flag (1K)

Türkiye: Ekonomik ve Finansal Veriler

Ulusal Veri Sayfası

Son güncelleme tarihi:19.04.2018
YAYIMLAMA TAKVİMİ
Bu sayfa verilerin yayımlandığı gün güncellenir. Eğer yayımlama tarihleri haftasonu veya ulusal tatillere rastlarsa, veriler bu sayfada bir sonraki iş gününde yayımlanır. Bu sayfadaki veriler Uluslararası Para Fonu (IMF) Yayınlama Standartları Elektronik Bülteninde (DSBB) tanımlanan verilere karşılık gelmektedir. Türkiye'nin taahhüt ettiği istatistiksel standartlar ve DSBB'nin ayrıntılı açıklaması için lütfen DSBB Ana Sayfası'na tıklayın. Aksi belirtilmedikçe, veriler ilk yayınlandıklarında geçicidir ve mevsimsel düzeltme yapılmamıştır (NSA). Alt detaydaki rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
[ Reel Sektör | Mali Sektör | Finans Sektörü | Dış Sektör | Nüfus ]

Reel Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Ulusal Hesaplar
   
TÜİK
DSBB
Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A10) göre cari fiyatlarla (alıcı fiyatlarıyla)

TL Bin

D4/17
  889 230 792   828 936 013
.

** Tarım, ormancılık ve balıkçılık

TL Bin

D4/17

  50 433 072   87 626 510    

** Sanayi

TL Bin

D4/17
  184 972 621   157 484 451    

**** İmalat sanayi

TL Bin

D4/17
  157 108 172   133 016 694    

** İnşaat

TL Bin

D4/17
  75 522 153   72 537 598    
** Hizmetler

TL Bin

D4/17
  201 097 667   182 130 856    

** Bilgi ve iletişim

TL Bin

D4/17
  25 442 043   18 355 077    

** Finans ve sigorta faaliyetleri

TL Bin

D4/17
  26 143 790   23 083 283    

** Gayrimenkul faaliyetleri

TL Bin

D4/17
  58 126 370   56 439 487    
** Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri

TL Bin

D4/17
  50 723 995   42 056 273    
** Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

TL Bin

D4/17
  92 064 381   82 495 545    
** Diğer hizmet faaliyetleri

TL Bin

D4/17

  17 055 992   14 023 723    
** Vergi-sübvansiyon

TL Bin

D4/17
  107 648 708   92 703 211    

Üretim Endeksi

2015=100 (Hacim endeksi)

Şub/18

105,5
109,3
TÜİK
DSBB

Öncü Göstergeler: Kapasite Kullanım Oranı

Mar/18
77,8
77,8
TCMB
DSBB

İstihdam

Bin kişi
Oca/18
28,937
28,909
TÜİK
DSBB

İşsizlik

Bin kişi
Oca/18
3,163
3,168
TÜİK
DSBB

Brüt Ücret-Maaş Endeksi 10/

Toplam Sanayi (2010=100)
D4/17
274,4
269,5
TÜİK
DSBB

Tüketici Fiyatları

Tüketici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
Mar/18
336,48
333,17
TÜİK
DSBB

Üretici Fiyatları

Üretici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
Mar/18
333,21
328,17
TÜİK
DSBB

Mali Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Devlet Faaliyetleri Tablosu 1/        
MB
DSBB
1 Gelirler
TL
2016
898,154,110.30 792,140,344.09
11 Vergi Gelirleri
TL
2016
489,475,837.60 437,716,400.74
12Sosyal Güvenlik Prim Gelirleri
TL
2016
253,865,388.70 221,063,344.75
13 Hibeler
TL
2016
398,497.90 413,407.34
14 Diğer Gelirler
TL
2016
154,414,386.10 132,947,191.26
2 Giderler
TL
2016
873,028,919.00 733,847,222.62
21 Personel Giderleri
TL
2016
216,838,259.90 182,572,192.35
22 Mal ve Hizmet Giderleri
TL
2016
137,372,666.70 116,628,343.20
23 Amortisman Giderleri
TL
2016
30,237,368.60 29,302,365.65
24 Faiz Giderleri
TL
2016
53,758,476.70 47,502,912.39    
25 Sübvansiyon Giderleri
TL
2016
39,762,624.60 27,424,105.37    
26 Hibeler
TL
2016
2,370,721.30 2,539,904.96    
27 Sosyal Yardımlar
TL
2016
354,525,022.80 294,064,542.21    
28 Diğer Harcamalar
TL
2016
38,163,778.30 33,812,856.49    
Brüt Faaliyet Dengesi [1-2+23]
TL
2016
55,362,559.90 87,595,487.13    
Net Faaliyet Dengesi [1-2]
TL
2016
25,125,191.30 58,293,121.47    
MALİ OLMAYAN VARLIK İŞLEMLERİ
       
31 Net Mali Olmayan Varlık Edinimi
TL
2016
110,857,512.90 42,640,279.72    
2M- Harcamalar (2+31)
TL
2016
983,886,431.90 776,487,502.34    
Net Borçlanma/Borç Verme Gereği (1-2-31) or (1-2M)
TL
2016
-85,732,321.60 15,652,841.76    
MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜK İŞLEMLERİ (FİNANSMAN)
       
32 Net Mali Varlık Edinimi
TL
2016
33,132,482.60 48,571,362.75    
321 Yerleşik
TL
2016
34,481,150.00 45,463,309.73    
322 Yerleşik Olmayan
TL
2016
-1,348,667.40 3,108,053.02    
33 Net Yükümlülük Artışı
TL
2016
119,065,390.80 33,803,988.23    
331 Yerleşik
TL
2016
112,834,580.70 35,694,218.65    
332 Yerleşik Olmayan
TL
2016
6,230,810.10 -1,890,230.42    

Merkezi Hükümet Operasyonları 3/

 

 

Hazine
DSBB
* Gelirler
TL Milyon
Sub/18
61,014
58,205
* Harcamalar
TL Milyon
Sub/18
62,888
56,531
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Sub/18
-1,874
1,673
* Bütçe Emanetleri
TL Milyon
Sub/18
3,245
4,258
* Diğer Emanetler 4/
TL Milyon
Sub/18
-1,734
-4,680
* Avanslar
TL Milyon
Sub/18
0
0
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Sub/18
-362
1,252
* Merkezi Yönetim Bütçe Finansmanı
TL Milyon
Sub/18
362
-1,252
**  Borçlanma, Net
TL Milyon
Sub/18
4,050
11,293
   
**  Dış Borçlanma, Net 5/
TL Milyon
Sub/18
1
6,933
**  İç Borçlanma, Net 6/
TL Milyon
Sub/18
4,050
4,361
***  TL Cinsinden Hazine Bonosu
TL Milyon
Sub/18
969
0
***  TL Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Sub/18
3,080
4,361
*** Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Sub/18
0
0
** Net Borç Verme
TL Milyon
Sub/18
-99
1
** Borç Verme
TL Milyon
Sub/18
1
2
   
** Geri Ödeme
TL Milyon
Sub/18
100
0
   
** Özelleştirme Geliri
TL Milyon
Sub/18
0
0
   
** TMSF Gelir Fazlaları
TL Million
Sub/18
0
0
   
**  Kasa-Banka ve Diğer işlemler
TL Milyon
Sub/18
-3,787
-12,544

Merkezi Hükümet İç Borçları 7/

       
Hazine
DSBB
* Vadeye Göre
TL Milyon
Sub/18
543,870 539,824
**  Kısa Vadeli
TL Milyon
Sub/18
3,916 2,946
*** Nakit
TL Milyon
Sub/18
3,916 2,946
TL
TL Milyon
Sub/18
3,916 2,946    
FX
TL Milyon
Sub/18
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Sub/18
0 0
TL
TL Milyon
Sub/18
0 0    
FX
TL Milyon
Sub/18
0 0    
** Orta Vadeli
TL Milyon
Sub/18
214,046 219,996
*** Nakit
TL Milyon
Sub/18
214,046 219,996
TL
TL Milyon
Sub/18
214,046 219,996    
FX
TL Milyon
Sub/18
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Sub/18
0 0
TL
TL Milyon
Sub/18
0 0    
FX
TL Milyon
Sub/18
0 0    
**  Uzun Vadeli
TL Milyon
Sub/18
325,909 316,882
*** Nakit
TL Milyon
Sub/18
325,864 316,837
TL
TL Milyon
Sub/18
325,864 316,837    
FX
TL Milyon
Sub/18
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Sub/18
45 45
TL
TL Milyon
Sub/18
45 45    
FX
TL Milyon
Sub/18
0 0    
Toplam Borç Stoğu
TL Milyon
Sub/18
896,835.0 892,691.0

Merkezi Hükümet Dış   Borçları 8/

       
Hazine
DSBB
 Vadeye Göre 8/
ABD $ Milyon
Sub/18
93,114 93,181
.
** Orta Vadeli
ABD $ Milyon
Sub/18
561 552
** Uzun Vadeli
ABD $ Milyon
Sub/18
92,553 92,629
.
Alacaklıya göre 
ABD $ Milyon
Sub/18
93,114 93,181
.
** Uluslararası Kuruluşlar
ABD $ Milyon
Sub/18
16,841 16,924
.
** İkili Anlaşmalar
ABD $ Milyon
Sub/18
4,393 4,391
** Ticari Bankalar
ABD $ Milyon
Sub/18
2,675 2,688
.
** Tahvil İhraçları
ABD $ Milyon
Sub/18
69,206 69,179
Döviz Cinslerine Göre
ABD $ Milyon
Sub/18
93,114 93,181
** ABD Doları
ABD $ Milyon
Sub/18
60,735 60,737
** Japon Yeni
ABD $ Milyon
Sub/18
6,528 6,454
** Euro
ABD $ Milyon
Sub/18
24,081 24,218
** Sdr 9/
ABD $ Milyon
Sub/18
1,436 1,437
** Diğer
ABD $ Milyon
Sub/18
334 335
** Hazine Garantili Dış Borçlar
ABD $ Milyon
D3/17
13,508 13,227
Hazine
DSBB

Finans Sektörü

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Bankacılık Sektörü Analitik Hesapları 10/17/

 

 

   
TCMB
DSBB
Parasal Büyüklükler(M2)18/
TL Bin
Sub/18
1,633,678,190.9
1,617,627,249.7
 
Merkezi Yönetime Verilen Krediler (Kamu Sektörü)
TL Bin 
Sub/18
219,651,260.0
211,477,793.9
 
Diğer İç Krediler  11/
TL Bin
Sub/18
2,132,322,602.0
2,104,206,241.0
 
Dış Pozisyon(Net)
TL Bin
Sub/18
-83,043,311.1
-80,639,178.1
 

Merkez Bankası Analitik Hesapları

   
TCMB
DSBB
Rezerv Para
TL Bin
13/Nis/18
160,015,037.0
169,230,682.0
 
Merkezi Yönetimden Alacaklar (Kamu Sektörü)
TL Bin
13/Nis/18
11,160,206.0
11,032,613.0
 
Diğer Brüt İç Alacaklar 12/
TL Bin
13/Nis/18
0.0
0.0
 
Dış Pozisyon (Net)
TL Bin
13/Nis/18

473,232,222.0

459,284,278.0

   

Faiz Oranları

 

 

       
Ortalama Bankalararası Faiz Oranı (günlük)13/        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Kısa vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB
Avans ve Reeskont Faiz Oranları        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Mali Sağlamlık Göstergeleri

       
Veriler için: FSI
DSBB

Menkul Kıymetler Borsası (günlük)

 

 

   
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Dış Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Ödemeler Dengesi 

 

 

   
TCMB
DSBB
Cari işlemler hesabı14/

Milyon ABD Doları

Sub/18
-4,152
-7,039
   
** Toplam Mal ve Hizmet İhracı 14/

Milyon ABD Doları

Sub/18
16,493
15,878
** Toplam Mal ve Hizmet İthali15/

Milyon ABD Doları

Sub/18
-20,089
-22,620
** Toplam Mal ve Hizmet Dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Sub/18
-3,596
-6,742
** Birincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Sub/18
-570
-498
   
** İkincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Sub/18
14
201
   
Sermaye hesabı 15/

Milyon ABD Doları

Sub/18
-1
33
   
Finansal Hesaplar 16/

Milyon ABD Doları

Sub/18
-2,778
-8,221
   
** Doğrudan Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Sub/18
268
-284
** Portföy Yatırımları 15/

Milyon ABD Doları

Sub/18
297
-4,917
** Diğer Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Sub/18
-3,080
-7,401
** Resmi Rezervler 15/

Milyon ABD Doları

Sub/18
-263
4,381
   

Uluslararası Rezervler 

ABD $ Milyon (n)
13/Nis/18
112,297.0
108,428.0
TCMB
DSBB
Konvertibl Döviz Rezervleri
ABD $ Milyon (n) 
13/Nis/18
85,082.8
81,515.3
IMF Rezerv Dilim Pozisyonu
ABD $ Milyon (n) 
13/Nis/18
164.2
163.7
SDR
ABD $ Milyon (n) 
13/Nis/18
1,405.3
1,400.6
Altın Mevcudu 
ABD $ Milyon (n) 
13/Nis/18
25,644.7
25,348.4
Diğer Rezerv Varlıkları
ABD $ Milyon (n) 
13/Nis/18
-
-

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

ABD $ Milyon
Sub/18
114,555
115,297
TCMB
DSBB

Dış Ticaret  

TÜİK
DSBB
Toplam ihracat (f.o.b.)
ABD $ Milyon
Sub/17
13,176
12,457
Toplam ithalat (c.i.f.)
ABD $ Milyon 
Sub/17
18,936
21,524

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, net 19/

ABD $ Milyon
D4/17
-453,305
-447,439
TCMB
DSBB
Varlıklar
ABD $ Milyon
D4/17
227,976
224,688
** Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D4/17
42,204
41,327
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D4/17
1,153
1,136
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D4/17
448
400
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D4/17
705
736
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D4/17
76,966
70,281
** Rezerv varlıklar
ABD $ Milyon
D4/17
107,653
111,944
Yükümlülükler
ABD $ Milyon
D4/17
681,281
672,127
**Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D4/17
180,258
178,834
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D4/17
177,281
176,940
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D4/17
51,984
49,815
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D4/17
125,297
127,125
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D4/17
323,742
316,353
Brüt Dış Borç Stoku
US $ Million
Q4/17
453,207 444,167
Hazine
DSBB
* Genel Hükümet
US $ Million
Q4/17
93,478 93,014    
** Kısa Vade
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q4/17
93,478 93,014    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q4/17
1,365 1,355    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
66,764 66,124    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
25,348 25,535    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
* Merkez Bankası
US $ Million
Q4/17
665 704    
** Kısa Vade
US $ Million
Q4/17
94 97    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
94 97    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q4/17
571 607    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
563 599    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
8 8    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
* Mevduat Toplayan Kurumlar (Merkez Bankası Hariç)
US $ Million
Q4/17
181,131 178,501    
** Kısa Vade
US $ Million
Q4/17
66,011 66,869    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
49,477 50,855    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
100 147    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
16,434 15,867    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q4/17
115,120 111,632    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
37,706 37,364    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
77,413 74,269    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
* Diğer Sektörler
US $ Million
Q4/17
164,896 158,882    
** Kısa Vade
US $ Million
Q4/17
51,477 48,287    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
11 0    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
6,641 5,819    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
44,825 42,468    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q4/17
113,420 110,595    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/17
11,313 10,646    
*** Krediler
US $ Million
Q4/17
101,686 99,563    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/17
421 385    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
0 0    
* Doğrudan Yatırım
US $ Million
Q4/17
13,037 13,065    
** Doğrudan yatırım işletmelerinin doğrudan yatırımcılara olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
9,465 9,152    
** Doğrudan yatırımcıların doğrudan yatırım işletmelerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
404 391    
** Grup şirketlerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q4/17
3,167 3,523    

Döviz Kurları (günlük)

günlük veriler için: TCMB
DSBB

Nüfus

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
NÜFUS
Bin kişi
2017
80,811
79,815
TÜİK
DSBB


Dipnotlar
1/ Türkiye'de mali yıl takvim yılıdır.
2/ Kamu İktisadi Teşekküllerinin net iç borçlanması "bankacılık" bölümünde gösterilmiştir.
3/ Merkezi devlet hükümeti ve diğer idari birimleri kapsamaktadır. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/stat/ti2-06.htm
4/ Diğer emanetler, emanete alınmış emekli keseneklerini de içermektedir.
5/ Bütçe açığının finansmanında kısa dönemli dış borçlanma kullanılmamaktadır.
6/ Devlet İç Borçlanma Senetlerinin alacaklılara göre dağılımı bulunmamaktadır.
7/ Mevcut durumda, yalnız aşağıdaki sınıflandırma çerçevesinde veri raporlanabilmektedir.
8/ Kümülatif ve geçicidir. Orta ve uzun vadeli dış borçları içermektedir.
9/ IMF'ten sağlanan borçları ve SDR içermektedir. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/
10/ Toplam Sanayi (2010=100)
11/ Özel sektör ve banka dışı mali kuruluşlardan alacakları gösterir.
12/ Tasarruf mevduatı ve sigorta fonundan alacakları gösterir.
13/ Bankalararası günlük faiz ortalamalarının aylık ortalamasıdır. İlgili diğer veriler "http://www.tcmb.gov.tr/" adresinde bulunabilir.
14/ Aylık,akım,bavul ticareti dahil.
15/ Aylık, akım.
16/ Aylık,akım,reservler dahil.
17/ Parasal sektörün içeriği 2005 yılı Aralık ayından itibaren Merkez Bankası ve mevduat bankalarının yanısıra katılım bankalarını ve kalkınma ve yatırım bankalarını ve para piyasası fonlarını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu bağlamda, “Parasal Büyüklükler (M2)”, Merkezi Yönetime Verilen Yurtiçi Krediler ( Kamu Sektörü), “Diğer Yurtiçi Krediler” ve “Net Dış Pozisyon” serileri revize edilmiştir.
18/ 2005 yılı Aralık ayından başlayarak  M1= Dolaşımdaki Para+ Vadesiz Mevduatlar (TL, YP)  ve M2= M1+Vadeli Mevduatlar (TL, YP)  şeklindedir.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının  ve katılım bankalarının mevduatları ( fonları) M2’ye eklenmiştir. Ayrıca  M2, parasal sektörün döviz mevduatlarını da kapsamaktadır.
19/Dönemsel, stok

 

Tabloda Kullanılan Kısaltma ve Semboller

TL Türk Lirası 
n Nihai Veri
FX FX Kavramı döviz cinsinden ve dövize endeksli olan senetleri içermektedir.
f.o.b Mal bedeli-gemiye yükleninceye kadar yapılan masraflar
c.i.f Mal bedeli-sigorta-navlun