flag (1K)

Türkiye: Ekonomik ve Finansal Veriler

Ulusal Veri Sayfası

Son güncelleme tarihi:17.08.2017
YAYIMLAMA TAKVİMİ
Bu sayfa verilerin yayımlandığı gün güncellenir. Eğer yayımlama tarihleri haftasonu veya ulusal tatillere rastlarsa, veriler bu sayfada bir sonraki iş gününde yayımlanır. Bu sayfadaki veriler Uluslararası Para Fonu (IMF) Yayınlama Standartları Elektronik Bülteninde (DSBB) tanımlanan verilere karşılık gelmektedir. Türkiye'nin taahhüt ettiği istatistiksel standartlar ve DSBB'nin ayrıntılı açıklaması için lütfen DSBB Ana Sayfası'na tıklayın. Aksi belirtilmedikçe, veriler ilk yayınlandıklarında geçicidir ve mevsimsel düzeltme yapılmamıştır (NSA). Alt detaydaki rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
[ Reel Sektör | Mali Sektör | Finans Sektörü | Dış Sektör | Nüfus ]

Reel Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Ulusal Hesaplar
   
TÜİK
DSBB
Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A10) göre cari fiyatlarla (alıcı fiyatlarıyla)

TL Bin

D1/17
  641 584 023   734 393 408
.

** Tarım, ormancılık ve balıkçılık

TL Bin

D1/17

  16 311 401   41 212 829    

** Sanayi

TL Bin

D1/17
  140 465 739   146 596 567    

**** İmalat sanayi

TL Bin

D1/17
  119 029 498   124 308 428    

** İnşaat

TL Bin

D1/17
  50 681 742   64 021 217    
** Hizmetler

TL Bin

D1/17
  138 992 737   156 165 528    

** Bilgi ve iletişim

TL Bin

D1/17
  15 718 653   20 460 746    

** Finans ve sigorta faaliyetleri

TL Bin

D1/17
  24 401 230   23 984 820    

** Gayrimenkul faaliyetleri

TL Bin

D1/17
  53 208 346   52 307 365    
** Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri

TL Bin

D1/17
  35 397 479   40 558 705    
** Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

TL Bin

D1/17
  83 543 987   78 291 586    
** Diğer hizmet faaliyetleri

TL Bin

D1/17

  13 405 764   13 606 646    
** Vergi-sübvansiyon

TL Bin

D1/17
  69 456 945   97 187 399    

Üretim Endeksi

2010=100 (Hacim endeksi)

Haz/17

127,0
137,3
TÜİK
DSBB

Öncü Göstergeler: Kapasite Kullanım Oranı

Tem/17
78,7
79,0
TCMB
DSBB

İstihdam

Bin kişi
May/17
27,914
27,870
TÜİK
DSBB

İşsizlik

Bin kişi
May/17
3,560
3,551
TÜİK
DSBB

Brüt Ücret-Maaş Endeksi 10/

Toplam Sanayi (2010=100)
D1/17
245,1
240,4
TÜİK
DSBB

Tüketici Fiyatları

Tüketici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
Tem/17
310,24
309,78
TÜİK
DSBB

Üretici Fiyatları

Üretici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
Tem/17
297,65
295,52
TÜİK
DSBB

Mali Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Kamu Kesimi Hesapları 1/        
KB
DSBB
Gelir
TL Milyon 
2015
524,286 440,149
Harcama
TL Milyon
2015
525,048 450,965
Denge, Açık (-), Fazla(+)
TL Milyon
2015
-762 -10,817
Finansman
     
**  İç Borçlanma, Net
TL Milyon
2015
15,804 1,731
*** Bankacılık 2/
TL Milyon
2015
15,638 7,817
*** Bankadışı
TL Milyon
2015
166 -6,086
** Dış Borçlanma, Net
TL Milyon
2015
-4,748 6,512
** Kasa-Banka Değişimi
TL Milyon
2015
-10,294 2,573

Merkezi Hükümet Operasyonları 3/

 

 

Hazine
DSBB
* Gelirler
TL Milyon
Haz/17
43,937
57,486
* Harcamalar
TL Milyon
Haz/17
57,678
51,100
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Haz/17
-13,741
6,386
* Bütçe Emanetleri
TL Milyon
Haz/17
1,080
1,974
* Diğer Emanetler 4/
TL Milyon
Haz/17
1,135
834
* Avanslar
TL Milyon
Haz/17
-82
-567
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Haz/17
-11,607
8,627
* Merkezi Yönetim Bütçe Finansmanı
TL Milyon
Haz/17
11,607
-8,627
**  Borçlanma, Net
TL Milyon
Haz/17
8,518
9,159
   
**  Dış Borçlanma, Net 5/
TL Milyon
Haz/17
3,378
5,889
**  İç Borçlanma, Net 6/
TL Milyon
Haz/17
5,140
3,271
***  TL Cinsinden Hazine Bonosu
TL Milyon
Haz/17
0
-362
***  TL Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Haz/17
5,140
3,633
*** Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Haz/17
0
0
** Net Borç Verme
TL Milyon
Haz/17
-38
-65
** Borç Verme
TL Milyon
Haz/17
19
0
   
** Geri Ödeme
TL Milyon
Haz/17
58
65
   
** Özelleştirme Geliri
TL Milyon
Haz/17
0
0
   
** TMSF Gelir Fazlaları
TL Million
Haz/17
0
0
   
**  Kasa-Banka ve Diğer işlemler
TL Milyon
Haz/17
3,051
-17,851

Merkezi Hükümet İç Borçları 7/

       
Hazine
DSBB
* Vadeye Göre
TL Milyon
Haz/17
495,328 490,188
**  Kısa Vadeli
TL Milyon
Haz/17
3,864 3,864
*** Nakit
TL Milyon
Haz/17
3,864 3,864
TL
TL Milyon
Haz/17
3,864 3,864    
FX
TL Milyon
Haz/17
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Haz/17
0 0
TL
TL Milyon
Haz/17
0 0    
FX
TL Milyon
Haz/17
0 0    
** Orta Vadeli
TL Milyon
Haz/17
184,200 185,339
*** Nakit
TL Milyon
Haz/17
184,200 185,339
TL
TL Milyon
Haz/17
184,200 185,339    
FX
TL Milyon
Haz/17
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Haz/17
0 0
TL
TL Milyon
Haz/17
0 0    
FX
TL Milyon
Haz/17
0 0    
**  Uzun Vadeli
TL Milyon
Haz/17
307,264 300,984
*** Nakit
TL Milyon
Haz/17
307,219 300,939
TL
TL Milyon
Haz/17
307,219 300,939    
FX
TL Milyon
Haz/17
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Haz/17
46 46
TL
TL Milyon
Haz/17
46 46    
FX
TL Milyon
Haz/17
0 0    
Toplam Borç Stoğu
TL Milyon
Haz/17
811,771.0 806,891.0

Merkezi Hükümet Dış   Borçları 8/

       
Hazine
DSBB
 Vadeye Göre 8/
ABD $ Milyon
Haz/17
90,052 88,682
.
** Orta Vadeli
ABD $ Milyon
Haz/17
0 0
** Uzun Vadeli
ABD $ Milyon
Haz/17
90,052 88,682
.
Alacaklıya göre 
ABD $ Milyon
Haz/17
90,052 88,682
.
** Uluslararası Kuruluşlar
ABD $ Milyon
Haz/17
16,257 15,992
.
** İkili Anlaşmalar
ABD $ Milyon
Haz/17
4,139 4,187
** Ticari Bankalar
ABD $ Milyon
Haz/17
3,284 3,370
.
** Tahvil İhraçları
ABD $ Milyon
Haz/17
66,371 65,132
Döviz Cinslerine Göre
ABD $ Milyon
Haz/17
90,052 88,682
** ABD Doları
ABD $ Milyon
Haz/17
60,153 60,256
** Japon Yeni
ABD $ Milyon
Haz/17
5,759 5,847
** Euro
ABD $ Milyon
Haz/17
22,439 20,889
** Sdr 9/
ABD $ Milyon
Haz/17
1,372 1,363
** Diğer
ABD $ Milyon
Haz/17
329 326
** Hazine Garantili Dış Borçlar
ABD $ Milyon
D1/17
12,438 12,337
Hazine
DSBB

Finans Sektörü

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Bankacılık Sektörü Analitik Hesapları 10/17/

 

 

   
TCMB
DSBB
Parasal Büyüklükler(M2)18/
TL Bin
Haz/17
1,516,339,665.6
1,491,805,075.5
 
Merkezi Yönetime Verilen Krediler (Kamu Sektörü)
TL Bin 
Haz/17
205,780,705.8
195,516,248.1
 
Diğer İç Krediler  11/
TL Bin
Haz/17
1,928,975,775.0
1,896,911,686.0
 
Dış Pozisyon(Net)
TL Bin
Haz/17
-85,712,278.2
-81,045,198.2
 

Merkez Bankası Analitik Hesapları

   
TCMB
DSBB
Rezerv Para
TL Bin
11/Agu/17
155,754,278.0
154,129,493.0
 
Merkezi Yönetimden Alacaklar (Kamu Sektörü)
TL Bin
11/Agu/17
14,581,848.0
14,667,433.0
 
Diğer Brüt İç Alacaklar 12/
TL Bin
11/Agu/17
0.0
0.0
 
Dış Pozisyon (Net)
TL Bin
11/Agu/17

402,080,520.0

402,673,290.0

   

Faiz Oranları

 

 

       
Ortalama Bankalararası Faiz Oranı (günlük)13/        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Kısa vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB
Avans ve Reeskont Faiz Oranları        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Mali Sağlamlık Göstergeleri

       
Veriler için: FSI
DSBB

Menkul Kıymetler Borsası (günlük)

 

 

   
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Dış Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Ödemeler Dengesi 

 

 

   
TCMB
DSBB
Cari işlemler hesabı14/

Milyon ABD Doları

Haz/17
-3,763
-5,359
   
** Toplam Mal ve Hizmet İhracı 14/

Milyon ABD Doları

Haz/17
17,466
17,717
** Toplam Mal ve Hizmet İthali15/

Milyon ABD Doları

Haz/17
-20,361
-22,366
** Toplam Mal ve Hizmet Dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Haz/17
-2,895
-4,649
** Birincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Haz/17
-1,150
-958
   
** İkincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Haz/17
282
248
   
Sermaye hesabı 15/

Milyon ABD Doları

Haz/17
2
1
   
Finansal Hesaplar 16/

Milyon ABD Doları

Haz/17
-2,774
-3,805
   
** Doğrudan Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Haz/17
515
-1,151
** Portföy Yatırımları 15/

Milyon ABD Doları

Haz/17
-4,206
-5,528
** Diğer Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Haz/17
-2,051
427
** Resmi Rezervler 15/

Milyon ABD Doları

Haz/17
2,968
2,447
   

Uluslararası Rezervler 

ABD $ Milyon (n)
11/Agu/17
108,164.3
108,759.5
TCMB
DSBB
Konvertibl Döviz Rezervleri
ABD $ Milyon (n) 
11/Agu/17
86,792.8
87,454.7
IMF Rezerv Dilim Pozisyonu
ABD $ Milyon (n) 
11/Agu/17
159.0
159.5
SDR
ABD $ Milyon (n) 
11/Agu/17
1,360.6
1,365.1
Altın Mevcudu 
ABD $ Milyon (n) 
11/Agu/17
19,852.0
19,780.3
Diğer Rezerv Varlıkları
ABD $ Milyon (n) 
11/Agu/17
-
-

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

ABD $ Milyon
Haz/17
108,705
105,447
TCMB
DSBB

Dış Ticaret  

TÜİK
DSBB
Toplam ihracat (f.o.b.)
ABD $ Milyon
Haz/17
13,166
13,616
Toplam ithalat (c.i.f.)
ABD $ Milyon 
Haz/17
19,177
20,923

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, net 19/

ABD $ Milyon
D2/17
-424,161
-385,129
TCMB
DSBB
Varlıklar
ABD $ Milyon
D2/17
223,663
217,760
** Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D2/17
41,202
40,339
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D2/17
1,343
1,385
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D2/17
527
538
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D2/17
816
847
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D2/17
72,410
70,357
** Rezerv varlıklar
ABD $ Milyon
D2/17
108,708
105,679
Yükümlülükler
ABD $ Milyon
D2/17
647,824
602,889
**Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D2/17
167,803
155,060
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D2/17
172,251
150,204
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D2/17
49,101
40,564
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D2/17
123,150
109,640
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D2/17
307,770
297,625
Brüt Dış Borç Stoku
US $ Million
Q1/17
412,375 404,890
Hazine
DSBB
* Genel Hükümet
US $ Million
Q1/17
88,071 85,455    
** Kısa Vade
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q1/17
88,071 85,455    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q1/17
1,304 1,289    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/17
61,903 59,951    
*** Krediler
US $ Million
Q1/17
24,865 24,215    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/17
0 0    
* Merkez Bankası
US $ Million
Q1/17
809 821    
** Kısa Vade
US $ Million
Q1/17
108 110    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/17
108 110    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q1/17
701 711    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/17
693 703    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q1/17
8 8    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/17
0 0    
* Mevduat Toplayan Kurumlar (Merkez Bankası Hariç)
US $ Million
Q1/17
165,756 162,003    
** Kısa Vade
US $ Million
Q1/17
60,015 57,353    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/17
44,616 42,646    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/17
177 172    
*** Krediler
US $ Million
Q1/17
15,222 14,535    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q1/17
105,741 104,650    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/17
32,358 30,884    
*** Krediler
US $ Million
Q1/17
73,383 73,766    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/17
0 0    
* Diğer Sektörler
US $ Million
Q1/17
148,165 146,740    
** Kısa Vade
US $ Million
Q1/17
41,950 40,422    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q1/17
4,166 3,982    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q1/17
37,784 36,440    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/17
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q1/17
106,215 106,319    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/17
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/17
10,169 10,240    
*** Krediler
US $ Million
Q1/17
95,658 95,660    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q1/17
387 419    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/17
0 0    
* Doğrudan Yatırım
US $ Million
Q1/17
9,574 9,870    
** Doğrudan yatırım işletmelerinin doğrudan yatırımcılara olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q1/17
7,242 7,512    
** Doğrudan yatırımcıların doğrudan yatırım işletmelerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q1/17
237 250    
** Grup şirketlerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q1/17
2,095 2,108    

Döviz Kurları (günlük)

Q1/17
günlük veriler için: TCMB
DSBB

Nüfus

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
NÜFUS
Bin kişi
2015
78,741
77,696
TÜİK
DSBB


Dipnotlar
1/ Türkiye'de mali yıl takvim yılıdır.
2/ Kamu İktisadi Teşekküllerinin net iç borçlanması "bankacılık" bölümünde gösterilmiştir.
3/ Merkezi devlet hükümeti ve diğer idari birimleri kapsamaktadır. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/stat/ti2-06.htm
4/ Diğer emanetler, emanete alınmış emekli keseneklerini de içermektedir.
5/ Bütçe açığının finansmanında kısa dönemli dış borçlanma kullanılmamaktadır.
6/ Devlet İç Borçlanma Senetlerinin alacaklılara göre dağılımı bulunmamaktadır.
7/ Mevcut durumda, yalnız aşağıdaki sınıflandırma çerçevesinde veri raporlanabilmektedir.
8/ Kümülatif ve geçicidir. Orta ve uzun vadeli dış borçları içermektedir.
9/ IMF'ten sağlanan borçları ve SDR içermektedir. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/
10/ Toplam Sanayi (2010=100)
11/ Özel sektör ve banka dışı mali kuruluşlardan alacakları gösterir.
12/ Tasarruf mevduatı ve sigorta fonundan alacakları gösterir.
13/ Bankalararası günlük faiz ortalamalarının aylık ortalamasıdır. İlgili diğer veriler "http://www.tcmb.gov.tr/" adresinde bulunabilir.
14/ Aylık,akım,bavul ticareti dahil.
15/ Aylık, akım.
16/ Aylık,akım,reservler dahil.
17/ Parasal sektörün içeriği 2005 yılı Aralık ayından itibaren Merkez Bankası ve mevduat bankalarının yanısıra katılım bankalarını ve kalkınma ve yatırım bankalarını ve para piyasası fonlarını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu bağlamda, “Parasal Büyüklükler (M2)”, Merkezi Yönetime Verilen Yurtiçi Krediler ( Kamu Sektörü), “Diğer Yurtiçi Krediler” ve “Net Dış Pozisyon” serileri revize edilmiştir.
18/ 2005 yılı Aralık ayından başlayarak  M1= Dolaşımdaki Para+ Vadesiz Mevduatlar (TL, YP)  ve M2= M1+Vadeli Mevduatlar (TL, YP)  şeklindedir.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının  ve katılım bankalarının mevduatları ( fonları) M2’ye eklenmiştir. Ayrıca  M2, parasal sektörün döviz mevduatlarını da kapsamaktadır.
19/Dönemsel, stok

 

Tabloda Kullanılan Kısaltma ve Semboller

TL Türk Lirası 
n Nihai Veri
FX FX Kavramı döviz cinsinden ve dövize endeksli olan senetleri içermektedir.
f.o.b Mal bedeli-gemiye yükleninceye kadar yapılan masraflar
c.i.f Mal bedeli-sigorta-navlun