği İdari Grubu ve Genel Müdürler Toplantılarında üst düzeyde temsil edilmektedir.

Avrupa Komisyonu'nun, MEDA II Fonu'ndan karşılanmak üzere Kurumumuza ayırmış olduğu 15.3 milyon Avro tutarındaki kaynak projelendirilerek Türk İstatistik Sistemi'nin Geliştirilmesi (TİSG) başlığını taşıyan program hazırlanmıştır. Hazırlıkları 2002 yılında başlayan ve 15 alt projeden oluşan program 2003 yılında uygulamaya konulmuştur. 2007 yılında tamamlan program faaliyetlerinin her aşamasında Eurostat teknik ve idari anlamda danışmanlık etmiştir.  Ayrıca 2007 yılı itibari başlamış olan TİSG Programının 2. Aşaması kapsamında planlanan projelerin hazırlanması sürecinde, Eurostat doğrudan Türkiye Masası Şefi düzeyinde destek vermiştir.

Akdeniz İstatistik İşbirliği Programı (MEDSTAT) kapsamında da Eurostat ile işbirliği halinde istatistiğin alt alanlarında (sanayi, turizm, ulaştırma vs.) komiteler kurulmuştur. Bu komitelerin çalışmaları çerçevesinde, istatistik işbirliği ve uyumu konusunda toplantılar düzenlenmiş, TÜİK uzmanlarına ilgili konularda eğitim sağlanmış ve bu faaliyetlerin finansmanı Eurostat tarafından karşılanmıştır.

Diğer ülke istatistik ofisleri gibi TÜİK de Eurostat'a çeşitli alanlarda düzenli olarak veri sağlamaktadır.
Eurostat aday ülkelerin AB istatistik sistemine uyum düzeyini belirlemek ve bu alandaki ilerlemeyi takip edebilmek için SMİS- İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemini'ni geliştirmiştir. Teknik birimlerce modüller bazında sisteme giriş yapılarak teknik uyum izlenmekte ve uyum düzeyi yıllık bazda Eurostat'a raporlanmaktadır.

TARAMA SÜRECİNDE TÜİK - EUROSTAT İLİŞKİLERİ

Türkiye için 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan katılım müzakerelerinin ikinci aşaması olan "Tarama Süreci" 20 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır. Eurostat tarama sürecinde sorumlu olunan mevzuatın listesini Mayıs 2006'da TUİK'e göndermiştır. Tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarına Komisyon tarafından katılım sağlamıştır.

İstatistik Faslı Müzakere Süreci

   
2013 ©
Türkiye İstatistik Kurumu - Uluslararası İlişkiler