Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2011

 
Sayı: 8572
18/08/2011
12:00
 

HANEHALKI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI, 2011
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması
Tablo-1: En son kullanım zamanına göre bireylerin bilgisayar ve İnternet kullanım oranı (%)
Tablo-2: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre bireylerin bilgisayar ve İnternet kullanım oranı (%)
Tablo-3: Hanelerde bilişim teknolojileri bulunma oranı (%)
Tablo-4: Hanelerde İnternet erişim imkanı oranı (%)
Tablo-5: İnternete bağlı araçların hanelerde bulunma oranı (%)
Tablo-6: Evden İnternet erişim imkanı olan hanelerde kullanılan bağlantı türü (%)
Tablo-7: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre evden genişbant bağlantı ile İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı (%)
Tablo-8: Evden İnternet erişim imkanı olmayan hane oranı ve nedenleri (%)
Tablo-9: Son üç ay içinde bireylerin yaş grubu, eğitim ve işgücü durumuna göre bilgisayar kullanım oranı (%)
Tablo-10: Son üç ay içinde bilgisayar kullanan bireylerin kullanılan yere ve kullanım sıklığına göre bilgisayar kullanım oranı (%)
Tablo-11: Bilgisayar kullanan bireylerin bilgisayarla ilgili bir kursa katılma oranı (%)
Tablo-12: Bilgisayar kullanan bireylerin bilgisayarda yaptığı işlemler (%)
Tablo-13: Son üç ay içinde bireylerin yaş grubu, eğitim ve işgücü durumuna göre İnternet kullanımı (%)
Tablo-14: Son üç ay içinde İnternet kullanan bireylerin kullanılan yere ve kullanım sıklığına göre İnternet kullanım oranı (%)
Tablo-15: Düzenli İnternet kullanan bireylerin oranı (%)
Tablo-16: Son üç ay içinde İnternet kullanan bireylerin İnterneti kişisel kullanma amaçları (%)
Tablo-17: Son 12 ay içinde İnternet kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanma oranı ve yürüttükleri faaliyetler (%)
Tablo-18: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre Son 12 ay içinde kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanma oranı (%)
Tablo-19: Son 12 ay içinde İnternet kullanan bireylerin kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanmama nedenleri (%)
Tablo-20: Son 12 ay içinde kişisel amaçla İnternet kullanan bireylerin karşılaştıkları güvenlik sorunları (%)
Tablo-21: Son 12 ay içinde kişisel amaçla İnternet kullanan bireylerin bilişim güvenliği ürünleri kullanım oranı ve türleri (%)
Tablo-22: İnternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı (%)
Tablo-23: Son 12 ay içinde kişisel kullanım amacıyla bireylerin İnternet üzerinden sipariş verdiği ya da satın aldığı mal ve hizmet türleri (%)
Tablo-24: Son 12 ay içinde kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden satın alış ya da sipariş vermede sorun yaşayan bireylerin oranı ve sorun türleri (%)
Tablo-25: İnternet kullanan bireylerin son on iki ay içinde kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal ve hizmet siparişi vermeme ya da satın almama nedenleri (%)
Tablo-26: Açıklamalar

 
  Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-26)

Metaveri Kapat