Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması
Tablo-1: En son kullanım zamanına göre bireylerin bilgisayar ve İnternet kullanım oranları (%)
Tablo-2: Hanelerde bilişim teknolojileri sahiplik durumu (%)
Tablo-3: İnternete bağlı araçlara sahip olan hane oranı (%)
Tablo-4: Evden İnternete erişim imkanı olan hanelerde kullanılan bağlantı türü (%)
Tablo-5: Son üç ay içinde bireylerin kullanılan yere göre bilgisayar kullanım oranı (%)
Tablo-6: Son üç ay içinde bireylerin kullanılan yere göre İnternet kullanım oranı (%)
Tablo-7: Son üç ay içinde bireylerin kullanım sıklığına göre bilgisayar kullanım oranı (%)
Tablo-8: Son üç ay içinde bireylerin kullanım sıklığına göre İnternet kullanım oranı (%)
Tablo-9: Son üç ay içinde bireylerin yaş grubu ve cinsiyete göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranları (%)
Tablo-10: Son üç ay içinde bireylerin eğitim durumu ve cinsiyete göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranları (%)
Tablo-11: Son üç ay içinde bireylerin anket uygulama dönemindeki işgücü durumuna göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranı (%)
Tablo-12: Evden İnternete bağlanmayan hane oranı ve bağlanmama nedenleri (%)
Tablo-13: Son üç ay içinde İnternet kullanan bireylerden, İnterneti daha fazla kullanmak isteyenlerin kullanımını engelleyen faktörler (%)
Tablo-14: Son on iki ay içinde bireylerin İnternet kullanırken herhangi bir güvenlik sorunu ile karşılaşma oranı ve karşılaşılan güvenlik sorunları (%)
Tablo-15: Son üç ay içinde İnternet kullanan bireylerin İnterneti kişisel kullanma amaçları (%)
Tablo-16: Son üç ay içinde İnternet kullanan bireylerin kamu kurumlarıyla iletişimde İnterneti kullanmama nedenleri (%)
Tablo-17: İnternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı (%)
Tablo-18: Son on iki ay içinde kişisel kullanım amacı için bireylerin İnternet üzerinden sipariş verdiği ya da satın aldığı mal ve hizmet türleri (%)
Tablo-19: İnternet kullanan bireylerin son on iki ay içinde kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal ve hizmet siparişi vermeme ya da satın almama nedenleri (%)
Tablo-20: Son on iki ay içinde kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden satın alış ya da sipariş vermede sorun yaşayan bireylerin oranı ve sorun türleri (%)
Tablo-21: Bilgisayar kullanan bireylerin bilgisayarla ilgili bir kursa katılma oranı (%)
Tablo-22: Bilgisayar kullanan bireylerin bilgisayara ilişkin yürüttükleri faaliyetler (%)
Tablo-23: Bilgisayar kullanan bireylerin bilgisayar kullanım becerilerini ne şekilde kazandıkları (%)
Tablo-24: İnternet kullanan bireylerin İnternette yürüttükleri faaliyetler (%)
Tablo-25: İnternet kullanan bireylerin İnternet kullanım becerilerini ne şekilde kazandıkları (%)
Tablo-26: Önümüzdeki bir yıl içinde, yeni bir iş aranması ya da işin değiştirilmesi durumunda bilgisayar bilgisinin yeterliliğine ilişkin düşünce (%)
Tablo-27: Kamu kurumlarıyla iş dışındaki özel amaçlı iletişimde İnternet dışındaki elektronik kanalların kullanımı (%)
Tablo-28: Sağlık kurum ve kuruluşlarıyla iş dışındaki özel amaçlı iletişimde İnternet dışındaki elektronik kanalların kullanımı (%)
Tablo-29: Açıklamalar

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.

~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-414)