AB Koordinasyon Çalışmaları Dış Kaynaklı Projelerin Yürütülmesi Uluslararası İşbirliği Çalışmaları  
► Katılım Ortaklığı Belgesi'nde İstatistik Uyumu 

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Türkiye ile Katılım Ortaklığının İlkeleri, Öncelikleri ve Koşullarına İlişkin 18 Şubat 2008 tarih ve 2008/157/AT sayılı Konsey Kararı (Katılım Ortaklığı Belgesi), 26 Şubat 2008 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olup, Belgede istatistik ile ilgili kısa ve orta dönemde aşağıdaki öncelikler yer almıştır.

Kısa Vadeli Öncelikler (1-2 yıl)

  • ESA 95 ile uyumlu temel ulusal hesaplar göstergelerinin güncel / zamanlı olarak üretilmesi
  • Tarım istatistiklerinin AB gereksinimleri paralelinde sağlanabilmesi için metodolojinin ve örgütsel yapının uyumlaştırılması
  • İş kayıtları sisteminin kurulumunun tamamlanması

Orta Vadeli Öncelikler (3-4 Yıl)

  • Verilerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımının daha güncel / zamanlı olarak sağlanabilmesi amacıyla TÜİK'in koordinasyon rolünün güçlendirilmesi ve idari kapasitesinin geliştirilmesi
   
2013 ©
Türkiye İstatistik Kurumu - Uluslararası İlişkiler