Haber Bülteni Ana Sayfası - Yoksulluk Çalışması
Tablo-1: Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fert yoksulluk oranları
Tablo-2: Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre yoksul fert sayısı
Tablo-3: Hanehalkı büyüklüğüne göre aylık ortalama açlık ve yoksulluk sınırları, Türkiye
Tablo-4: Hanehalkı büyüklüğüne göre yoksulluk oranları
Tablo-5: Hanehalkı türüne göre yoksulluk oranları
Tablo-6: Hanehalkı fertlerinin işteki durumuna göre yoksulluk oranları
Tablo-7: Hanehalkı fertlerinin iktisadi faaliyetine göre yoksulluk oranları
Tablo-8: Hanehalkı fertlerinin cinsiyetine ve eğitim durumuna göre yoksulluk oranları
Tablo-9: Araştırmanın kapsamı, örnekleme planı, tahmin ve bilgi derleme yöntemi

Yoksulluk Çalışması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.

~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-36)