AB Koordinasyon Çalışmaları Dış Kaynaklı Projelerin Yürütülmesi Uluslararası İşbirliği Çalışmaları  
► Alt Komite Çalışmaları  

"Alt Komiteler Kurulması Hakkında 11 Nisan 2000 Tarihli ve 3/2000 Sayılı Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararı (2000/378/EC)"yla, belgede belirtilen alanlar itibariyle Ortaklık Anlaşması'nın ve Katılım Ortaklığı Belgesi'nin önceliklerinin uygulanmasını incelemek amacıyla 8 Alt Komite oluşturulmuştur. Alt Komitelerin karar alma yetkisi olmayıp, temel olarak mevzuatın uyumlaştırılması ve uygulanmasında kaydedilen aşamaları takip etmekte ve sorumluluk alanına giren konularda ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesine yönelik önerilerde bulunabilmektedir.
Oluşturulan 8 Alt Komitenin beşinci tur toplantıları (2 No'lu Alt Komitenin dördüncü, 4 No'lu Alt Komitenin altıncı)

Alt Komitelerin tarama akabindeki müzakere sürecinde, ilgili müzakere faslında tarama süreci tamamlandıktan sonra AB tarafından yeni yürürlüğe konulan müktesebatın ele alınması (updated screening) ile Türkiye'nin uyum ve uygulama açısından üstlendiği yükümlülüklerin izlenmesi (monitoring) olmak üzere iki temel işlevi vardır.

Tarama toplantılarından farklı olarak Alt Komite toplantılarına, gündem konusu ile doğrudan ilgili kurumlardan AB Daimi Temas Noktası yetkililerinin yanı sıra sınırlı sayıda bir heyet ile katılım sağlanması öngörülmektedir. Alt Komite toplantıları, muhtemelen biri Brüksel'de ve diğeri Ankara'da olmak üzere, yılda iki defa gerçekleştirilmektedir. 

Alt Komiteler aşağıdaki alanlarda Ortaklık Anlaşması'nın ve Katılım Ortaklığı'nın önceliklerinin uygulanmasını takip etmekte ve sorumluluk alanına giren konularda ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesine yönelik önerilerde bulunmaktadırlar:

1 No'lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi

 1. Tarımsal İşbirliği ve Kırsal Kalkınma
 2. Bitki ve Hayvan Sağlığı
 3. Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi Konuları Dışında Kalan  Tarım, Balıkçılık ve İşlenmiş Tarım Ürünlerinin Ticareti İçin Uygulanacak Mevzuat

 2 No'lu İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi

 1. Malların Serbest Dolaşımı (Standardizasyon, Belgelendirme, Uygunluk Değerlendirmesi ve Piyasa Gözetimi Konuları Dahil)
 2. Kamu Alımları
 3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
 4. Şirketler Hukuku
 5. Medeni Hukuk
 6. Muhasebe ve Elektronik Ticaret
 7. Tüketicinin Korunması
 8. Rekabet ve Devlet Yardımları
 9. Hizmetler (Mali Hizmetler-Bankacılık, Sigortacılık, Yatırım ve Postacılık Hizmetleri de Dahil)
 10. Verilerin Korunması
 11. Kişilerin Serbest Dolaşımı (Sosyal Güvenliğin Koordinasyonu Hariç)
 12. Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunumu
 13. Türkiye'nin Topluluk Programlarına Katılımı

 3 No'lu Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesi

 1. Ticaret Konuları
 2. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürünleri
 3. Yatırım Destekleri
 4. Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Türkiye'nin Topluluk KOBİ Programlarına Katılımı
 5. Sanayi Politikası ve İşbirliği
 6. Turizm

 4 No'lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi

 1. Ekonomik ve Parasal Konular
 2. Cari Ödemeler ve Sermaye Hareketleri (Yatırım Koruması Dahil)
 3. Mali Sektör Reformu (Özellikle Yapısal Reformlar)
 4. İstatistik

 5 No'lu Yenilikçilik Alt Komitesi

 1. Eğitim, Mesleki Eğitim
 2. Gençlik
 3. Türkiye'nin Topluluk Programları'na Katılımı
 4. Bilim, Araştırma ve Teknolojik Geliştirme ve Türkiye'nin Programlara Katılımı
 5. Telekomünikasyon ve Enformasyon Teknolojileri
 6. Kültürel İşbirliği ve Görsel-İşitsel Politika
 7. Türkiye'nin Topluluk Programları'na Katılımı

 6 No'lu Ulaştırma, Çevre ve Enerji Alt Komitesi

 1. Ulaştırma
 2. Çevre ve Türkiye'nin İlgili Topluluk Programlarına Katılımı
 3. Enerji (Nükleer Güvenlik Dahil)
 4. Türkiye'nin İlgili Topluluk Programlarına Katılımı

 7 No'lu Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi

 1. İş Piyasası Politikaları
 2. Aktif İstihdam Tedbirleri
 3. İş Hukuku
 4. Sosyal Diyalog
 5. Kamu Sağlığı
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği
 7. Kadın-Erkek Eşitliği
 8. Özürlü İnsanların Sorunları
 9. Ayrımcılıkla Mücadele
 10. Bölgesel Kalkınma Politikaları

 8 No'lu Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Kara Para Alt Komitesi

 1. Gümrük İşbirliği
 2. Dolaylı Vergilendirme
 3. Vergi Alanında Türkiye'nin Topluluk Programlarına Katılımı
 4. Kara Para Aklama
 5. Uyuşturucu
 6. Hesap Kontrolü ve Mali Kontrol

 

   
2013 ©
Türkiye İstatistik Kurumu - Uluslararası İlişkiler