T.C. BAŞBAKANLIK
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
 
  Haber Bülteni başlık bölümü
  Tüketici Güven Endeksi
Sayı:12
24.01.2005 10:00
www.tuik.gov.tr
Necatibey Cad. No: 114 06100-ANKARA Tel: 0312 410 04 10 Faks: 0312 425 33 87 E-Posta: bilgi@tuik.gov.tr TRT Teleteks: 590.Sayfa SMS: 3737
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Tüketici Güven Endeksi
Tablo-1: Özet Tablo
Tablo-2: Kişinin 6 ay öncesine göre, şu andaki satın alma gücü
Tablo-3: Kişinin gelecek 6 aylık dönemdeki satın alma gücüyle ilgili beklentisi
Tablo-4: Kişinin geçen 3 aylık döneme göre, Türkiye?nin şu andaki genel ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmesi
Tablo-5: Kişinin gelecek 3 aylık dönemde Türkiye?nin genel ekonomik durumuna ilişkin beklentisi
Tablo-6: Kişinin gelecek 6 aylık dönemde, Türkiye'de iş bulma olanaklarına ilişkin beklentisi
Tablo-7: Kişinin geçmiş 3 ay ile karşılaştırıldığında, gelecek 3 aylık dönemde kendisinin veya hanehalkının yarı-dayanıklı tüketim mallarına (giysi,ayakkabı, mutfak eşyası, vb.)yönelik harcamalarına ilişkin düşüncesi
Tablo-8: Kişinin içinde bulunulan ayın, buzdolabı, TV, mobilya gibi dayanıklı tüketim malları satın almak isteyenler için uygunluğuna ilişkin düşüncesi
Tablo-9: Kişinin gelecek 6 aylık dönem içerisinde, kendisinin veya hanehalkının buzdolabı,TV, mobilya gibi dayanıklı tüketim malları satın alma ihtimali
Tablo-10: Kişinin gelecek 6 aylık dönem içerisinde, kendisinin veya hanehalkının otomobil satın alma ihtimali
Tablo-11: Kişinin gelecek 12 aylık dönem içerisinde, kendisinin veya hanehalkının konut satın alma ya da inşa ettirme ihtimali
Tablo-12: Kişinin gelecek 6 aylık dönem içerisinde, kendisinin veya hanehalkının konut Kişinin gelecek 6 aylık dönem içerisinde, kendisinin veya hanehalkının konut tamiratına (küçük miktardaki harcamalar hariç, ısınma sistemi, badana-boya, mutfak-banyo tamiratı vb.
Tablo-13: Kişinin gelecek 3 aylık dönemde, kendisinin veya hanehalkının tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma (tüketici kredisi kullanımı, diğer borçlanmalar) ihtimali
Tablo-14: Kişinin, genel ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda, içinde bulunulan dönemin, tasarruf etmek (Türk Lirası, döviz, altın, mevduat, diğer finansal yatırım araçları vb.) için uygunluğuna ilişkin düşüncesi
Tablo-15: Kişinin gelecek 6 aylık dönem içerisinde, tasarruf etme (Türk Lirası, döviz, altın, mevduat, diğer finansal yatırım araçları vb.) ihtimali
Tablo-16: Kişinin şu anki gerçekleşmelerle karşılaştırıldığında, gelecek 12 aylık dönemde fiyatların değişim yönüne ilişkin beklentisi
Tablo-17: Aylara göre görüşme yapılan fert sayısı

  Tüketici Güven Endeksi bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.

~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-83)