flag (1K)

Türkiye: Ekonomik ve Finansal Veriler

Ulusal Veri Sayfası

Son güncelleme tarihi:18.06.2018
YAYIMLAMA TAKVİMİ
Bu sayfa verilerin yayımlandığı gün güncellenir. Eğer yayımlama tarihleri haftasonu veya ulusal tatillere rastlarsa, veriler bu sayfada bir sonraki iş gününde yayımlanır. Bu sayfadaki veriler Uluslararası Para Fonu (IMF) Yayınlama Standartları Elektronik Bülteninde (DSBB) tanımlanan verilere karşılık gelmektedir. Türkiye'nin taahhüt ettiği istatistiksel standartlar ve DSBB'nin ayrıntılı açıklaması için lütfen DSBB Ana Sayfası'na tıklayın. Aksi belirtilmedikçe, veriler ilk yayınlandıklarında geçicidir ve mevsimsel düzeltme yapılmamıştır (NSA). Alt detaydaki rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
[ Reel Sektör | Mali Sektör | Finans Sektörü | Dış Sektör | Nüfus ]

Reel Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Ulusal Hesaplar
   
TÜİK
DSBB
Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A10) göre cari fiyatlarla (alıcı fiyatlarıyla)

TL Bin

D1/18
  792 690 655   889 230 792
.

** Tarım, ormancılık ve balıkçılık

TL Bin

D1/18

  19 535 391   50 433 072    

** Sanayi

TL Bin

D1/18
  180 005 544   184 972 621    

**** İmalat sanayi

TL Bin

D1/18

  153 864 433   157 108 172    

** İnşaat

TL Bin

D1/18
  62 789 144   75 522 153    
** Hizmetler

TL Bin

D1/18

  179 771 298   201 097 667    

** Bilgi ve iletişim

TL Bin

D1/18
  18 345 789   25 442 043    

** Finans ve sigorta faaliyetleri

TL Bin

D1/18

  29 670 668   26 143 790    

** Gayrimenkul faaliyetleri

TL Bin

D1/18
  59 436 045   58 126 370    
** Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri

TL Bin

D1/18

  43 327 589   50 723 995    
** Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

TL Bin

D1/18
  97 013 365   92 064 381    
** Diğer hizmet faaliyetleri

TL Bin

D1/18

  16 854 803   17 055 992    
** Vergi-sübvansiyon

TL Bin

D1/18
  85 941 020   107 648 708    

Üretim Endeksi

2015=100 (Hacim endeksi)

Nis/18

115,6
121,0
TÜİK
DSBB

Öncü Göstergeler: Kapasite Kullanım Oranı

May/18
77,9
77,3
TCMB
DSBB

İstihdam

Bin kişi
Mar/18
28,877
28,936
TÜİK
DSBB

İşsizlik

Bin kişi
Mar/18
3,174
3,152
TÜİK
DSBB

Brüt Ücret-Maaş Endeksi 10/

Toplam Sanayi (2015=100)
D1/18
150,8
132,7
TÜİK
DSBB

Tüketici Fiyatları

Tüketici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
May/18
348,34
342,78
TÜİK
DSBB

Üretici Fiyatları

Üretici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
May/18
354,85
341,88
TÜİK
DSBB

Mali Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Devlet Faaliyetleri Tablosu 1/        
MB
DSBB
1 Gelirler
TL
2017
965,607,688.40 898,154,110.30
11 Vergi Gelirleri
TL
2017
567,699,589.50 489,475,837.60
12Sosyal Güvenlik Prim Gelirleri
TL
2017
226,993,420.00 253,865,388.70
13 Hibeler
TL
2017
2,230,059.60 398,497.90
14 Diğer Gelirler
TL
2017
168,684,619.40 154,414,386.10
2 Giderler
TL
2017
1,006,160,138.30 873,028,919.00
21 Personel Giderleri
TL
2017
234,624,525.50 216,838,259.90
22 Mal ve Hizmet Giderleri
TL
2017
162,915,316.30 137,372,666.70
23 Amortisman Giderleri
TL
2017
65,961,936.00 30,237,368.60
24 Faiz Giderleri
TL
2017
69,667,444.20 53,758,476.70    
25 Sübvansiyon Giderleri
TL
2017
53,275,493.60 39,762,624.60    
26 Hibeler
TL
2017
3,233,761.70 2,370,721.30    
27 Sosyal Yardımlar
TL
2017
349,130,238.90 354,525,022.80    
28 Diğer Harcamalar
TL
2017
67,351,422.30 38,163,778.30    
Brüt Faaliyet Dengesi [1-2+23]
TL
2017
25,409,486.10 55,362,559.90    
Net Faaliyet Dengesi [1-2]
TL
2017
-40,552,449.90 25,125,191.30    
MALİ OLMAYAN VARLIK İŞLEMLERİ
       
31 Net Mali Olmayan Varlık Edinimi
TL
2017
47,600,955.80 110,857,512.90    
2M- Harcamalar (2+31)
TL
2017
1,053,761,094.10 983,886,431.90    
Net Borçlanma/Borç Verme Gereği (1-2-31) or (1-2M)
TL
2017
-88,153,405.70 -85,732,321.60    
MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜK İŞLEMLERİ (FİNANSMAN)
       
32 Net Mali Varlık Edinimi
TL
2017
36,997,958.50 33,132,482.60    
321 Yerleşik
TL
2017
37,802,714.10 34,481,150.00    
322 Yerleşik Olmayan
TL
2017
-804,755.60 -1,348,667.40    
33 Net Yükümlülük Artışı
TL
2017
125,557,967.40 119,065,390.80    
331 Yerleşik
TL
2017
108,800,746.50 112,834,580.70    
332 Yerleşik Olmayan
TL
2017
16,757,220.90 6,230,810.10    

Merkezi Hükümet Operasyonları 3/

 

 

Hazine
DSBB
* Gelirler
TL Milyon
Nis/18
64,610
48,217
* Harcamalar
TL Milyon
Nis/18
67,361
68,439
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Nis/18
-2,751
-20,222
* Bütçe Emanetleri
TL Milyon
Nis/18
-6,596
-3,657
* Diğer Emanetler 4/
TL Milyon
Nis/18
1,424
1,098
* Avanslar
TL Milyon
Nis/18
0
0
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Nis/18
-7,923
-22,781
* Merkezi Yönetim Bütçe Finansmanı
TL Milyon
Nis/18
7,923
22,781
**  Borçlanma, Net
TL Milyon
Nis/18
10,114
-8,334
   
**  Dış Borçlanma, Net 5/
TL Milyon
Nis/18
7,433
-14,823
**  İç Borçlanma, Net 6/
TL Milyon
Nis/18
2,681
6,489
***  TL Cinsinden Hazine Bonosu
TL Milyon
Nis/18
0
0
***  TL Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Nis/18
2,681
6,489
*** Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Nis/18
0
0
** Net Borç Verme
TL Milyon
Nis/18
-221
-165
** Borç Verme
TL Milyon
Nis/18
2
11
   
** Geri Ödeme
TL Milyon
Nis/18
223
175
   
** Özelleştirme Geliri
TL Milyon
Nis/18
0
0
   
** TMSF Gelir Fazlaları
TL Million
Nis/18
0
0
   
**  Kasa-Banka ve Diğer işlemler
TL Milyon
Nis/18
-2,411
30,950

Merkezi Hükümet İç Borçları 7/

       
Hazine
DSBB
* Vadeye Göre
TL Milyon
Nis/18
553,063 550,374
**  Kısa Vadeli
TL Milyon
Nis/18
3,916 3,916
*** Nakit
TL Milyon
Nis/18
3,916 3,916
TL
TL Milyon
Nis/18
3,916 3,916    
FX
TL Milyon
Nis/18
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Nis/18
0 0
TL
TL Milyon
Nis/18
0 0    
FX
TL Milyon
Nis/18
0 0    
** Orta Vadeli
TL Milyon
Nis/18
219,677 218,711
*** Nakit
TL Milyon
Nis/18
219,677 218,711
TL
TL Milyon
Nis/18
219,677 218,711    
FX
TL Milyon
Nis/18
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Nis/18
0 0
TL
TL Milyon
Nis/18
0 0    
FX
TL Milyon
Nis/18
0 0    
**  Uzun Vadeli
TL Milyon
Nis/18
329,471 327,747
*** Nakit
TL Milyon
Nis/18
329,426 327,702
TL
TL Milyon
Nis/18
329,426 327,702    
FX
TL Milyon
Nis/18
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Nis/18
45 45
TL
TL Milyon
Nis/18
45 45    
FX
TL Milyon
Nis/18
0 0    
Toplam Borç Stoğu
TL Milyon
Nis/18
921,136.0 913,178.0

Merkezi Hükümet Dış   Borçları 8/

       
Hazine
DSBB
 Vadeye Göre 8/
ABD $ Milyon
Nis/18
90,626 91,694
.
** Orta Vadeli
ABD $ Milyon
Nis/18
549 565
** Uzun Vadeli
ABD $ Milyon
Nis/18
90,077 91,129
.
Alacaklıya göre 
ABD $ Milyon
Nis/18
90,626 91,694
.
** Uluslararası Kuruluşlar
ABD $ Milyon
Nis/18
16,528 16,861
.
** İkili Anlaşmalar
ABD $ Milyon
Nis/18
4,313 4,433
** Ticari Bankalar
ABD $ Milyon
Nis/18
2,582 2,666
.
** Tahvil İhraçları
ABD $ Milyon
Nis/18
67,202 67,735
Döviz Cinslerine Göre
ABD $ Milyon
Nis/18
90,626 91,694
** ABD Doları
ABD $ Milyon
Nis/18
58,862 59,192
** Japon Yeni
ABD $ Milyon
Nis/18
6,367 6,567
** Euro
ABD $ Milyon
Nis/18
23,656 24,168
** Sdr 9/
ABD $ Milyon
Nis/18
1,423 1,439
** Diğer
ABD $ Milyon
Nis/18
318 329
** Hazine Garantili Dış Borçlar
ABD $ Milyon
D3/17
13,508 13,227
Hazine
DSBB

Finans Sektörü

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Bankacılık Sektörü Analitik Hesapları 10/17/

 

 

   
TCMB
DSBB
Parasal Büyüklükler(M2)18/
TL Bin
Nis/18
1,712,037,953.5
1,678,053,704.7
 
Merkezi Yönetime Verilen Krediler (Kamu Sektörü)
TL Bin 
Nis/18
243,519,538.1
245,955,122.5
 
Diğer İç Krediler  11/
TL Bin
Nis/18
2,225,244,649.0
2,179,504,308.0
 
Dış Pozisyon(Net)
TL Bin
Nis/18
-105,896,918.4
-99,322,020.8
 

Merkez Bankası Analitik Hesapları

   
TCMB
DSBB
Rezerv Para
TL Bin
01/Haz/18
179,185,721.0
166,445,415.0
 
Merkezi Yönetimden Alacaklar (Kamu Sektörü)
TL Bin
01/Haz/18
14,747,024.0
15,117,102.0
 
Diğer Brüt İç Alacaklar 12/
TL Bin
01/Haz/18
0.0
0.0
 
Dış Pozisyon (Net)
TL Bin
01/Haz/18

493,181,123.0

522,818,369.0

   

Faiz Oranları

 

 

       
Ortalama Bankalararası Faiz Oranı (günlük)13/        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Kısa vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB
Avans ve Reeskont Faiz Oranları        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Mali Sağlamlık Göstergeleri

       
Veriler için: FSI
DSBB

Menkul Kıymetler Borsası (günlük)

 

 

   
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Dış Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Ödemeler Dengesi 

 

 

   
TCMB
DSBB
Cari işlemler hesabı14/

Milyon ABD Doları

Nis/18
-5,426
-4,800
   
** Toplam Mal ve Hizmet İhracı 14/

Milyon ABD Doları

Nis/18
17,849
19,118
** Toplam Mal ve Hizmet İthali15/

Milyon ABD Doları

Nis/18
-21,837
-22,612
** Toplam Mal ve Hizmet Dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Nis/18
-3,988
-3,494
** Birincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Nis/18
-1,489
-1,301
   
** İkincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Nis/18
51
-5
   
Sermaye hesabı 15/

Milyon ABD Doları

Nis/18
-4
-3
   
Finansal Hesaplar 16/

Milyon ABD Doları

Nis/18
-5,166
-2,016
   
** Doğrudan Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Nis/18
-703
-1,092
** Portföy Yatırımları 15/

Milyon ABD Doları

Nis/18
502
2,367
** Diğer Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Nis/18
-7,726
1,545
** Resmi Rezervler 15/

Milyon ABD Doları

Nis/18
2,761
-4,836
   

Uluslararası Rezervler 

ABD $ Milyon (n)
01/Haz/18
106,646.2
108,232.4
TCMB
DSBB
Konvertibl Döviz Rezervleri
ABD $ Milyon (n) 
01/Haz/18
80,635.7
82,232.2
IMF Rezerv Dilim Pozisyonu
ABD $ Milyon (n) 
01/Haz/18
160.0
160.2
SDR
ABD $ Milyon (n) 
01/Haz/18
1,369.0
1,370.1
Altın Mevcudu 
ABD $ Milyon (n) 
01/Haz/18
24,481.4
24,470.0
Diğer Rezerv Varlıkları
ABD $ Milyon (n) 
01/Haz/18
-
-

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

ABD $ Milyon
Nis/18
111,966
110,288
TCMB
DSBB

Dış Ticaret  

TÜİK
DSBB
Toplam ihracat (f.o.b.)
ABD $ Milyon
Nis/18
15,587
15,587
Toplam ithalat (c.i.f.)
ABD $ Milyon 
Nis/18
21,442
21,442

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, net 19/

ABD $ Milyon
D1/18
-443,702
-455,415
TCMB
DSBB
Varlıklar
ABD $ Milyon
D1/18
230,464
228,044
** Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D1/18
43,324
42,202
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D1/18
1,020
1,153
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D1/18
588
448
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D1/18
432
705
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D1/18
75,832
76,959
** Rezerv varlıklar
ABD $ Milyon
D1/18
110,288
107,730
Yükümlülükler
ABD $ Milyon
D1/18
674,166
683,459
**Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D1/18
164,493
181,529
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D1/18
176,447
177,258
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D1/18
49,440
51,984
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D1/18
127,007
125,274
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D1/18
333,226
324,672
Brüt Dış Borç Stoku
US $ Million
Q4/17
453,207 444,167
Hazine
DSBB
* Genel Hükümet
US $ Million
Q4/17
93,478 93,014    
** Kısa Vade
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q4/17
93,478 93,014    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q4/17
1,365 1,355    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
66,764 66,124    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
25,348 25,535    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
* Merkez Bankası
US $ Million
Q4/17
665 704    
** Kısa Vade
US $ Million
Q4/17
94 97    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
94 97    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q4/17
571 607    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
563 599    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
8 8    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
* Mevduat Toplayan Kurumlar (Merkez Bankası Hariç)
US $ Million
Q4/17
181,131 178,501    
** Kısa Vade
US $ Million
Q4/17
66,011 66,869    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
49,477 50,855    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
100 147    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
16,434 15,867    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q4/17
115,120 111,632    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
37,706 37,364    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
77,413 74,269    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
* Diğer Sektörler
US $ Million
Q4/17
164,896 158,882    
** Kısa Vade
US $ Million
Q4/17
51,477 48,287    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
11 0    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
6,641 5,819    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
44,825 42,468    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q4/17
113,420 110,595    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
11,313 10,646    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
101,686 99,563    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
421 385    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
* Doğrudan Yatırım
US $ Million
Q4/17
13,037 13,065    
** Doğrudan yatırım işletmelerinin doğrudan yatırımcılara olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
9,465 9,152    
** Doğrudan yatırımcıların doğrudan yatırım işletmelerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
404 391    
** Grup şirketlerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
3,167 3,523    

Döviz Kurları (günlük)

günlük veriler için: TCMB
DSBB

Nüfus

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
NÜFUS
Bin kişi
2017
80,811
79,815
TÜİK
DSBB


Dipnotlar
1/ Türkiye'de mali yıl takvim yılıdır.
2/ Kamu İktisadi Teşekküllerinin net iç borçlanması "bankacılık" bölümünde gösterilmiştir.
3/ Merkezi devlet hükümeti ve diğer idari birimleri kapsamaktadır. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/stat/ti2-06.htm
4/ Diğer emanetler, emanete alınmış emekli keseneklerini de içermektedir.
5/ Bütçe açığının finansmanında kısa dönemli dış borçlanma kullanılmamaktadır.
6/ Devlet İç Borçlanma Senetlerinin alacaklılara göre dağılımı bulunmamaktadır.
7/ Mevcut durumda, yalnız aşağıdaki sınıflandırma çerçevesinde veri raporlanabilmektedir.
8/ Kümülatif ve geçicidir. Orta ve uzun vadeli dış borçları içermektedir.
9/ IMF'ten sağlanan borçları ve SDR içermektedir. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/
10/ Toplam Sanayi (2010=100)
11/ Özel sektör ve banka dışı mali kuruluşlardan alacakları gösterir.
12/ Tasarruf mevduatı ve sigorta fonundan alacakları gösterir.
13/ Bankalararası günlük faiz ortalamalarının aylık ortalamasıdır. İlgili diğer veriler "http://www.tcmb.gov.tr/" adresinde bulunabilir.
14/ Aylık,akım,bavul ticareti dahil.
15/ Aylık, akım.
16/ Aylık,akım,reservler dahil.
17/ Parasal sektörün içeriği 2005 yılı Aralık ayından itibaren Merkez Bankası ve mevduat bankalarının yanısıra katılım bankalarını ve kalkınma ve yatırım bankalarını ve para piyasası fonlarını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu bağlamda, “Parasal Büyüklükler (M2)”, Merkezi Yönetime Verilen Yurtiçi Krediler ( Kamu Sektörü), “Diğer Yurtiçi Krediler” ve “Net Dış Pozisyon” serileri revize edilmiştir.
18/ 2005 yılı Aralık ayından başlayarak  M1= Dolaşımdaki Para+ Vadesiz Mevduatlar (TL, YP)  ve M2= M1+Vadeli Mevduatlar (TL, YP)  şeklindedir.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının  ve katılım bankalarının mevduatları ( fonları) M2’ye eklenmiştir. Ayrıca  M2, parasal sektörün döviz mevduatlarını da kapsamaktadır.
19/Dönemsel, stok

 

Tabloda Kullanılan Kısaltma ve Semboller

TL Türk Lirası 
n Nihai Veri
FX FX Kavramı döviz cinsinden ve dövize endeksli olan senetleri içermektedir.
f.o.b Mal bedeli-gemiye yükleninceye kadar yapılan masraflar
c.i.f Mal bedeli-sigorta-navlun