Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı İşgücü İstatistikleri
Tablo-1: İşteki Durum ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilenler, Türkiye
Tablo-2: İstihdam Edilenlerin Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlılık Durumu, Türkiye
Tablo-3: Eğitim Durumuna Göre İşgücü Durumu, Türkiye
Tablo-4: Daha Önce Çalıştığı Ekonomik Faaliyete Göre İşsizler, Türkiye
Tablo-5: İşgücüne Dahil Olmayanların Nedene Göre Dağılımı, Türkiye
Tablo-6: Hanehalkı İşgücü Anketi Hakkında Genel Açıklamalar
Tablo-7: Kamu Sektörü İstihdamına İlişkin Veriler

Hanehalkı İşgücü İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.

~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-48)