Türkiye İstatistik Kurumu, Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2019

Sayı: 37178           18 Haziran 2020           Saat: 12:00

Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2019
Teknik bilgi için: YASİN IŞIKBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 45Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: yasin.isik@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar)
Tablo-1: Satınalma gücü paritesine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla ve fiili bireysel tüketim endeks değerleri, 2017-2019
Tablo-2: Ülkeler itibarıyla fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksleri, 2017-2019

 
  Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar) bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-44)

Metaveri Kapat