flag (1K)

Türkiye: Ekonomik ve Finansal Veriler

Ulusal Veri Sayfası

Son güncelleme tarihi:16.10.2017
YAYIMLAMA TAKVİMİ
Bu sayfa verilerin yayımlandığı gün güncellenir. Eğer yayımlama tarihleri haftasonu veya ulusal tatillere rastlarsa, veriler bu sayfada bir sonraki iş gününde yayımlanır. Bu sayfadaki veriler Uluslararası Para Fonu (IMF) Yayınlama Standartları Elektronik Bülteninde (DSBB) tanımlanan verilere karşılık gelmektedir. Türkiye'nin taahhüt ettiği istatistiksel standartlar ve DSBB'nin ayrıntılı açıklaması için lütfen DSBB Ana Sayfası'na tıklayın. Aksi belirtilmedikçe, veriler ilk yayınlandıklarında geçicidir ve mevsimsel düzeltme yapılmamıştır (NSA). Alt detaydaki rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
[ Reel Sektör | Mali Sektör | Finans Sektörü | Dış Sektör | Nüfus ]

Reel Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Ulusal Hesaplar
   
TÜİK
DSBB
Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A10) göre cari fiyatlarla (alıcı fiyatlarıyla)

TL Bin

D2/17
  734 211 005   649 537 884
.

** Tarım, ormancılık ve balıkçılık

TL Bin

D2/17

  32 155 901   16 830 796    

** Sanayi

TL Bin

D2/17
  154 810 411   143 139 392    

**** İmalat sanayi

TL Bin

D2/17
  132 784 861   120 656 277    

** İnşaat

TL Bin

D2/17
  68 379 026   50 943 012    
** Hizmetler

TL Bin

D2/17
  160 823 287   143 504 237    

** Bilgi ve iletişim

TL Bin

D2/17
  17 541 666   16 055 459    

** Finans ve sigorta faaliyetleri

TL Bin

D2/17
  26 307 100   25 148 283    

** Gayrimenkul faaliyetleri

TL Bin

D2/17
  54 540 123   53 214 736    
** Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri

TL Bin

D2/17
  40 219 337   34 378 452    
** Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

TL Bin

D2/17
  81 904 599   82 411 801    
** Diğer hizmet faaliyetleri

TL Bin

D2/17

  14 093 212   13 801 794    
** Vergi-sübvansiyon

TL Bin

D2/17
  83 436 342   70 109 922    

Üretim Endeksi

2010=100 (Hacim endeksi)

Agu/17

132,9
136,9
TÜİK
DSBB

Öncü Göstergeler: Kapasite Kullanım Oranı

Eyl/17
79,0
78,8
TCMB
DSBB

İstihdam

Bin kişi
Tem/17
28,758
28,703
TÜİK
DSBB

İşsizlik

Bin kişi
Tem/17
3,443
3,251
TÜİK
DSBB

Brüt Ücret-Maaş Endeksi 10/

Toplam Sanayi (2010=100)
D2/17
259,8
245,0
TÜİK
DSBB

Tüketici Fiyatları

Tüketici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
Eyl/17
313,88
311,85
TÜİK
DSBB

Üretici Fiyatları

Üretici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
Eyl/17
300,90
300,18
TÜİK
DSBB

Mali Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Kamu Kesimi Hesapları 1/        
KB
DSBB
Gelir
TL Milyon 
2015
524,286 440,149
Harcama
TL Milyon
2015
525,048 450,965
Denge, Açık (-), Fazla(+)
TL Milyon
2015
-762 -10,817
Finansman
     
**  İç Borçlanma, Net
TL Milyon
2015
15,804 1,731
*** Bankacılık 2/
TL Milyon
2015
15,638 7,817
*** Bankadışı
TL Milyon
2015
166 -6,086
** Dış Borçlanma, Net
TL Milyon
2015
-4,748 6,512
** Kasa-Banka Değişimi
TL Milyon
2015
-10,294 2,573

Merkezi Hükümet Operasyonları 3/

 

 

Hazine
DSBB
* Gelirler
TL Milyon
Agu/17
56,987
52,466
* Harcamalar
TL Milyon
Agu/17
57,861
51,540
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Agu/17
-874
926
* Bütçe Emanetleri
TL Milyon
Agu/17
-3,564
-2,234
* Diğer Emanetler 4/
TL Milyon
Agu/17
1,310
-527
* Avanslar
TL Milyon
Agu/17
-214
-137
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Agu/17
-3,342
-1,973
* Merkezi Yönetim Bütçe Finansmanı
TL Milyon
Agu/17
3,342
1,973
**  Borçlanma, Net
TL Milyon
Agu/17
7,967
1,202
   
**  Dış Borçlanma, Net 5/
TL Milyon
Agu/17
-657
-8,106
**  İç Borçlanma, Net 6/
TL Milyon
Agu/17
8,624
9,308
***  TL Cinsinden Hazine Bonosu
TL Milyon
Agu/17
0
0
***  TL Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Agu/17
8,624
9,308
*** Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Agu/17
0
0
** Net Borç Verme
TL Milyon
Agu/17
-21
29
** Borç Verme
TL Milyon
Agu/17
0
267
   
** Geri Ödeme
TL Milyon
Agu/17
21
239
   
** Özelleştirme Geliri
TL Milyon
Agu/17
0
0
   
** TMSF Gelir Fazlaları
TL Million
Agu/17
0
0
   
**  Kasa-Banka ve Diğer işlemler
TL Milyon
Agu/17
-4,646
799

Merkezi Hükümet İç Borçları 7/

       
Hazine
DSBB
* Vadeye Göre
TL Milyon
Agu/17
513,260 504,636
**  Kısa Vadeli
TL Milyon
Agu/17
3,864 3,864
*** Nakit
TL Milyon
Agu/17
3,864 3,864
TL
TL Milyon
Agu/17
3,864 3,864    
FX
TL Milyon
Agu/17
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Agu/17
0 0
TL
TL Milyon
Agu/17
0 0    
FX
TL Milyon
Agu/17
0 0    
** Orta Vadeli
TL Milyon
Agu/17
197,545 192,692
*** Nakit
TL Milyon
Agu/17
197,545 192,692
TL
TL Milyon
Agu/17
197,545 192,692    
FX
TL Milyon
Agu/17
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Agu/17
0 0
TL
TL Milyon
Agu/17
0 0    
FX
TL Milyon
Agu/17
0 0    
**  Uzun Vadeli
TL Milyon
Agu/17
311,851 308,080
*** Nakit
TL Milyon
Agu/17
311,806 308,035
TL
TL Milyon
Agu/17
311,806 308,035    
FX
TL Milyon
Agu/17
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Agu/17
46 46
TL
TL Milyon
Agu/17
46 46    
FX
TL Milyon
Agu/17
0 0    
Toplam Borç Stoğu
TL Milyon
Agu/17
820,484.0 817,252.0

Merkezi Hükümet Dış   Borçları 8/

       
Hazine
DSBB
 Vadeye Göre 8/
ABD $ Milyon
Agu/17
89,109 88,407
.
** Orta Vadeli
ABD $ Milyon
Agu/17
0 0
** Uzun Vadeli
ABD $ Milyon
Agu/17
89,109 88,407
.
Alacaklıya göre 
ABD $ Milyon
Agu/17
89,109 88,407
.
** Uluslararası Kuruluşlar
ABD $ Milyon
Agu/17
16,971 16,612
.
** İkili Anlaşmalar
ABD $ Milyon
Agu/17
4,293 4,208
** Ticari Bankalar
ABD $ Milyon
Agu/17
3,192 3,233
.
** Tahvil İhraçları
ABD $ Milyon
Agu/17
64,653 64,353
Döviz Cinslerine Göre
ABD $ Milyon
Agu/17
89,109 88,407
** ABD Doları
ABD $ Milyon
Agu/17
57,712 57,800
** Japon Yeni
ABD $ Milyon
Agu/17
5,971 5,858
** Euro
ABD $ Milyon
Agu/17
23,690 23,035
** Sdr 9/
ABD $ Milyon
Agu/17
1,405 1,387
** Diğer
ABD $ Milyon
Agu/17
330 326
** Hazine Garantili Dış Borçlar
ABD $ Milyon
D2/17
13,155 12,383
Hazine
DSBB

Finans Sektörü

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Bankacılık Sektörü Analitik Hesapları 10/17/

 

 

   
TCMB
DSBB
Parasal Büyüklükler(M2)18/
TL Bin
Agu/17
1,543,467,810.3
1,522,312,829.7
 
Merkezi Yönetime Verilen Krediler (Kamu Sektörü)
TL Bin 
Agu/17
197,633,058.5
200,835,120.1
 
Diğer İç Krediler  11/
TL Bin
Agu/17
1,961,076,057.0
1,953,663,785.0
 
Dış Pozisyon(Net)
TL Bin
Agu/17
-81,901,811.1
-87,090,887.9
 

Merkez Bankası Analitik Hesapları

   
TCMB
DSBB
Rezerv Para
TL Bin
29/Eyl/17
156,381,782.0
162,185,783.0
 
Merkezi Yönetimden Alacaklar (Kamu Sektörü)
TL Bin
29/Eyl/17
14,440,308.0
14,462,831.0
 
Diğer Brüt İç Alacaklar 12/
TL Bin
29/Eyl/17
0.0
0.0
 
Dış Pozisyon (Net)
TL Bin
29/Eyl/17

413,799,071.0

411,447,749.0

   

Faiz Oranları

 

 

       
Ortalama Bankalararası Faiz Oranı (günlük)13/        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Kısa vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB
Avans ve Reeskont Faiz Oranları        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Mali Sağlamlık Göstergeleri

       
Veriler için: FSI
DSBB

Menkul Kıymetler Borsası (günlük)

 

 

   
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Dış Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Ödemeler Dengesi 

 

 

   
TCMB
DSBB
Cari işlemler hesabı14/

Milyon ABD Doları

Agu/17
-1,237
-5,145
   
** Toplam Mal ve Hizmet İhracı 14/

Milyon ABD Doları

Agu/17
19,681
18,023
** Toplam Mal ve Hizmet İthali15/

Milyon ABD Doları

Agu/17
-20,449
-22,776
** Toplam Mal ve Hizmet Dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Agu/17
-768
-4,753
** Birincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Agu/17
-675
-621
   
** İkincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Agu/17
206
229
   
Sermaye hesabı 15/

Milyon ABD Doları

Agu/17
5
11
   
Finansal Hesaplar 16/

Milyon ABD Doları

Agu/17
374
-4,024
   
** Doğrudan Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Agu/17
-657
-1,057
** Portföy Yatırımları 15/

Milyon ABD Doları

Agu/17
-2,237
-545
** Diğer Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Agu/17
-133
-23
** Resmi Rezervler 15/

Milyon ABD Doları

Agu/17
3,401
-2,399
   

Uluslararası Rezervler 

ABD $ Milyon (n)
29/Eyl/17
111,944.3
111,823.9
TCMB
DSBB
Konvertibl Döviz Rezervleri
ABD $ Milyon (n) 
29/Eyl/17
89,981.6
89,886.7
IMF Rezerv Dilim Pozisyonu
ABD $ Milyon (n) 
29/Eyl/17
159.2
160.2
SDR
ABD $ Milyon (n) 
29/Eyl/17
1,362.6
1,370.7
Altın Mevcudu 
ABD $ Milyon (n) 
29/Eyl/17
20,440.8
20,406.4
Diğer Rezerv Varlıkları
ABD $ Milyon (n) 
29/Eyl/17
-
-

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

ABD $ Milyon
Agu/17
112,001
107,648
TCMB
DSBB

Dış Ticaret  

TÜİK
DSBB
Toplam ihracat (f.o.b.)
ABD $ Milyon
Agu/17
13,289
12,641
Toplam ithalat (c.i.f.)
ABD $ Milyon 
Agu/17
19,162
21,484

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, net 19/

ABD $ Milyon
D2/17
-424,161
-385,129
TCMB
DSBB
Varlıklar
ABD $ Milyon
D2/17
223,663
217,760
** Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D2/17
41,202
40,339
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D2/17
1,343
1,385
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D2/17
527
538
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D2/17
816
847
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D2/17
72,410
70,357
** Rezerv varlıklar
ABD $ Milyon
D2/17
108,708
105,679
Yükümlülükler
ABD $ Milyon
D2/17
647,824
602,889
**Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D2/17
167,803
155,060
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D2/17
172,251
150,204
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D2/17
49,101
40,564
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D2/17
123,150
109,640
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D2/17
307,770
297,625
Brüt Dış Borç Stoku
US $ Million
Q2/17
432,352 412,023
Hazine
DSBB
* Genel Hükümet
US $ Million
Q2/17
93,358 88,206    
** Kısa Vade
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q2/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q2/17
93,358 88,206    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q2/17
1,334 1,304    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q2/17
66,371 61,903    
*** Krediler
US $ Million
Q2/17
25,652 24,999    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q2/17
0 0    
* Merkez Bankası
US $ Million
Q2/17
806 809    
** Kısa Vade
US $ Million
Q2/17
109 108    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q2/17
109 108    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q2/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q2/17
697 701    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q2/17
689 693    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q2/17
8 8    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q2/17
0 0    
* Mevduat Toplayan Kurumlar (Merkez Bankası Hariç)
US $ Million
Q2/17
171,644 165,006    
** Kısa Vade
US $ Million
Q2/17
62,148 60,016    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q2/17
46,719 44,617    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q2/17
130 177    
*** Krediler
US $ Million
Q2/17
15,299 15,222    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q2/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q2/17
109,496 104,990    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q2/17
36,918 32,378    
*** Krediler
US $ Million
Q2/17
72,577 72,612    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q2/17
0 0    
* Diğer Sektörler
US $ Million
Q2/17
156,186 148,432    
** Kısa Vade
US $ Million
Q2/17
46,271 41,942    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q2/17
5,146 4,158    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q2/17
41,125 37,784    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q2/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q2/17
109,915 106,491    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q2/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q2/17
10,117 10,169    
*** Krediler
US $ Million
Q2/17
99,417 95,934    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q2/17
381 387    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q2/17
0 0    
* Doğrudan Yatırım
US $ Million
Q2/17
10,358 9,569    
** Doğrudan yatırım işletmelerinin doğrudan yatırımcılara olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q2/17
7,936 7,239    
** Doğrudan yatırımcıların doğrudan yatırım işletmelerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q2/17
272 235    
** Grup şirketlerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q2/17
2,150 2,094    

Döviz Kurları (günlük)

Q1/17
günlük veriler için: TCMB
DSBB

Nüfus

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
NÜFUS
Bin kişi
2015
78,741
77,696
TÜİK
DSBB


Dipnotlar
1/ Türkiye'de mali yıl takvim yılıdır.
2/ Kamu İktisadi Teşekküllerinin net iç borçlanması "bankacılık" bölümünde gösterilmiştir.
3/ Merkezi devlet hükümeti ve diğer idari birimleri kapsamaktadır. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/stat/ti2-06.htm
4/ Diğer emanetler, emanete alınmış emekli keseneklerini de içermektedir.
5/ Bütçe açığının finansmanında kısa dönemli dış borçlanma kullanılmamaktadır.
6/ Devlet İç Borçlanma Senetlerinin alacaklılara göre dağılımı bulunmamaktadır.
7/ Mevcut durumda, yalnız aşağıdaki sınıflandırma çerçevesinde veri raporlanabilmektedir.
8/ Kümülatif ve geçicidir. Orta ve uzun vadeli dış borçları içermektedir.
9/ IMF'ten sağlanan borçları ve SDR içermektedir. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/
10/ Toplam Sanayi (2010=100)
11/ Özel sektör ve banka dışı mali kuruluşlardan alacakları gösterir.
12/ Tasarruf mevduatı ve sigorta fonundan alacakları gösterir.
13/ Bankalararası günlük faiz ortalamalarının aylık ortalamasıdır. İlgili diğer veriler "http://www.tcmb.gov.tr/" adresinde bulunabilir.
14/ Aylık,akım,bavul ticareti dahil.
15/ Aylık, akım.
16/ Aylık,akım,reservler dahil.
17/ Parasal sektörün içeriği 2005 yılı Aralık ayından itibaren Merkez Bankası ve mevduat bankalarının yanısıra katılım bankalarını ve kalkınma ve yatırım bankalarını ve para piyasası fonlarını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu bağlamda, “Parasal Büyüklükler (M2)”, Merkezi Yönetime Verilen Yurtiçi Krediler ( Kamu Sektörü), “Diğer Yurtiçi Krediler” ve “Net Dış Pozisyon” serileri revize edilmiştir.
18/ 2005 yılı Aralık ayından başlayarak  M1= Dolaşımdaki Para+ Vadesiz Mevduatlar (TL, YP)  ve M2= M1+Vadeli Mevduatlar (TL, YP)  şeklindedir.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının  ve katılım bankalarının mevduatları ( fonları) M2’ye eklenmiştir. Ayrıca  M2, parasal sektörün döviz mevduatlarını da kapsamaktadır.
19/Dönemsel, stok

 

Tabloda Kullanılan Kısaltma ve Semboller

TL Türk Lirası 
n Nihai Veri
FX FX Kavramı döviz cinsinden ve dövize endeksli olan senetleri içermektedir.
f.o.b Mal bedeli-gemiye yükleninceye kadar yapılan masraflar
c.i.f Mal bedeli-sigorta-navlun