T.C. BAŞBAKANLIK
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
 
  Haber Bülteni başlık bölümü
  Hanehalkı Tüketim Harcaması
Sayı:128
12.08.2005 10:00
www.tuik.gov.tr
Necatibey Cad. No: 114 06100-ANKARA Tel: 0312 410 04 10 Faks: 0312 425 33 87 E-Posta: bilgi@tuik.gov.tr TRT Teleteks: 590.Sayfa SMS: 3737
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı Tüketim Harcaması
Tablo-1: Harcama gruplarına göre aylık ortalama tüketim harcamasının dağılımı, 2003-2004, Türkiye
Tablo-2: Gelire göre sıralı %20'lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımı, 2003-2004, Türkiye (dikey %)
Tablo-3: Gelire göre sıralı %20'lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımı, 2003-2004, Türkiye (yatay %)
Tablo-4: Hanehalkının temel gelir kaynağına göre tüketim harcamalarının dağılımı, 2004, Türkiye
Tablo-5: Hanehalklarının parasal ve parasal olmayan tüketim harcamalarının dağılımı, 2003-2004, Türkiye
Tablo-6: Grafik . Tüketim harcamasının, harcama grupları itibariyle dağılımı
Tablo-7: HANEHALKI BÜTÇE ANKETİNİN KAPSAMI, YÖNTEMİ, TANIM VE KAVRAMLARI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
Tablo-8: Harcama gruplarına göre hanehalkı tüketim harcamalarının dağılımı, 2003-2004
Tablo-9: Gelire göre sıralı %20'lik gruplara göre tüketim harcamalarının dağılımı,2003-2004 Türkiye
Tablo-10: Gelire göre sıralı %20'lik gruplara göre tüketim harcamalarının dağılımı, 2003-2004 Kent
Tablo-11: Gelire göre sıralı %20'lik gruplara göre tüketim harcamalarının dağılımı, 2003-2004 Kır
Tablo-12: Harcamaya göre sıralı %20'lik gruplara göre tüketim harcamalarının dağılımı, 2003-2004 Türkiye
Tablo-13: Harcamaya göre sıralı %20'lik gruplara göre tüketim harcamalarının dağılımı, 2003-2004 Kent
Tablo-14: Harcamaya göre sıralı %20'lik gruplara göre tüketim harcamalarının dağılımı, 2003-2004 Kır
Tablo-15: Hanehalkı büyüklüklerine göre harcama grubu bazında tüketim harcamalarının dağılımı, 2004,Türkiye (dikey %)
Tablo-16: Hanehalkı büyüklüklerine göre harcama grubu bazında tüketim harcamalarının dağılımı, 2004,Kent (dikey %)
Tablo-17: Hanehalkı büyüklüklerine göre harcama grubu bazında tüketim harcamalarının dağılımı, 2004,Kır (dikey %)
Tablo-18: Harcama şekline göre hanelerin tüketim harcamalarının dağılımı, 2003-2004, Türkiye
Tablo-19: Harcama şekline göre hanelerin tüketim harcamalarının dağılımı, 2003-2004, Kent
Tablo-20: Harcama şekline göre hanelerin tüketim harcamalarının dağılımı, 2003-2004, Kır
Tablo-21: Seçilmiş gıda maddelerinin fert başına düşen miktarları ve gıda harcaması içindeki payları, 2003-2004, Türkiye

  Hanehalkı Tüketim Harcaması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.

~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-35)