flag (1K)

Türkiye: Ekonomik ve Finansal Veriler

Ulusal Veri Sayfası

Son güncelleme tarihi:16.01.2018
YAYIMLAMA TAKVİMİ
Bu sayfa verilerin yayımlandığı gün güncellenir. Eğer yayımlama tarihleri haftasonu veya ulusal tatillere rastlarsa, veriler bu sayfada bir sonraki iş gününde yayımlanır. Bu sayfadaki veriler Uluslararası Para Fonu (IMF) Yayınlama Standartları Elektronik Bülteninde (DSBB) tanımlanan verilere karşılık gelmektedir. Türkiye'nin taahhüt ettiği istatistiksel standartlar ve DSBB'nin ayrıntılı açıklaması için lütfen DSBB Ana Sayfası'na tıklayın. Aksi belirtilmedikçe, veriler ilk yayınlandıklarında geçicidir ve mevsimsel düzeltme yapılmamıştır (NSA). Alt detaydaki rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
[ Reel Sektör | Mali Sektör | Finans Sektörü | Dış Sektör | Nüfus ]

Reel Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Ulusal Hesaplar
   
TÜİK
DSBB
Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A10) göre cari fiyatlarla (alıcı fiyatlarıyla)

TL Bin

D3/17
  827 230 097   735 543 313
.

** Tarım, ormancılık ve balıkçılık

TL Bin

D3/17

  87 186 531   32 374 707    

** Sanayi

TL Bin

D3/17
  157 397 339   154 953 044    

**** İmalat sanayi

TL Bin

D3/17
  132 804 730   132 904 889    

** İnşaat

TL Bin

D3/17
  71 975 503   67 254 553    
** Hizmetler

TL Bin

D3/17
  181 191 284   161 254 471    

** Bilgi ve iletişim

TL Bin

D3/17
  18 154 627   17 550 882    

** Finans ve sigorta faaliyetleri

TL Bin

D3/17
  23 079 148   26 300 184    

** Gayrimenkul faaliyetleri

TL Bin

D3/17
  55 731 686   54 127 388    
** Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri

TL Bin

D3/17
  41 922 905   40 561 468    
** Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

TL Bin

D3/17
  84 487 652   82 887 077    
** Diğer hizmet faaliyetleri

TL Bin

D3/17

  14 079 344   14 126 570    
** Vergi-sübvansiyon

TL Bin

D3/17
  92 024 078   84 152 967    

Üretim Endeksi

2010=100 (Hacim endeksi)

Kas/17

145,6
146,3
TÜİK
DSBB

Öncü Göstergeler: Kapasite Kullanım Oranı

Ara/17
79,0
79,9
TCMB
DSBB

İstihdam

Bin kişi
Eki/17
28,645
28,797
TÜİK
DSBB

İşsizlik

Bin kişi
Eki/17
3,287
3,419
TÜİK
DSBB

Brüt Ücret-Maaş Endeksi 10/

Toplam Sanayi (2010=100)
D3/17
269,5
259,8
TÜİK
DSBB

Tüketici Fiyatları

Tüketici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
Ara/17
327,41
325,18
TÜİK
DSBB

Üretici Fiyatları

Üretici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
Ara/17
316,48
312,21
TÜİK
DSBB

Mali Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Kamu Kesimi Hesapları 1/        
KB
DSBB
Gelir
TL Milyon 
2016
584,499 524,217
Harcama
TL Milyon
2016
611,201 525,048
Denge, Açık (-), Fazla(+)
TL Milyon
2016
-26,702 -832
Finansman
     
**  İç Borçlanma, Net
TL Milyon
2016
15,197 15,874
*** Bankacılık 2/
TL Milyon
2016
12,383 8,884
*** Bankadışı
TL Milyon
2016
2,814 6,989
** Dış Borçlanma, Net
TL Milyon
2016
4,931 -4,748
** Kasa-Banka Değişimi
TL Milyon
2016
6,574 -10,294

Merkezi Hükümet Operasyonları 3/

 

 

Hazine
DSBB
* Gelirler
TL Milyon
Kas/17
65,155
52,834
* Harcamalar
TL Milyon
Kas/17
56,677
56,182
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Kas/17
8,477
-3,348
* Bütçe Emanetleri
TL Milyon
Kas/17
1,040
-2,467
* Diğer Emanetler 4/
TL Milyon
Kas/17
-232
132
* Avanslar
TL Milyon
Kas/17
-150
-69
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Kas/17
9,136
-5,751
* Merkezi Yönetim Bütçe Finansmanı
TL Milyon
Kas/17
-9,136
5,751
**  Borçlanma, Net
TL Milyon
Kas/17
5,328
6,463
   
**  Dış Borçlanma, Net 5/
TL Milyon
Kas/17
1,387
-572
**  İç Borçlanma, Net 6/
TL Milyon
Kas/17
3,941
7,035
***  TL Cinsinden Hazine Bonosu
TL Milyon
Kas/17
0
0
***  TL Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Kas/17
3,941
7,035
*** Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Kas/17
0
0
** Net Borç Verme
TL Milyon
Kas/17
-58
-99
** Borç Verme
TL Milyon
Kas/17
16
59
   
** Geri Ödeme
TL Milyon
Kas/17
74
158
   
** Özelleştirme Geliri
TL Milyon
Kas/17
0
0
   
** TMSF Gelir Fazlaları
TL Million
Kas/17
0
0
   
**  Kasa-Banka ve Diğer işlemler
TL Milyon
Kas/17
-14,522
-810

Merkezi Hükümet İç Borçları 7/

       
Hazine
DSBB
* Vadeye Göre
TL Milyon
Kas/17
534,502 530,545
**  Kısa Vadeli
TL Milyon
Kas/17
3,554 4,467
*** Nakit
TL Milyon
Kas/17
3,554 4,467
TL
TL Milyon
Kas/17
3,554 4,467    
FX
TL Milyon
Kas/17
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Kas/17
0 0
TL
TL Milyon
Kas/17
0 0    
FX
TL Milyon
Kas/17
0 0    
** Orta Vadeli
TL Milyon
Kas/17
213,313 210,322
*** Nakit
TL Milyon
Kas/17
213,313 210,322
TL
TL Milyon
Kas/17
213,313 210,322    
FX
TL Milyon
Kas/17
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Kas/17
0 0
TL
TL Milyon
Kas/17
0 0    
FX
TL Milyon
Kas/17
0 0    
**  Uzun Vadeli
TL Milyon
Kas/17
317,635 315,755
*** Nakit
TL Milyon
Kas/17
317,590 315,709
TL
TL Milyon
Kas/17
317,590 315,709    
FX
TL Milyon
Kas/17
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Kas/17
46 46
TL
TL Milyon
Kas/17
46 46    
FX
TL Milyon
Kas/17
0 0    
Toplam Borç Stoğu
TL Milyon
Kas/17
890,771.0 867,425.0

Merkezi Hükümet Dış   Borçları 8/

       
Hazine
DSBB
 Vadeye Göre 8/
ABD $ Milyon
Kas/17
90,008 89,185
.
** Orta Vadeli
ABD $ Milyon
Kas/17
0 0
** Uzun Vadeli
ABD $ Milyon
Kas/17
90,008 89,185
.
Alacaklıya göre 
ABD $ Milyon
Kas/17
90,008 89,185
.
** Uluslararası Kuruluşlar
ABD $ Milyon
Kas/17
16,628 15,990
.
** İkili Anlaşmalar
ABD $ Milyon
Kas/17
4,1361 4,136
** Ticari Bankalar
ABD $ Milyon
Kas/17
3,026 3,080
.
** Tahvil İhraçları
ABD $ Milyon
Kas/17
66,192 65,978
Döviz Cinslerine Göre
ABD $ Milyon
Kas/17
90,008 89,185
** ABD Doları
ABD $ Milyon
Kas/17
59,089 59,231
** Japon Yeni
ABD $ Milyon
Kas/17
5,762 5,683
** Euro
ABD $ Milyon
Kas/17
23,425 22,557
** Sdr 9/
ABD $ Milyon
Kas/17
1,404 1,386
** Diğer
ABD $ Milyon
Kas/17
327 328
** Hazine Garantili Dış Borçlar
ABD $ Milyon
D3/17
13,508 13,227
Hazine
DSBB

Finans Sektörü

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Bankacılık Sektörü Analitik Hesapları 10/17/

 

 

   
TCMB
DSBB
Parasal Büyüklükler(M2)18/
TL Bin
Kas/17
1,627,297,539.4
1,610,020,387.8
 
Merkezi Yönetime Verilen Krediler (Kamu Sektörü)
TL Bin 
Kas/17
175,152,210.7
189,884,896.4
 
Diğer İç Krediler  11/
TL Bin
Kas/17
2,099,424,980.0
2,041,688,510.0
 
Dış Pozisyon(Net)
TL Bin
Kas/17
-60,247,428.1
-47,756,266.8
 

Merkez Bankası Analitik Hesapları

   
TCMB
DSBB
Rezerv Para
TL Bin
05/Jan/18
160,780,232.0
174,101,724.0
 
Merkezi Yönetimden Alacaklar (Kamu Sektörü)
TL Bin
05/Jan/18
14,516,675.0
14,383,452.0
 
Diğer Brüt İç Alacaklar 12/
TL Bin
05/Jan/18
0.0
0.0
 
Dış Pozisyon (Net)
TL Bin
05/Jan/18

426,303,236.0

427,683,511.0

   

Faiz Oranları

 

 

       
Ortalama Bankalararası Faiz Oranı (günlük)13/        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Kısa vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB
Avans ve Reeskont Faiz Oranları        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Mali Sağlamlık Göstergeleri

       
Veriler için: FSI
DSBB

Menkul Kıymetler Borsası (günlük)

 

 

   
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Dış Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Ödemeler Dengesi 

 

 

   
TCMB
DSBB
Cari işlemler hesabı14/

Milyon ABD Doları

Kas/18
-4,200
-3,737
   
** Toplam Mal ve Hizmet İhracı 14/

Milyon ABD Doları

Kas/18
18,255
19,459
** Toplam Mal ve Hizmet İthali15/

Milyon ABD Doları

Kas/18
-21,666
-22,417
** Toplam Mal ve Hizmet Dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Kas/18
-3,411
-2,958
** Birincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Kas/18
-1,044
-1,043
   
** İkincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Kas/18
255
264
   
Sermaye hesabı 15/

Milyon ABD Doları

Kas/18
-1
-1
   
Finansal Hesaplar 16/

Milyon ABD Doları

Kas/18
-3,388
-1,067
   
** Doğrudan Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Kas/18
-306
-1,486
** Portföy Yatırımları 15/

Milyon ABD Doları

Kas/18
1,333
-1,621
** Diğer Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Kas/18
-501
-2,943
** Resmi Rezervler 15/

Milyon ABD Doları

Kas/18
-3,914
4,983
   

Uluslararası Rezervler 

ABD $ Milyon (n)
05/Oca/18
111,455.4
107,652.9
TCMB
DSBB
Konvertibl Döviz Rezervleri
ABD $ Milyon (n) 
05/Oca/18
85,927.2
82,578.3
IMF Rezerv Dilim Pozisyonu
ABD $ Milyon (n) 
05/Oca/18
161.0
160.4
SDR
ABD $ Milyon (n) 
05/Oca/18
1,378.1
1,372.3
Altın Mevcudu 
ABD $ Milyon (n) 
05/Oca/18
23,989.1
23,542.0
Diğer Rezerv Varlıkları
ABD $ Milyon (n) 
05/Oca/18
-
-

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

ABD $ Milyon
Kas/17
115,020
117,784
TCMB
DSBB

Dış Ticaret  

TÜİK
DSBB
Toplam ihracat (f.o.b.)
ABD $ Milyon
Kas/17
14,217
13,942
Toplam ithalat (c.i.f.)
ABD $ Milyon 
Kas/17
20,537
21,267

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, net 19/

ABD $ Milyon
D3/17
-439,996
-431,854
TCMB
DSBB
Varlıklar
ABD $ Milyon
D3/17
225,497
222,757
** Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D3/17
41,327
41,201
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D3/17
1,136
1,343
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D3/17
400
527
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D3/17
736
816
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D3/17
71,090
71,505
** Rezerv varlıklar
ABD $ Milyon
D3/17
111,944
108,708
Yükümlülükler
ABD $ Milyon
D3/17
665,493
654,611
**Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D3/17
177,415
173,467
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D3/17
176,749
172,255
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D3/17
49,815
49,101
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D3/17
126,934
123,154
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D3/17
311,329
308,889
Brüt Dış Borç Stoku
US $ Million
Q3/17
437,996 433,109
Hazine
DSBB
* Genel Hükümet
US $ Million
Q3/17
92,959 93,331    
** Kısa Vade
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q3/17
92,959 93,331    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q3/17
1,355 1,334    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/17
66,124 66,371    
*** Krediler
US $ Million
Q3/17
25,480 25,625    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/17
0 0    
* Merkez Bankası
US $ Million
Q3/17
704 806    
** Kısa Vade
US $ Million
Q3/17
97 109    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/17
97 109    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q3/17
607 697    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/17
599 689    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q3/17
8 8    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/17
0 0    
* Mevduat Toplayan Kurumlar (Merkez Bankası Hariç)
US $ Million
Q3/17
172,217 171,821    
** Kısa Vade
US $ Million
Q3/17
61,900 62,358    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/17
45,898 46,719    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/17
147 128    
*** Krediler
US $ Million
Q3/17
15,855 15,511    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q3/17
110,317 109,463    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/17
37,347 37,065    
*** Krediler
US $ Million
Q3/17
72,970 72,399    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/17
0 0    
* Diğer Sektörler
US $ Million
Q3/17
161,434 156,799    
** Kısa Vade
US $ Million
Q3/17
48,285 46,299    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q3/17
5,818 5,176    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q3/17
42,467 41,123    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q3/17
113,149 110,500    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/17
10,611 10,116    
*** Krediler
US $ Million
Q3/17
102,153 100,002    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q3/17
385 381    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/17
0 0    
* Doğrudan Yatırım
US $ Million
Q3/17
10,683 10,351    
** Doğrudan yatırım işletmelerinin doğrudan yatırımcılara olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q3/17
8,176 7,930    
** Doğrudan yatırımcıların doğrudan yatırım işletmelerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q3/17
303 272    
** Grup şirketlerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q3/17
2,203 2,150    

Döviz Kurları (günlük)

günlük veriler için: TCMB
DSBB

Nüfus

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
NÜFUS
Bin kişi
2015
78,741
77,696
TÜİK
DSBB


Dipnotlar
1/ Türkiye'de mali yıl takvim yılıdır.
2/ Kamu İktisadi Teşekküllerinin net iç borçlanması "bankacılık" bölümünde gösterilmiştir.
3/ Merkezi devlet hükümeti ve diğer idari birimleri kapsamaktadır. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/stat/ti2-06.htm
4/ Diğer emanetler, emanete alınmış emekli keseneklerini de içermektedir.
5/ Bütçe açığının finansmanında kısa dönemli dış borçlanma kullanılmamaktadır.
6/ Devlet İç Borçlanma Senetlerinin alacaklılara göre dağılımı bulunmamaktadır.
7/ Mevcut durumda, yalnız aşağıdaki sınıflandırma çerçevesinde veri raporlanabilmektedir.
8/ Kümülatif ve geçicidir. Orta ve uzun vadeli dış borçları içermektedir.
9/ IMF'ten sağlanan borçları ve SDR içermektedir. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/
10/ Toplam Sanayi (2010=100)
11/ Özel sektör ve banka dışı mali kuruluşlardan alacakları gösterir.
12/ Tasarruf mevduatı ve sigorta fonundan alacakları gösterir.
13/ Bankalararası günlük faiz ortalamalarının aylık ortalamasıdır. İlgili diğer veriler "http://www.tcmb.gov.tr/" adresinde bulunabilir.
14/ Aylık,akım,bavul ticareti dahil.
15/ Aylık, akım.
16/ Aylık,akım,reservler dahil.
17/ Parasal sektörün içeriği 2005 yılı Aralık ayından itibaren Merkez Bankası ve mevduat bankalarının yanısıra katılım bankalarını ve kalkınma ve yatırım bankalarını ve para piyasası fonlarını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu bağlamda, “Parasal Büyüklükler (M2)”, Merkezi Yönetime Verilen Yurtiçi Krediler ( Kamu Sektörü), “Diğer Yurtiçi Krediler” ve “Net Dış Pozisyon” serileri revize edilmiştir.
18/ 2005 yılı Aralık ayından başlayarak  M1= Dolaşımdaki Para+ Vadesiz Mevduatlar (TL, YP)  ve M2= M1+Vadeli Mevduatlar (TL, YP)  şeklindedir.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının  ve katılım bankalarının mevduatları ( fonları) M2’ye eklenmiştir. Ayrıca  M2, parasal sektörün döviz mevduatlarını da kapsamaktadır.
19/Dönemsel, stok

 

Tabloda Kullanılan Kısaltma ve Semboller

TL Türk Lirası 
n Nihai Veri
FX FX Kavramı döviz cinsinden ve dövize endeksli olan senetleri içermektedir.
f.o.b Mal bedeli-gemiye yükleninceye kadar yapılan masraflar
c.i.f Mal bedeli-sigorta-navlun