flag (1K)

Türkiye: Ekonomik ve Finansal Veriler

Ulusal Veri Sayfası

Son güncelleme tarihi:23.06.2017
YAYIMLAMA TAKVİMİ
Bu sayfa verilerin yayımlandığı gün güncellenir. Eğer yayımlama tarihleri haftasonu veya ulusal tatillere rastlarsa, veriler bu sayfada bir sonraki iş gününde yayımlanır. Bu sayfadaki veriler Uluslararası Para Fonu (IMF) Yayınlama Standartları Elektronik Bülteninde (DSBB) tanımlanan verilere karşılık gelmektedir. Türkiye'nin taahhüt ettiği istatistiksel standartlar ve DSBB'nin ayrıntılı açıklaması için lütfen DSBB Ana Sayfası'na tıklayın. Aksi belirtilmedikçe, veriler ilk yayınlandıklarında geçicidir ve mevsimsel düzeltme yapılmamıştır (NSA). Alt detaydaki rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
[ Reel Sektör | Mali Sektör | Finans Sektörü | Dış Sektör | Nüfus ]

Reel Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Ulusal Hesaplar
   
TÜİK
DSBB
Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A10) göre cari fiyatlarla (alıcı fiyatlarıyla)

TL Bin

D1/17
  641 584 023   734 393 408
.

** Tarım, ormancılık ve balıkçılık

TL Bin

D1/17

  16 311 401   41 212 829    

** Sanayi

TL Bin

D1/17
  140 465 739   146 596 567    

**** İmalat sanayi

TL Bin

D1/17
  119 029 498   124 308 428    

** İnşaat

TL Bin

D1/17
  50 681 742   64 021 217    
** Hizmetler

TL Bin

D1/17
  138 992 737   156 165 528    

** Bilgi ve iletişim

TL Bin

D1/17
  15 718 653   20 460 746    

** Finans ve sigorta faaliyetleri

TL Bin

D1/17
  24 401 230   23 984 820    

** Gayrimenkul faaliyetleri

TL Bin

D1/17
  53 208 346   52 307 365    
** Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri

TL Bin

D1/17
  35 397 479   40 558 705    
** Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

TL Bin

D1/17
  83 543 987   78 291 586    
** Diğer hizmet faaliyetleri

TL Bin

D1/17

  13 405 764   13 606 646    
** Vergi-sübvansiyon

TL Bin

D1/17
  69 456 945   97 187 399    

Üretim Endeksi

2010=100 (Hacim endeksi)

Nis/17

133,9
136,9
TÜİK
DSBB

Öncü Göstergeler: Kapasite Kullanım Oranı

Haz/17
78,6
78,8
TCMB
DSBB

İstihdam

Bin kişi
Mar/17
27,489
26,956
TÜİK
DSBB

İşsizlik

Bin kişi
Mar/17
3,642
3,900
TÜİK
DSBB

Brüt Ücret-Maaş Endeksi 10/

Toplam Sanayi (2010=100)
D1/17
245,1
240,4
TÜİK
DSBB

Tüketici Fiyatları

Tüketici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
May/17
310,61
309,23
TÜİK
DSBB

Üretici Fiyatları

Üretici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
May/17
295,31
293,79
TÜİK
DSBB

Mali Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Kamu Kesimi Hesapları 1/        
KB
DSBB
Gelir
TL Milyon 
2015
524,286 440,149
Harcama
TL Milyon
2015
525,048 450,965
Denge, Açık (-), Fazla(+)
TL Milyon
2015
-762 -10,817
Finansman
     
**  İç Borçlanma, Net
TL Milyon
2015
15,804 1,731
*** Bankacılık 2/
TL Milyon
2015
15,638 7,817
*** Bankadışı
TL Milyon
2015
166 -6,086
** Dış Borçlanma, Net
TL Milyon
2015
-4,748 6,512
** Kasa-Banka Değişimi
TL Milyon
2015
-10,294 2,573

Merkezi Hükümet Operasyonları 3/

 

 

Hazine
DSBB
* Gelirler
TL Milyon
Nis/17
53,042
39,059
* Harcamalar
TL Milyon
Nis/17
56,000
58,571
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Nis/17
-2,958
-19,512
* Bütçe Emanetleri
TL Milyon
Nis/17
-2,586
-2,482
* Diğer Emanetler 4/
TL Milyon
Nis/17
-1,853
1,319
* Avanslar
TL Milyon
Nis/17
115
-523
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Nis/17
-7,282
-21,198
* Merkezi Yönetim Bütçe Finansmanı
TL Milyon
Nis/17
7,282
21,198
**  Borçlanma, Net
TL Milyon
Nis/17
7,320
4,544
   
**  Dış Borçlanma, Net 5/
TL Milyon
Nis/17
3,751
-175
**  İç Borçlanma, Net 6/
TL Milyon
Nis/17
3,569
4,719
***  TL Cinsinden Hazine Bonosu
TL Milyon
Nis/17
0
0
***  TL Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Nis/17
3,569
4,719
*** Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Nis/17
0
0
** Net Borç Verme
TL Milyon
Nis/17
-6
-8
** Borç Verme
TL Milyon
Nis/17
8
1
   
** Geri Ödeme
TL Milyon
Nis/17
14
9
   
** Özelleştirme Geliri
TL Milyon
Nis/17
0
0
   
** TMSF Gelir Fazlaları
TL Million
Nis/17
0
0
   
**  Kasa-Banka ve Diğer işlemler
TL Milyon
Nis/17
-44
16,646

Merkezi Hükümet İç Borçları 7/

       
Hazine
DSBB
* Vadeye Göre
TL Milyon
May/17
490,188 486,917
**  Kısa Vadeli
TL Milyon
May/17
3,864 4,226
*** Nakit
TL Milyon
May/17
3,864 4,226
TL
TL Milyon
May/17
3,864 4,226    
FX
TL Milyon
May/17
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
May/17
0 0
TL
TL Milyon
May/17
0 0    
FX
TL Milyon
May/17
0 0    
** Orta Vadeli
TL Milyon
May/17
185,339 181,607
*** Nakit
TL Milyon
May/17
185,339 181,607
TL
TL Milyon
May/17
185,339 181,607    
FX
TL Milyon
May/17
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
May/17
0 0
TL
TL Milyon
May/17
0 0    
FX
TL Milyon
May/17
0 0    
**  Uzun Vadeli
TL Milyon
May/17
300,984 301,084
*** Nakit
TL Milyon
May/17
300,939 301,039
TL
TL Milyon
May/17
300,939 301,039    
FX
TL Milyon
May/17
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
May/17
46 46
TL
TL Milyon
May/17
46 46    
FX
TL Milyon
May/17
0 0    
Toplam Borç Stoğu
TL Milyon
May/17
806,373.0 794,624.0

Merkezi Hükümet Dış   Borçları 8/

       
Hazine
DSBB
 Vadeye Göre 8/
ABD $ Milyon
May/17
88,537 86,449
.
** Orta Vadeli
ABD $ Milyon
May/17
0 0
** Uzun Vadeli
ABD $ Milyon
May/17
88,537 86,449
.
Alacaklıya göre 
ABD $ Milyon
May/17
88,537 86,499
.
** Uluslararası Kuruluşlar
ABD $ Milyon
May/17
15,847 15,670
.
** İkili Anlaşmalar
ABD $ Milyon
May/17
4,187 4,190
** Ticari Bankalar
ABD $ Milyon
May/17
3,370 3,400
.
** Tahvil İhraçları
ABD $ Milyon
May/17
65,132 63,240
Döviz Cinslerine Göre
ABD $ Milyon
May/17
88,537 86,449
** ABD Doları
ABD $ Milyon
May/17
60,111 58,468
** Japon Yeni
ABD $ Milyon
May/17
5,847 5,856
** Euro
ABD $ Milyon
May/17
20,889 20,495
** Sdr 9/
ABD $ Milyon
May/17
1,363 1,353
** Diğer
ABD $ Milyon
May/17
326 327
** Hazine Garantili Dış Borçlar
ABD $ Milyon
D4/16
12,356 12,543
Hazine
DSBB

Finans Sektörü

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Bankacılık Sektörü Analitik Hesapları 10/17/

 

 

   
TCMB
DSBB
Parasal Büyüklükler(M2)18/
TL Bin
Nis/17
1,476,088,668.7
1,448,942,355.5
 
Merkezi Yönetime Verilen Krediler (Kamu Sektörü)
TL Bin 
Nis/17
213,479,864.6
208,251,686.7
 
Diğer İç Krediler  11/
TL Bin
Nis/17
1,863,707,936.0
1,835,941,028.0
 
Dış Pozisyon(Net)
TL Bin
Nis/17
-90,777,677.4
-80,683,337.2
 

Merkez Bankası Analitik Hesapları

   
TCMB
DSBB
Rezerv Para
TL Bin
16/Haz/17
155,334,926.0
152,128,823.0
 
Merkezi Yönetimden Alacaklar (Kamu Sektörü)
TL Bin
16/Haz/17
14,796,042.0
15,250,949.0
 
Diğer Brüt İç Alacaklar 12/
TL Bin
16/Haz/17
0.0
0.0
 
Dış Pozisyon (Net)
TL Bin
16/Haz/17

398,614,748.0

397,805,477.0

   

Faiz Oranları

 

 

       
Ortalama Bankalararası Faiz Oranı (günlük)13/        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Kısa vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB
Avans ve Reeskont Faiz Oranları        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Mali Sağlamlık Göstergeleri

       
Veriler için: FSI
DSBB

Menkul Kıymetler Borsası (günlük)

 

 

   
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Dış Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Ödemeler Dengesi 

 

 

   
TCMB
DSBB
Cari işlemler hesabı14/

Milyon ABD Doları

Nis/17
-3,615
-2,986
   
** Toplam Mal ve Hizmet İhracı 14/

Milyon ABD Doları

Nis/17
16,463
17,830
** Toplam Mal ve Hizmet İthali15/

Milyon ABD Doları

Nis/17
-18,884
-19,931
** Toplam Mal ve Hizmet Dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Nis/17
-2,421
-2,101
** Birincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Nis/17
-1,192
-1,049
   
** İkincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Nis/17
-2
164
   
Sermaye hesabı 15/

Milyon ABD Doları

Nis/17
8
0
   
Finansal Hesaplar 16/

Milyon ABD Doları

Nis/17
-7,480
-4,083
   
** Doğrudan Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Nis/17
-362
-1,227
** Portföy Yatırımları 15/

Milyon ABD Doları

Nis/17
-3,259
-1,955
** Diğer Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Nis/17
-40
1,616
** Resmi Rezervler 15/

Milyon ABD Doları

Nis/17
-3,819
-2,517
   

Uluslararası Rezervler 

ABD $ Milyon (n)
16/Jun/17
109,016.3
106,717.5
TCMB
DSBB
Konvertibl Döviz Rezervleri
ABD $ Milyon (n) 
16/Jun/17
89,176.3
87,105.3
IMF Rezerv Dilim Pozisyonu
ABD $ Milyon (n) 
16/Jun/17
156.0
156.5
SDR
ABD $ Milyon (n) 
16/Jun/17
1,335.2
1,339.4
Altın Mevcudu 
ABD $ Milyon (n) 
16/Jun/17
18,348.8
18,116.2
Diğer Rezerv Varlıkları
ABD $ Milyon (n) 
16/Jun/17
-
-

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

ABD $ Milyon
Nis/17
102,711
105,697
TCMB
DSBB

Dış Ticaret  

TÜİK
DSBB
Toplam ihracat (f.o.b.)
ABD $ Milyon
Nis/17
12,839
14,496
Toplam ithalat (c.i.f.)
ABD $ Milyon 
Nis/17
17,784
18,988

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, net 19/

ABD $ Milyon
D1/17
-381,363
-355,610
TCMB
DSBB
Varlıklar
ABD $ Milyon
D1/17
216,192
214,306
** Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D1/17
39,145
38,309
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D1/17
1,385
1,284
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D1/17
538
497
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D1/17
847
787
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D1/17
69,983
68,453
** Rezerv varlıklar
ABD $ Milyon
D1/17
105,679
106,260
Yükümlülükler
ABD $ Milyon
D1/17
597,555
569,916
**Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D1/17
149,434
133,184
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D1/17
150,104
142,960
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D1/17
40,564
35,505
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D1/17
109,540
107,455
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D1/17
298,017
293,772
Brüt Dış Borç Stoku
US $ Million
Q4/16
404,182 413,806
Hazine
DSBB
* Genel Hükümet
US $ Million
Q4/16
85,460 86,506    
** Kısa Vade
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/16
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q4/16
85,460 86,506    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q4/16
1,289 1,341    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/16
59,951 59,430    
*** Krediler
US $ Million
Q4/16
24,220 25,735    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/16
0 0    
* Merkez Bankası
US $ Million
Q4/16
821 964    
** Kısa Vade
US $ Million
Q4/16
110 131    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/16
110 131    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/16
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q4/16
711 833    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/16
703 825    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q4/16
8 8    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/16
0 0    
* Mevduat Toplayan Kurumlar (Merkez Bankası Hariç)
US $ Million
Q4/16
161,173 166,895    
** Kısa Vade
US $ Million
Q4/16
57,354 62,956    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/16
42,647 46,282    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/16
172 538    
*** Krediler
US $ Million
Q4/16
14,535 16,136    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/16
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q4/16
103,819 103,939    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/16
30,378 29,460    
*** Krediler
US $ Million
Q4/16
73,441 74,479    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/16
0 0    
* Diğer Sektörler
US $ Million
Q4/16
146,858 149,071    
** Kısa Vade
US $ Million
Q4/16
40,379 39,242    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q4/16
3,941 4,791    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/16
36,438 34,451    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/16
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q4/16
106,480 109,829    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q4/16
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q4/16
10,240 9,794    
*** Krediler
US $ Million
Q4/16
95,821 99,622    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q4/16
419 413    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q4/16
0 0    
* Doğrudan Yatırım
US $ Million
Q4/16
9,870 10,371    
** Doğrudan yatırım işletmelerinin doğrudan yatırımcılara olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q4/16
7,511 7,744    
** Doğrudan yatırımcıların doğrudan yatırım işletmelerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q4/16
251 204    
** Grup şirketlerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q4/16
2,108 2,423    

Döviz Kurları (günlük)

günlük veriler için: TCMB
DSBB

Nüfus

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
NÜFUS
Bin kişi
2015
78,741
77,696
TÜİK
DSBB


Dipnotlar
1/ Türkiye'de mali yıl takvim yılıdır.
2/ Kamu İktisadi Teşekküllerinin net iç borçlanması "bankacılık" bölümünde gösterilmiştir.
3/ Merkezi devlet hükümeti ve diğer idari birimleri kapsamaktadır. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/stat/ti2-06.htm
4/ Diğer emanetler, emanete alınmış emekli keseneklerini de içermektedir.
5/ Bütçe açığının finansmanında kısa dönemli dış borçlanma kullanılmamaktadır.
6/ Devlet İç Borçlanma Senetlerinin alacaklılara göre dağılımı bulunmamaktadır.
7/ Mevcut durumda, yalnız aşağıdaki sınıflandırma çerçevesinde veri raporlanabilmektedir.
8/ Kümülatif ve geçicidir. Orta ve uzun vadeli dış borçları içermektedir.
9/ IMF'ten sağlanan borçları ve SDR içermektedir. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/
10/ Toplam Sanayi (2010=100)
11/ Özel sektör ve banka dışı mali kuruluşlardan alacakları gösterir.
12/ Tasarruf mevduatı ve sigorta fonundan alacakları gösterir.
13/ Bankalararası günlük faiz ortalamalarının aylık ortalamasıdır. İlgili diğer veriler "http://www.tcmb.gov.tr/" adresinde bulunabilir.
14/ Aylık,akım,bavul ticareti dahil.
15/ Aylık, akım.
16/ Aylık,akım,reservler dahil.
17/ Parasal sektörün içeriği 2005 yılı Aralık ayından itibaren Merkez Bankası ve mevduat bankalarının yanısıra katılım bankalarını ve kalkınma ve yatırım bankalarını ve para piyasası fonlarını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu bağlamda, “Parasal Büyüklükler (M2)”, Merkezi Yönetime Verilen Yurtiçi Krediler ( Kamu Sektörü), “Diğer Yurtiçi Krediler” ve “Net Dış Pozisyon” serileri revize edilmiştir.
18/ 2005 yılı Aralık ayından başlayarak  M1= Dolaşımdaki Para+ Vadesiz Mevduatlar (TL, YP)  ve M2= M1+Vadeli Mevduatlar (TL, YP)  şeklindedir.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının  ve katılım bankalarının mevduatları ( fonları) M2’ye eklenmiştir. Ayrıca  M2, parasal sektörün döviz mevduatlarını da kapsamaktadır.
19/Dönemsel, stok

 

Tabloda Kullanılan Kısaltma ve Semboller

TL Türk Lirası 
n Nihai Veri
FX FX Kavramı döviz cinsinden ve dövize endeksli olan senetleri içermektedir.
f.o.b Mal bedeli-gemiye yükleninceye kadar yapılan masraflar
c.i.f Mal bedeli-sigorta-navlun